ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Minimize button doesnt work with mouse right button after openning a new tab in windows 8.1 with firefox nightly

  • 1 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 27 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა guigs

I'am using Mozilla firefox nightly version in Windows 8.1 .... after starting the Mozilla all toolbar options, minimize, maximum buttons works fine. but as soon as i open a new tabe the (minimize, maximize, close) options do not work with mouse left button clicking. I have to click taskbar "nightly icon" to minimize or close the browser.

I'am using Mozilla firefox nightly version in Windows 8.1 .... after starting the Mozilla all toolbar options, minimize, maximum buttons works fine. but as soon as i open a new tabe the (minimize, maximize, close) options do not work with mouse left button clicking. I have to click taskbar "nightly icon" to minimize or close the browser.

ყველა პასუხი (1)

HI Ashraful_007, Currently Nightly is not a supported version and is changing each day, however please also to not be discouraged to try to start Firefox in Safe Mode to make sure it is not an add on as well as file a bug in bugzilla.mozilla.org.