Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Upgraded to Firefox 4.0, running MAC 10.6.7, and when I attempt to print only one blank page pages prints. I checked other applications including MS Office and Safari and they are printing fine.

  • Καμία απάντηση
  • 7 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
more options

Upgraded to Firefox 4.0, running MAC 10.6.7. When I attempt to print only one blank page prints. I checked other applications including MS Office and Safari and they are printing fine. I also am unable to save web pages as a PDF. The PDF that is created has one blank page.