موسیقی، تصاویر و ویدئو

گرفتن تصاویر، ضبط ویدئوها و گوش دادن به موسیقی روی تلفن سیستم عامل فایرفاکس شما.