Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox launches Apple Mail while I'm using a web-mail interface

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
more options

Hello, I was using Firefox to read my email at privateemail.com. When I attempted to save one of the emails to my Macbook (using an option in the window displaying the email), Firefox launched Apple Mail on my MacOS system. Apple Mail opened up with the email in one of its windows.

That is not the way it worked in the past. When picking "save to computer" in the web-mail interface, Firefox would open a SaveAs dialog box and allow me to directly save the mail to my computer.

I tested this behavior using Safari instead of Firefox, and that behaved as I expected. That is, Safari opened a SaveAs dialog box for me to use.

Is there a configuration parameter that was changed in a recent Firefox update? I am running FF 126.0 on MacOS 14.4.1.

Kind Regards, Brian Kowalski

Hello, I was using Firefox to read my email at privateemail.com. When I attempted to save one of the emails to my Macbook (using an option in the window displaying the email), Firefox launched Apple Mail on my MacOS system. Apple Mail opened up with the email in one of its windows. That is not the way it worked in the past. When picking "save to computer" in the web-mail interface, Firefox would open a SaveAs dialog box and allow me to directly save the mail to my computer. I tested this behavior using Safari instead of Firefox, and that behaved as I expected. That is, Safari opened a SaveAs dialog box for me to use. Is there a configuration parameter that was changed in a recent Firefox update? I am running FF 126.0 on MacOS 14.4.1. Kind Regards, Brian Kowalski

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.