DRM-მასალების ჩვენება Firefox-ში

ციფრული უფლებების მართვა — Digital Rights Management (DRM) — არის ტექნოლოგია, რომელიც აძლევს საშუალებას, ინტერნეტში ვიდეო ან ხმოვანი მომსახურებების მომწოდებლებს, უზრუნველყონ მოწოდებული მასალის თავიანთი პირობების შესაბამისად გამოყენება. იგი ზღუდავს გარკვეულ მოქმედებებს ბრაუზერში. DRM-დაქვემდებარებული ზოგიერთი მასალის ჩვენებისთვის, საჭიროა Adobe Flash მოდული, ბევრი მომსახურება კი გადადის HTML5-ვიდეოზე, რომელიც საჭიროებს განსხვავებული სახის DRM-მექანიზმს, სახელწოდებით „შიგთავსის გაშიფვრის მოდული“ — Content Decryption Module (CDM).

DRM-დაქვემდებარებული მასალის გაშვება Firefox-ში

Firefox კომპიუტერზე მხარდაჭერილია Google Widevine CDM, რომ გაეშვას DRM-დაქვემდებარებული მასალა. Firefox-ში ჩამოიტვირთება და ჩაირთვება Google Widevine CDM ნაგულისხმევად, რომლის მეშვეობითაც, მომხმარებლები დაუბრკოლებლად ისარგებლებენ საიტებით, სადაც გამოიყენება DRM. Firefox-ში ჩამოიტვირთება და ჩაირთვება Google Widevine CDM საჭიროებისამებრ, მომხმარებლის ნებართვით, რომლის მეშვეობითაც დაუბრკოლებლად იქნება შესაძლებელი სარგებლობა საიტებით, სადაც გამოიყენება DRM. CDM ეშვება განცალკევებულ სათავსში გამიჯნულად, შეიტყობთ, როდესაც CDM იქნება გამოყენებული. აგრეთვე, შეგიძლიათ გათიშოთ CDM და უარი თქვათ მომავალ განახლებებზე, ქვემოთ მოცემული ნაბიჯებით. თუ გაითიშება CDM, შესაბამისად საიტები, რომლებიც ამ სახის DRM-ს იყენებს, სათანადოდ ვერ იმუშავებს.

როგორ ითიშება Google Widevine CDM ამოშლის გარეშე

Google Widevine შეიძლება გაითიშოს დამატებების მმართველიდან, შედეგად ვეღარ გაეშვება კომპიუტერში და მომავალი განახლებებიც ვეღარ ჩამოიტვირთება. CDM-მოდულის გასათიშად:

  1. დაწკაპეთ მენიუს ღილაკზე Fx57menu, შემდეგ დაწკაპეთ Fx57Addons-icon დამატებები და აირჩიეთ მოდულები.
  2. დამატებების სამართავ მოდულების განყოფილებაში, მონახეთ Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc. და დაწკაპეთ სამწერტილის ნიშანზე, შემდეგ კი აირჩიეთ არასდროს გაეშვას (Never Activate) ჩამოშლილი მენიუდან.
  1. Fx69AlwaysActivate-Widevine

შესაძლოა გადააწყდეთ საიტებს, სადაც შიგთავსი არ გაეშვება, თუ Google Widevine არ იქნება ჩართული. ნებისმიერ დროს შეძლებთ ჩართოთ Google Widevine ხელახლა, თუ იმავე მენიუდან აირჩევთ ყოველთვის გაეშვას (Always Activate) მოდულისთვის Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc

უარის თქმა CDM-გაშვებაზე, ამოშლა CDM-ების და ყველანაირი CDM-ჩამოტვირთვის შეწყვეტა

გაქვთ საშუალება, საერთოდ უარი თქვათ და არ გაეშვას HTML5 DRM. შედეგად Firefox წაშლის ყველა ჩამოტვირთულ CDM-ის თქვენი მყარი დისკიდან, შეწყვეტს ყველა მომავალ CDM-ჩამოტვირთვას და გათიშავს DRM-ით გაშვების შესაძლებლობას. ეს მხოლოდ იმოქმედებს DRM-დაქვემდებარებულ HTML5-სახის ვიდეოსა და ხმოვან მასალაზე. თუ გსურთ გათიშოთ HTML5 DRM სრულად, მიჰყევით შემდეგ ნაბიჯებს:

  1. დააწკაპეთ მენიუს ღილაკზე New Fx MenuFx57Menu და აირჩიეთ პარამეტრები (Options).პარამეტრები (Preferences).
  2. მენიუს მთავარ (General) არეში, მონახეთ განყოფილება ციფრული უფლებების მართვის (DRM) შიგთავსი (Digital Rights Management Content).
  3. მოაცილეთ მონიშვნა DRM-დაქვემდებარებული მასალის გაშვებას (Play DRM-controlled content).
შენიშვნა: თქვენ მაინც შეგეძლებათ იხილოთ DRM-დაქვემდებარებული შიგთავსი, რომელიც საჭიროებს Adobe Flash მოდულს, თუ იგი დაყენებული და ჩართულია Firefox-ში. პარამეტრი DRM-დაქვემდებარებული შიგთავსის მონიშვნით, განისაზღვრება HTML5 DRM გაეშვას თუ არა, სხვა მოდულებზე არ მოქმედებს.

შესაძლოა გადააწყდეთ საიტებს, სადაც შიგთავსი არ გაეშვება, თუ DRM არ იქნება ჩართული. ნებისმიერ დროს შეძლებთ ჩართოთ DRM ხელახლა, ამისთვის გახსენით Firefox-ის პარამეტრებიპარამეტრები მთავარი არე და განყოფილებაში ციფრული უფლებების მართვის (DRM) შიგთავსი, კვლავ მონიშნეთ DRM-დაქვემდებარებული მასალის გაშვება. ამ მონიშვნის შედეგად, HTML5 DRM ისევ გაეშვება და Google Widevine CDM ჩამოიტვირთება ავტომატურად.

მხარდაჭერილი სისტემები

Google Widevine

  • Windows Vista და ზემოთ
  • Mac OS X 10.9 და ზემოთ
  • x86 და x64 Linux

უარის თქმის აღნიშნული შესაძლებლობა ყველა სისტემაზეა მხარდაჭერილი, რომელზეც Firefox იყენებს DRM-ს.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

გთხოვთ დაიცადოთ...

შესანიშნავი მოხალისეები, რომლებიც ამ სტატიის დაწერაში დაგვეხმარნენ:

Illustration of hands

მონაწილეობა

მიიღეთ და გაუზიარეთ გამოცდილება სხვებს. უპასუხეთ კითხვებს და განავითარეთ ჩვენი ცოდნის ბაზა.

ვრცლად