Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I'm having a problem with person.com website. I can't open the messenger window .

  • Καμία απάντηση
  • 132 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
more options

I can't open the messenger window. Before this, when I click Start Messenger, it will automatically open a new window showing IMS - Mozilla Firefox. But now I have to open another new blank tab, then type the IMS address (http://person.com/ims.phtml.) How can I fix this?