Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Failed to check for updates

Good morning: When I click on Help and then About Firefox I see the message 'Checking for updates' and then I get 'Failed to check for updates' I have manually installe… (διαβάστε περισσότερα)

Good morning:

When I click on Help and then About Firefox I see the message 'Checking for updates' and then I get 'Failed to check for updates'

I have manually installed FF 115.2.1 and know 115.3.0 is available. Using Win10 and FireFox is on a portable USB stick

Attached are a screen shot and the Enterprise Policies.

What am I missing?

thanks Norbert

Ερώτηση από Norbert38 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Norbert38 5 μήνες πριν

You tube video problems

For some time now I have been having trouble with viewing you tube video's. At times the video freezes or just sort of locks up. But, I don't have the same problem with o… (διαβάστε περισσότερα)

For some time now I have been having trouble with viewing you tube video's. At times the video freezes or just sort of locks up. But, I don't have the same problem with other browsers, Chrome, Brave. So, it just seems with Firefox this issue pertains. Can some one please help so I don't experience the Firefox you tube problems. Thank you.

Ερώτηση από sciencemagic 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από sciencemagic 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Forcing Cmd/Ctrl+click to ALWAYS open the link in a background tab - even in Google Docs?

My preferences are set so that "When you open a link, image or media in a new tab, switch to it immediately" is OFF. Therefore most of the time when I Cmd+click on a link… (διαβάστε περισσότερα)

My preferences are set so that "When you open a link, image or media in a new tab, switch to it immediately" is OFF. Therefore most of the time when I Cmd+click on a link, it opens on a new tab that loads in the background. This is what I want.

However, some websites break that behavior. 2 high-profile examples:

 • In Google Docs, if a piece of text links to an URL, clicking on the text shows a small window with the URL. Cmd+click on that URL opens it in a new tab, and takes me to that tab.
 • In Facebook Messenger, if I Cmd+click on a chat, again the chat opens in a new tab and I'm taken there. Additionally, the original tab activates that chat.

Interestingly, in both these cases, I get the right behavior if I right-click on the URL or in the chat and in the contextual menu choose "Open link in new window/tab/container tab": the new tab stays in the background.

So my question is: does anyone know of a way to always make cmd+click behave just like "Open link in new tab", no matter the website?

I'm on Firefox 115b4 on macOS, but this has been like this for years at least.

Ερώτηση από hmijail 8 μήνες πριν

Απάντηση από hmijail 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

slowness to open external link

I can't say well what is it ...but when i open links from discord (twitch/yt/etc) the Firefox take too long to start load the page but if i just click on any link direct … (διαβάστε περισσότερα)

I can't say well what is it ...but when i open links from discord (twitch/yt/etc) the Firefox take too long to start load the page but if i just click on any link direct from firefox browser ..the page load faster

-windows 10 pro x64 22H2 -Firefox Dev 115.0b5 (i use dev to load unsigned pluggins) but the problem persist in all versions

Ερώτηση από itachimetal 8 μήνες πριν

Απάντηση από willjoe24421 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Loads of SSL errors on most web pages

I'm getting loads of SSL errors when trying to connect to various web pages. The errors don't seem to relate to the target pages, something in the connections fails. The… (διαβάστε περισσότερα)

I'm getting loads of SSL errors when trying to connect to various web pages. The errors don't seem to relate to the target pages, something in the connections fails.

The symtoms appear to be similar to this closed bug which doesn't seem to have been resolved. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1378352

Two of the more recent errors were: SSL_ERROR_DECODE_ERROR_ALERT SSL_ERROR_BAD_MAC_READ

There were several more which I don't remember.

Has anyone come up with a resolution?

Ερώτηση από Dougga 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Console - Web Element selector does not bring back up the console after selecting an element on web page

I'm new to Firefox, usually in other browser, like Chrome and Edge, when I use the selector to choose element and click on it, it will bring back the console but it doesn… (διαβάστε περισσότερα)

I'm new to Firefox, usually in other browser, like Chrome and Edge, when I use the selector to choose element and click on it, it will bring back the console but it doesn't seems to happen in Firefox. ( I'm using separate window for the console )

Ερώτηση από zisheng0101 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

outlook events gives error message when loading

following is displayed when trying to use outlook calander UTC Date: 2023-07-04T21:00:51.275Z Client Id: C3E60020F4B249899ABFC76C354EA8EF Session Id: 2839c094-3516-4d34… (διαβάστε περισσότερα)

following is displayed when trying to use outlook calander


UTC Date: 2023-07-04T21:00:51.275Z Client Id: C3E60020F4B249899ABFC76C354EA8EF Session Id: 2839c094-3516-4d34-9788-94a7d43e40e5 Client Version: 20230623002.12 BootResult: cdnError Failed resource: https://res.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js Back Filled Errors: Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|undefined:undefined|undefined:undefined|undefined:undefined|undefined:undefined|undefined:undefined err: Error: Failed to load javascript. esrc: Script et: ClientError estack: onLoadFailed@https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.mailindex.js:2:16447 604191/importModule/this.promise</<@https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.mailindex.js:2:15212 </p>

Ερώτηση από miltonsn27 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I prevent a specific address from appearing in the address bar?

I'd like to be able to prevent a specific address from appearing in the Firefox address bar (as a suggestion) when I start to type in the address bar. I tried deleting t… (διαβάστε περισσότερα)

I'd like to be able to prevent a specific address from appearing in the Firefox address bar (as a suggestion) when I start to type in the address bar. I tried deleting the cookies associated with a particular address, but the address still appears as a suggestion in the address bar when I start typing its name. Thanks a lot for any help.

