ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Browsing on local development URLs derives on "Unable to connect"

  • 1 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 78 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა Ibon Castilla Varela

Hi there,

I'm using my PC for local web development. I use Firefox as my regular browser and recently, in order to distinguish between personal time and development time, I've established a new profile just for development purposes.

The local website I can't reach is "site.local.dev". My OS is Ubuntu 20.04 and that URL points to a local IP on my network (resolved via /etc/hosts file on my PC).

Funny thing is that: - In dev-profile: site.local.dev does not work => "Unable to connect" and the URL bar shows https://site.local.dev even if I force it to http:// - In personal-profile: site.local.dev does work :P

I have tried with CLI tools like "wget", "hosts", "ping", "telnet" and so on and the site loads ok. Even I have used Dillo (damn simple web browser) and the site loads ok also.

Things I've tried so far: - Suggestions at https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can - Suggestions at https://support.mozilla.org/en-US/questions/1011327 (similar issue, not exactly the same).

It must be a silly thing but I'm out of options now. Perhaps anybody has faced to this situation in the past: any suggestion on this issue?.

Thanks in advance, Ibon.

Hi there, I'm using my PC for local web development. I use Firefox as my regular browser and recently, in order to distinguish between personal time and development time, I've established a new profile just for development purposes. The local website I can't reach is "site.local.dev". My OS is Ubuntu 20.04 and that URL points to a local IP on my network (resolved via /etc/hosts file on my PC). Funny thing is that: - In dev-profile: site.local.dev does not work => "Unable to connect" and the URL bar shows https://site.local.dev even if I force it to http:// - In personal-profile: site.local.dev does work :P I have tried with CLI tools like "wget", "hosts", "ping", "telnet" and so on and the site loads ok. Even I have used Dillo (damn simple web browser) and the site loads ok also. Things I've tried so far: - Suggestions at https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can - Suggestions at https://support.mozilla.org/en-US/questions/1011327 (similar issue, not exactly the same). It must be a silly thing but I'm out of options now. Perhaps anybody has faced to this situation in the past: any suggestion on this issue?. Thanks in advance, Ibon.

გადაწყვეტა შერჩეულია

I have found explanation and a solution. As my local URLs where *.dev, seems that Firefox force them to be under HTTPS. Disabling "network.stricttransportsecurity.preloadlist" under about:config has solved the issue.

For spanish readers of this post, I have posted some words about this here

პასუხის ნახვა სრულად 👍 0

ყველა პასუხი (1)

შერჩეული გადაწყვეტა

I have found explanation and a solution. As my local URLs where *.dev, seems that Firefox force them to be under HTTPS. Disabling "network.stricttransportsecurity.preloadlist" under about:config has solved the issue.

For spanish readers of this post, I have posted some words about this here