Java toestaan op vertrouwde websites | Oplosse

Java toestaan op vertrouwde websites

This page does not exist in Frysk. You have been redirected to the Nederlands version instead. If you would like to localize it into Frysk, click here. You can also see the English version of this page.

Vanwege beveiligingsproblemen laat Firefox bepaalde versies van de Java-plug-in niet meer automatisch uitvoeren. U kunt Java echter wel op vertrouwde websites activeren. Hier wordt uitgelegd hoe.

Waarschuwing: u dient Java alleen te activeren op websites die u vertrouwt.

Java eenmalig activeren

  • Wanneer u de melding “Klik hier om te activeren” ziet, klikt u deze eenvoudig aan om de Java-inhoud normaal te laden.

    Activate Java
Noot: de volgende keer dat u deze of een willekeurige andere website die Java gebruikt bezoekt, zult u deze melding weer zien.

Java altijd activeren voor een website

Als u een vertrouwde website kent die Java gebruikt en u die website vaak moet gebruiken, kunt u Java op die ene website zoals normaal laten werken.

  1. Klik op het rode plug-in-pictogram in de adresbalk. Er wordt een berichtvenster geopend.
  2. Klik onder in het berichtvenster op het vervolgkeuzemenu Alle plug-ins activeren en kies Plug-ins voor deze website altijd activeren.

    Always activate Java

Vanaf nu zal de plug-in telkens wanneer u deze website bezoekt automatisch worden uitgevoerd en zult u de melding “Klik hier om te activeren” niet meer ontvangen.

Java eenmalig activeren

Wanneer u de melding “Java activeren” ziet, klikt u deze eenvoudig aan om de Java-inhoud normaal te laden.

In-content Java prompt

Als er geen zichtbaar gebied is om Java-inhoud in de webpagina te activeren of als klikken op de melding “Java activeren” niet werkt, zoek dan naar het plug-in-pictogram in de adresbalk. Klik hierop en kies Nu toestaan in het berichtvenster dat wordt geopend om Java-inhoud tijdelijk in te schakelen.

Fx24-JavaAllowNow Activate Java once 29 - Win
Noot: de volgende keer dat u de website of een andere die java gebruikt bezoekt, ziet u deze melding opnieuw.

Java altijd activeren voor een website

Als u een vertrouwde website kent die Java gebruikt en u die website vaak moet gebruiken, kunt u Java op die ene website zoals normaal laten werken.

  1. Klik op het rode plug-in-pictogram in de adresbalk. Er wordt een berichtvenster geopend.
  2. Klik in het berichtvenster op Toestaan en onthouden.
Fx24-JavaAllowRemember Activate Java always 29 - Win

Vanaf nu zal de plug-in telkens wanneer u deze website bezoekt automatisch worden uitgevoerd en zult u de melding “Klik hier om te activeren” niet meer ontvangen.

Beveiligingsvragen van Java

Na het activeren van Java op een website kunt u een beveiligingsprompt zien met de vraag om te bevestigen dat u Java wilt uitvoeren, of een melding zoals “Toepassing geblokkeerd door beveiligingsinstellingen”, zonder optie om Java uit te voeren. Deze beveiligingsprompts en meldingen zijn afkomstig van Java zelf, niet van Firefox, en zijn afhankelijk van de website en uw beveiligingsinstellingen in het Java-configuratiescherm.

Java confirmation

Zie de volgende Java-hulppagina’s voor meer informatie:

Wie dit artikel behelpsum?

Ien momint...

These fine people helped write this article: Tonnes. You can help too - find out how.

Last Update: 2014-10-24

Get support for another platform:
Customize this article

Firefox