Ερώτηση από robertclay3 8 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

when opening a page all print is reduced to a column on the left in miniscule print

Please tell me how to restore a browsing page to normal-- As of yesterday all pages open with content condensed to left side only in tiny print

Ερώτηση από susane333 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Medhasree Suram 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

browsing interuption can not completely open the webpage, i.e. youtube.com

Looks Firefox after recent update can not effectively open youtube.com as well as other webpages that contain video and or sound. Sound can not be heard. on youtube canno… (διαβάστε περισσότερα)

Looks Firefox after recent update can not effectively open youtube.com as well as other webpages that contain video and or sound. Sound can not be heard. on youtube cannot completely finish opening the webpage. In complete transition. Hence the web page freeze or shall I say stuck.

Ερώτηση από Shah Irwan 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Autofill Issue

When I'm using my Firefox browser and signing in to my Gmail account, the autofill function always gives me several old, expired gmail account names that I don't wish to … (διαβάστε περισσότερα)

When I'm using my Firefox browser and signing in to my Gmail account, the autofill function always gives me several old, expired gmail account names that I don't wish to see anymore. It's very annoying. I think I have turned off all the autofill options under Firefox>Preferences, but all these old account names keep showing up. Any suggestions for how to solve this? Thank you

Ερώτηση από bclough9377 8 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Outlook Web - Reader View doesn't work

I've tried the F9 Keyboard Shortcut, I've tried other Reader Add-Ons, this function simply doesn't work with Outlook. Either when in the Inbox, or with an opened Email. A… (διαβάστε περισσότερα)

I've tried the F9 Keyboard Shortcut, I've tried other Reader Add-Ons, this function simply doesn't work with Outlook. Either when in the Inbox, or with an opened Email. Anyone else encounter this?

Anyone know of a solution to making this work?


On a VERY side note: Here is my 1st initial text, when I believed the problem was about Firefox Add-Ons (I now have discovered it's not about the Add-Ons, it's the about the Reader View function). << When double-clicking on an Email, on the Outlook web site (https://outlook.office.com/mail/), the Email opens in a new window. When the new Window is opened, doesn't work.

When I click on Firefox's "Enhanced Tracking Protection" Icon and disable it, then the Extensions work. What's even weirder, is the behavior is the same for the REVERSE (if the Enhanced Protection is Disabled, the Keyboard Shortcut doesn't work until I "ENABLE" the Enhanced Protection).

Is there a setting in about:config that can return the functionality of Add-Ons (Extensions)?

On a side note, I found a setting to force the New Emails to Open in a new Tab instead of a new Window. The same bevaior is replicated, No improvement has been shown on that front. browser.link.open_newwindow.restriction = 0 >>

Ερώτηση από Cr8zy_Ivan 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

internet searches

When I enter something in "address line" or "search", Firefox flashes several windows before stopping. If I click on a item, it does it again and does not open the partic… (διαβάστε περισσότερα)

When I enter something in "address line" or "search", Firefox flashes several windows before stopping. If I click on a item, it does it again and does not open the particular item.

Ερώτηση από fishtech59 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Medhasree Suram 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Win 7 8 8.1 Support

Why should we be forced to switch to an O/S we don't like. Vista all over again. These are good O/S Microsoft just money hungary with poor replacement O/S's. Windows 10 a… (διαβάστε περισσότερα)

Why should we be forced to switch to an O/S we don't like. Vista all over again. These are good O/S Microsoft just money hungary with poor replacement O/S's. Windows 10 and 11 are junk.......................

Ερώτηση από Jim 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από James 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox and Facebook

I want Firefox to be my default Browser... but, as much as I love it, When I'm on Facebook it doesn't let me reply to messages from friends. Apparently hundreds of users … (διαβάστε περισσότερα)

I want Firefox to be my default Browser... but, as much as I love it, When I'm on Facebook it doesn't let me reply to messages from friends. Apparently hundreds of users have reported the same problem. Has anyone figured this out yet?

Ερώτηση από Rick Cormier 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Medhasree Suram 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Syncing a perhaps unreasonable number of tabs from one device to another

Hi there! Disclaimer before you proceed: please remember that we all organize ourselves differently and my style is probably not your style. My work laptop was stolen… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there!

Disclaimer before you proceed: please remember that we all organize ourselves differently and my style is probably not your style.

My work laptop was stolen today, and I want to reopen the session I had on my old laptop. I can see all my synced tabs from my work Firefox's last session, and I could absolutely open them one at a time. However (please, reader, take a deep breath), I had 1357 tabs open (mixture of a tab suspender and organizer made this possible, to answer your horrified question). I have tried to "open all tabs" a couple times, but my poor, ancient laptop gets three tabs into the endeavor, blue-circles, and then Firefox crashes.

Is there a way for me to open all tabs such that they do not load all at once, or open slowly, or are suspended somehow? I'm sure the answer is no, but if anyone has a cool suggestion for making this insanity possible, please let me know.

Thanks community!

Ερώτηση από magpiekate 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από magpiekate 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

No video decoding

Firefox 115 it´s not decoding video and has high CPU Usage specially in full HD video streaming in twitch. I noticed this problem since 114 version. I upload two SS one f… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 115 it´s not decoding video and has high CPU Usage specially in full HD video streaming in twitch. I noticed this problem since 114 version. I upload two SS one from Firefox and one from edge.

Ερώτηση από recoed 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 8 μήνες πριν