Přehladowansku historiju a druhe wosobinske daty na Firefox za Android zhašeć

Firefox za Android wam kontrolu nad wašimi wosobinskimi datami skići, na přikład nad přehladowanskej historiju, hesłami a wjace. Móžeće tute daty lochko do swojeho wobhladowaka składować a kóždy raz zhašeć, hdyž chceće:

Cyłu přehladowansku historiju zhašeć

 1. Dźiće do wokna Historija na swojej startowej wobrazowce.
 2. Podótkńće so Přehladowansku historiju zhašeć deleka we woknje Historija.
 3. Podótkńće so W porjadku, zo byšće wobkrućił.

Wěste zapiski ze swojeho wobhladowaka zhašeć

 1. Podótkńće so menijoweho tłóčatka (pak na někotrych gratach pod wobrazowku pak w prawym hornim róžku wobhladowaka) a wubjerće Nastajenja (dyrbiće so snano najprjedy menija Wjace podótknyć) .
 2. Podótkńće so Priwatne daty zhašeć.
 3. Stajće hóčku pódla zapiskow, kotrež chceće zhašeć a podótkńće so potom Daty zhašeć.
 1. Podótkńće so menijoweho tłóčatka (pak na někotrych gratach pod wobrazowku pak w prawym hornim róžku wobhladowaka) a wubjerće Nastajenja (dyrbiće so snano najprjedy menija Wjace podótknyć) .
 2. Podótkńće so Priwatnosć a wubjerće Nětko zhašeć.
 3. Stajće hóčku pódla zapiskow, kotrež chceće zhašeć a podótkńće so potom Daty zhašeć.
  Clear private data

Daty při kónčenju zhašeć

Tute nastajenje awtomatisce waše wubrane daty (zapołožki, přehladowansku abo pytansku historiju, składowane hesła a wjace) kóždy raz zhaša, hdyž Firefox kónčiće:

 1. Podótkńće so menijoweho tłóčatka (pak na někotrych gratach pod wobrazowku pak w prawym hornim róžku wobhladowaka) a wubjerće Nastajenja (dyrbiće so snano najprjedy menija Wjace podótknyć) .
 2. Podótkńće so Priwatnosć a stajće hóčku pódla Priwatne daty při kónčenju zhašeć.
 3. Wubjerće we wuskakowacym woknje informacije, kotrež chceće kóždy raz zhašeć, hdyž Firefox kónčiće a podótkńće so potom Nastajić.

Firefox waše informacije kóždy raz zhaša, hdyž jón z nastajenjom Skónčić w meniju začinjeće.

Pokazka: Jeli móžnosće horjeka njefunguja, nuzujće nałoženje zastajić a startujće jo znowa. Přewjedźće potom kroki horjeka, zo byšće přehladowansku historiju zhašał.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije