Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Minimized window not showing name - Reading Mozilla Firefox

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
more options

I am using Firefox 108.0.1 (64 bit) on a Macbook Pro. It looks like the latest update produced a change. When I look along the dock most, but not all, of the minimized browser windows show as Mozilla Firefox whereas others show the name. In the past, all windows showed the name (e.g., Oultook email, or name of the google doc, name of the website, etc.). Is there a way to fix this? Or is this a bug in the latest update to 108.0.1 that will be fixed with 108.0.2?

Not seeing the window name means I need to pull up every open window from the dock to see which window is which. Mostly an annoyance but a new annoyance.

I am using Firefox 108.0.1 (64 bit) on a Macbook Pro. It looks like the latest update produced a change. When I look along the dock most, but not all, of the minimized browser windows show as Mozilla Firefox whereas others show the name. In the past, all windows showed the name (e.g., Oultook email, or name of the google doc, name of the website, etc.). Is there a way to fix this? Or is this a bug in the latest update to 108.0.1 that will be fixed with 108.0.2? Not seeing the window name means I need to pull up every open window from the dock to see which window is which. Mostly an annoyance but a new annoyance.