Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

WorkGuru

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
more options

Hi There, I am about to use WorkGuru as a time management program. I can log-on to the program/site using Google Chrome, but when I attempt to log on with firefox I get a "Login failed" notification of "invalid user name or password". I have attempted numerous times being very careful with my password and user name (which works on chrome). When queried, the WorkGuru salesman responded,

"WorkGuru and most of the other modern SaaS / cloud applications recommended Google Chrome or new Microsoft Edge which is built on Chromium engine as the primary web browser. I have not tested it on Mozilla's browser personally."

So not much help from WorkGuru as obviously I could just suck it up and use chrome. Any suggestions would be greatly appreciated.

Hi There, I am about to use WorkGuru as a time management program. I can log-on to the program/site using Google Chrome, but when I attempt to log on with firefox I get a "Login failed" notification of "invalid user name or password". I have attempted numerous times being very careful with my password and user name (which works on chrome). When queried, the WorkGuru salesman responded, "WorkGuru and most of the other modern SaaS / cloud applications recommended Google Chrome or new Microsoft Edge which is built on Chromium engine as the primary web browser. I have not tested it on Mozilla's browser personally." So not much help from WorkGuru as obviously I could just suck it up and use chrome. Any suggestions would be greatly appreciated.