Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

[macOS] "Close tab" keyboard shortcut disabled for pinned tabs - why?

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 21 προβολές
more options

OS: macOS - High Sierra - 10.13.1 Browser: Firefox Quantum 57.0 64-bit

Issue description: When a tab is in "pinned" mode, the Command+W keyboard shortcut is no longer available aka it doesn't work. Tabs cannot be closed via keyboard shortcut on macOS. Why??

User story: As a Firefox Quantum user, I would like to have the ability to close browser tabs via keyboard shortcut for pinned tabs.

Expected: Keyboard shortcut (Command+W on macOS) closes tab regardless if it is pinned or not.

Actual: Regular tabs can be closed via keyboard command, pinned tabs do not respond to "close tab" keyboard command, and the keyboard shortcut is not present in the "File" menu as it is with non-pinned tabs.