Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when I log onto therecorder.com on internet explorer, ads on the right side are displayed. This fails to occur when I use firefox. How can I correct?

I want to change settings in firefox so the ads on the site below appear. URL of affected sites http://therecorder.com … (διαβάστε περισσότερα)

I want to change settings in firefox so the ads on the site below appear.

URL of affected sites

http://therecorder.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

There seems to be a javascript issue on youtube (+ other sites), as nothing happens when I click my username "tab" next to Sign Out, where a menu should expand. I've unintalled FF, reinstalled, removed most addons, and checked settings. Works in Chrome.

Also on youtube there's an issue with "James Blunt, live from London" bar at the top of the page not disappearing when I click the X.

Ερώτηση από interman 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

In certain websites, I don't have the option to view something. I have to save the file and then look it up.

An example is my bicycle club website. When I click on "View", instead of being able to view the item, I can only save it. On IE I can view it as well as save it. Is t… (διαβάστε περισσότερα)

An example is my bicycle club website. When I click on "View", instead of being able to view the item, I can only save it. On IE I can view it as well as save it. Is there a setting I have to change or is this a virus protection feature?

Ερώτηση από HikerBiker 9 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When choosing date on a banking site a box appears telling me to use a to date greater than from date.

I am trying to get a report from a bank site and a box pops up asking me to choose a to date greater than from date. I have the correct dates chosen. Is there a fix or … (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to get a report from a bank site and a box pops up asking me to choose a to date greater than from date. I have the correct dates chosen. Is there a fix or away around this.

Ερώτηση από cody0550 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

on-line newspaper is using javascrpt ads, which takes up approx 1/2 of my screen on either side, is there a way to disable javascript for that site only?

putting ad on either side of front page. news article in the middle;scroll down ad is static, article moves

Ερώτηση από grouchy838 8 έτη πριν

Απάντηση από Ed 8 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I'm having issues displaying in Firefox when optimizing my site for various devices and browsers, has any found a good book?

I'm having issues displaying in Firefox when optimizing my site www.rmsbg.com for various devices and browsers, has any found a good book? I was able to get the site to w… (διαβάστε περισσότερα)

I'm having issues displaying in Firefox when optimizing my site www.rmsbg.com for various devices and browsers, has any found a good book?

I was able to get the site to work smoothly on various devices and with Firefox but am now having issues with IE and occasionally Apple browser in older ipads

Ερώτηση από TTORCH 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

where can i get information about QUALITE IN MANCHESTER

I HAVE BEING TRING TO GET IN TOUCH WITH A FRIM IN MANCHESTER CALLED QUALITE(ELECTIRK GOODS),I CANNOT FIND AUY PHONE NUMBER FOR THEM CAN YOU HELP,THANK-YOU,JOHN

Ερώτηση από ginger0191 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I want to mark a website as safe

I use this page for work every day, suddenly I get this error. The page is safe I know it and I also need it daily. This page is being blocked I think, I reset my compute… (διαβάστε περισσότερα)

I use this page for work every day, suddenly I get this error. The page is safe I know it and I also need it daily.

This page is being blocked I think, I reset my computer en removed al temporarily websites and cookies.

Ερώτηση από kulsters 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I suddenly have a site that will not open as it did previously, how can I add as a safe site?

I was able to get to this site previously, but now it just sits and shows a spinning wheel. It works fine in Chrome and did previously in Firefox, but not now. Can it be … (διαβάστε περισσότερα)

I was able to get to this site previously, but now it just sits and shows a spinning wheel. It works fine in Chrome and did previously in Firefox, but not now. Can it be added to a safe list? If so, please direct as to how, the instruction I googled is not correct, or doesn't show items as listed.

Ερώτηση από Jim 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε

Have a page that won't load images- even in safe mode

There is a GM support forum that won't load images, they just show a blank area with a spinning circle. Works fine with Microsoft edge. I started Firefox in safe mode a… (διαβάστε περισσότερα)

There is a GM support forum that won't load images, they just show a blank area with a spinning circle. Works fine with Microsoft edge. I started Firefox in safe mode and still just get spinning circles instead of an image. The forum site is still usable, but have noticed same issue on other site, but don't remember the url.

This is the URL that doesn't work https://www.gm-trucks.com/forums/

On windows 10 pro 64 bit, Firefox 81.0.2

Ερώτηση από Jer 3 ημέρες πριν

Απάντηση από Jer 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Different PDF behavior in Firefox

When I visit the weekly newspaper http://www.mambalamtimes.in/ the PDF opens in new tab without any issues with Google Chrome. However Firefox is trying get this PDF down… (διαβάστε περισσότερα)

When I visit the weekly newspaper http://www.mambalamtimes.in/ the PDF opens in new tab without any issues with Google Chrome. However Firefox is trying get this PDF downloaded to the local disk instead of opening in the new tab.

I guess Firefox also has an inbuilt PDF reader so not sure why it is preferring the file to be downloaded over displaying and rendering the same inline...

Ερώτηση από Deepak K Vasudevan 2 ημέρες πριν

Απάντηση από Václav Trpišovský 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Images not showing on websites..

Hi! Let me get straight onto the point, images aren't loading on websites. It's shown in the image below. It just started happening and I didn't find any help while googl… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! Let me get straight onto the point, images aren't loading on websites. It's shown in the image below. It just started happening and I didn't find any help while googling.

I hope I get some help with this, thank you.

Ερώτηση από marko; 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Funny warning to a website

I am unable to access a website that I regularly use. There is a warning see below. "Decryption failed because the HMAC could not be validated." I have used another brows… (διαβάστε περισσότερα)

I am unable to access a website that I regularly use. There is a warning see below.

"Decryption failed because the HMAC could not be validated."

I have used another browser to this website and can access OK.

Any Ideas?

Ερώτηση από anditsmeagain 1 ημέρα πριν

Απάντηση από anditsmeagain 19 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Forbidden 403

When I try to access [https://www.surinenglish.com/] I got the following: Forbidden. You don't have permission to access / on this server. Additionally, a 403 Forbidden … (διαβάστε περισσότερα)

When I try to access [https://www.surinenglish.com/] I got the following:

Forbidden. You don't have permission to access / on this server. Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. It has worked fine on this system and this browser before and still works fine in Vivaldi. No changes in AV software and no improvement when all extensions disabled. What could be causing it in FF (latest stable, Win 10)?

Ερώτηση από rafikiphoto 17 ώρες πριν

Απάντηση από Václav Trpišovský 15 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

on a online game.when i log in thats ok.when i want a location in the game.it goes back to the log in screen again

when i log in to this web site it opens the game screen. when i then want to go to a different location in the game. it resets back to log in screen again. but it works o… (διαβάστε περισσότερα)

when i log in to this web site it opens the game screen. when i then want to go to a different location in the game. it resets back to log in screen again. but it works ok on all other sites.

URL of affected sites

http://s3.travian.co.uk/dorf1.php

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν