Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Warnings in the web developer tools

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 36 προβολές
more options

Dear Reader,

When i use the Firefox Developer Edition and i open the Web Developer Tools , i get the following warning : HTMLCollection { 0: div#0.box, 1: div#1.box, 2: div#2.box, 3: div#3.box, 4: div#4.box, 5: div#5.box, 6: div#6.box, 7: div#7.box, 8: div#8.box, … } script.js:5:9 TypeError: 'requestAnimationFrame' called on an object that does not implement interface Window. content-script.js:7:17523 Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/frames.js Source Map URL: frames.js.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://7e67acae-4288-44ec-9f16-06876b2d3741/scripts/content_ff_viewports.js Source Map URL: ../../sourceMap/firefox/scripts/content_ff_viewports.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/common.js Source Map URL: common.js.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://7e67acae-4288-44ec-9f16-06876b2d3741/scripts/content_scroll_mid_detection.js Source Map URL: ../../sourceMap/firefox/scripts/content_scroll_mid_detection.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/content-script.js Source Map URL: content-script.js.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/content-script-libs.js Source Map URL: content-script-libs.js.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://7e67acae-4288-44ec-9f16-06876b2d3741/scripts/content_autoplay_detection.js Source Map URL: ../../sourceMap/firefox/scripts/content_autoplay_detection.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/translations.js Source Map URL: translations.js.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/cs-loader.js Source Map URL: cs-loader.js.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/content-script.js Source Map URL: content-script.js.map 2

How can i solve that??

Best regards,

Marcel Verhagen

Dear Reader, When i use the Firefox Developer Edition and i open the Web Developer Tools , i get the following warning : HTMLCollection { 0: div#0.box, 1: div#1.box, 2: div#2.box, 3: div#3.box, 4: div#4.box, 5: div#5.box, 6: div#6.box, 7: div#7.box, 8: div#8.box, … } script.js:5:9 TypeError: 'requestAnimationFrame' called on an object that does not implement interface Window. content-script.js:7:17523 Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/frames.js Source Map URL: frames.js.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://7e67acae-4288-44ec-9f16-06876b2d3741/scripts/content_ff_viewports.js Source Map URL: ../../sourceMap/firefox/scripts/content_ff_viewports.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/common.js Source Map URL: common.js.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://7e67acae-4288-44ec-9f16-06876b2d3741/scripts/content_scroll_mid_detection.js Source Map URL: ../../sourceMap/firefox/scripts/content_scroll_mid_detection.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/content-script.js Source Map URL: content-script.js.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/content-script-libs.js Source Map URL: content-script-libs.js.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://7e67acae-4288-44ec-9f16-06876b2d3741/scripts/content_autoplay_detection.js Source Map URL: ../../sourceMap/firefox/scripts/content_autoplay_detection.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/translations.js Source Map URL: translations.js.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/cs-loader.js Source Map URL: cs-loader.js.map Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource. Resource URL: moz-extension://1cc01554-8389-4e02-9585-3228f69d9741/scripts/content-script.js Source Map URL: content-script.js.map 2 How can i solve that?? Best regards, Marcel Verhagen