დაუცველი პაროლის გაფრთხილება Firefox-ში

Firefox გიჩვენებთ წითლად გადახაზულ საკეტის ნიშანს red strikethrough icon მისამართების ველში, თუ login გვერდი, რომელსაც ეწვევით არ უზრუნველყოფს უსაფრთხო კავშირს. პაროლის შეყვანის შემთხვევაში, იგი შეიძლება იხილონ და მოიპარონ მიმყურადებლებმა და შემტევებმა.

ასევე იხილავთ გამაფრთხილებელ შეტყობინებას, როდესაც ჩააწკაპებთ სახელის ან პაროლის შესაყვან ველში.

Fx52insecurePW

გაითვალისწინეთ: ანგარიშის მონაცემების აკრეფისას, გამაფრთხილებელმა შეტყობინებამ შესაძლოა გადაფაროს შესაყვანი ველი. შეგიძლიათ დააჭიროთ Tab ღილაკს სახელის აკრეფის შემდგომ (ან დააწკაპოთ გვერდის ფონზე) გაფრთხილების მოსაცილებლად.

რა უნდა გავაკეთო, როდესაც ანგარიშზე შესვლის გვერდი დაუცველია?

თუ ანგარიშის შესაყვანი გვერდი დაუცველია, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, აქვს თუ არა გვერდს დაცული ვერსია https:// თავსართის მისამართზე დამატებით. აგრეთვე, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საიტის მმართველებს და სთხოვოთ უზრუნველყონ უსაფრთხო კავშირი.

https_secure_lock_green_iconFF70 Gray Padlock
არასასურველია: შეგიძლიათ მაინც განაგრძოთ დაუცველი კავშირით საიტის ანგარიშზე შესვლა, თუმცა შესაძლო შედეგებზე თავად იქნებით პასუხისმგებელი. ამ შემთხვევაში, შეეცადეთ გამოიყენოთ გამორჩეული პაროლი და არა ისეთი, რომელსაც სხვა საიტებზე იყენებთ.

დაუცველი გვერდების შესახებ

გვერდები, რომლებითაც ხდება პირადი მონაცემების გადაცემა, როგორიცაა საკრედიტო ბარათები, სხვა სახის საბუთები და პაროლები, საჭიროებს დაცულ კავშირს, შემტევების მიერ ინფორმაციის ხელყოფის ასარიდებლად. (მითითება: დაცული კავშირისას უნდა ჩანდეს „HTTPS“ მისამართების ველში, მწვანე საკეტის ნიშანთან ერთად„HTTPS“ მისამართების ველში, ასევე ნაცრისფერი საკეტის ნიშანი.)

გვერდები, რომლებითაც არ ხდება პირადი მონაცემების გადაცემა, შესაძლოა იყენებდეს დაუცველ კავშირსაც (HTTP). გირჩევთ, ამგვარ საიტებზე არ შეიყვანოთ რამე პირადი მონაცემი, თუნდაც პაროლი. ვინაიდან, ასეთი კავშირისას გადაცემული მონაცემები ყველასთვის ხილულია და ადვილად შეიძლება მოიპარონ.

შემმუშავებლებისთვის

შემმუშავებლებს, რომელთაც სურთ ვრცლად იხილონ ამ გაფრთხილების შესახებ, შეუძლიათ ეწვიონ ამ გვერდს. სტატიაში ახსნილია, თუ როდის და რატომ აჩვენებს Firefox ამ გაფრთხილებას და ასევე მოცემულია ხარვეზის მოგვარების გზები. დამატებით იხილეთ სტატია სვეტზე და საიტთან თავსებადობის დოკუმენტი.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

გთხოვთ დაიცადოთ...

შესანიშნავი მოხალისეები, რომლებიც ამ სტატიის დაწერაში დაგვეხმარნენ:

Illustration of hands

მონაწილეობა

მიიღეთ და გაუზიარეთ გამოცდილება სხვებს. უპასუხეთ კითხვებს და განავითარეთ ჩვენი ცოდნის ბაზა.

ვრცლად