Λειτουργίες προσβασιμότητας στο Firefox - Κάντε το Firefox και το περιεχόμενο ιστού να λειτουργούν για όλους τους χρήστες

Το Firefox περιλαμβάνει πολλές λειτουργίες, οι οποίες κάνουν το ίδιο και το διαδικτυακό περιεχόμενο προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες, ακόμη και σε άτομα που έχουν κακή ή καθόλου όραση, ή ειδικές ικανότητες, με τη χρήση πληκτρολογίου ή ποντικιού.

Με τη χρήση πληκτρολογίου

Μια λίστα με συνηθισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαθέσιμη στο Συντομεύσεις πληκτρολογίου - Γρήγορη εκτέλεση κοινών εργασιών στο Firefox.

Χρήση πληκτρολογίου για πλοήγηση μέσα στις ιστοσελίδες

Η επιλογή Πάντα χρήση των πλήκτρων κέρσορα για την περιήγηση μέσα στις ιστοσελίδες σας επιτρέπει να μετακινείστε μέσα στο διαδικτυακό περιεχόμενο σαν να βρίσκεστε σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου μόνο για ανάγνωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε διαδικτυακό περιεχόμενο και να το αντιγράψετε στο πρόχειρο.

Μπορείτε να πατήσετε το F7 ανά πάσα στιγμή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Όταν πατήσετε το F7, το Firefox θα σας ρωτήσει αν πραγματικά θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την ερώτηση επιλέγοντας το Να μην εμφανιστεί αυτός ο διάλογος ξανά.

Αναζήτηση κειμένου μόλις ξεκινήσει η πληκτρολόγηση

Η επιλογή Αναζήτηση για κείμενο μόλις ξεκινήσει η πληκτρολόγηση σας επιτρέπει να πλοηγείστε γρήγορα σε κείμενο ή υπέρ-συνδέσμους σε μια ιστοσελίδα. Αυτή η επιλογή έχει δύο λειτουργίες. Πατήστε / και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε για να αναζητήσετε όλο το κείμενο στην τρέχουσα σελίδα, ή πατήστε ' πριν το νήμα σας για αναζήτηση μόνο των υπέρ-συνδέσμων. Το Firefox θα επισημάνει το αντίστοιχο κείμενο ή τους υπέρ-συνδέσμους ενώ πληκτρολογείτε.

Οι ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου ελέγχου αυτή τη λειτουργία:

 • Πληκτρολογήστε περισσότερους χαρακτήρες για να περιορίσετε την αναζήτηση. Το Firefox θα επισημάνει τον επόμενο υπέρ-σύνδεσμο ή κείμενο ή θα σας ειδοποιήσει ότι τίποτα δεν ταιριάζει με την αναζήτησή σας.
 • Πατήστε Ctrlcommand+G ή F3 για να βρείτε την επόμενη εμφάνιση της τρέχουσας αναζήτησης.
 • Πατήστε Ctrlcommand+Shift+G ή Shift+F3 για να βρείτε την προηγούμενη εμφάνιση της τρέχουσας αναζήτησης.
 • Πατήστε Backspace για αναίρεση του τελευταίου χαρακτήρα που πληκτρολογήσατε. Το Firefox θα επιστρέψει στο προηγουμένως επισημασμένο κείμενο.
 • Πατήστε Esc για να ακυρώσετε την αναζήτηση. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε μια αναζήτηση αλλάζοντας την εστίαση, ή απλά περιμένετε το λήξη του χρονικού ορίου.

Αν έχετε επιλέξει αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να ξεκινήσετε την πληκτρολόγηση ανά πάσα στιγμή για να ξεκινήσετε αυτόματα μια αναζήτηση εντός γραμμής. Από προεπιλογή, οι αυτόματες αναζητήσεις ψάχνουν όλο το κείμενο στη σελίδα. Μπορείτε ακόμη να πατήσετε ' ή / για να ξεκινήσετε την αναζήτηση στη μια λειτουργία ή στην άλλη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να βρείτε κουμπιά, πλαίσια κειμένου και άλλες φόρμες. Αναζητήστε το κείμενο αμέσως μετά τη φόρμα που θέλετε και πατήστε Tab. Αφού πατήσετε το Tab, θα κλείσει αυτόματα η αναζήτηση και η εστίαση θα οριστεί στο επόμενο πεδίο φόρμας ή κουμπί μετά το επισημασμένο κείμενο.

Πλήκτρα Πρόσβασης HTML

Σε μερικές ιστοσελίδες, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου ανατίθενται σε διαφορετικά στοιχεία στη σελίδα. Για να μετακινήσετε τον κέρσορα απευθείας σε ένα από αυτά τα στοιχεία, πατήστε Shift+AltCtrl + option+Πλήκτρο Πρόσβασης.

Το πλήκτρο Πλήκτρο Πρόσβασης εξαρτάται από την ιστοσελίδα. Καθορίζεται από το δημιουργό της ιστοσελίδας, όχι το Firefox.

Συντομεύσεις ποντικιού

Μια λίστα συνηθισμένων συντομεύσεων ποντικιού είναι διαθέσιμη στο Χρήση συντομεύσεων ποντικιού για την εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών στο Firefox.

Ζουμ, γραμματοσειρές και χρώματα

Ζουμ Σελίδας

Μπορείτε να μεγεθύνετε και να σμικρύνετε τις ιστοσελίδες, καθώς και τις εικόνες του με τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου:

 • Πατήστε Ctrlcommand++ για να εμφανίσετε μεγαλύτερη την ιστοσελίδα κατά ένα βαθμό.
 • Πατήστε Ctrlcommand+- για να εμφανίσετε μικρότερη την ιστοσελίδα κατά ένα βαθμό.
 • Πατήστε Ctrlcommand+0 (μηδέν) για να εμφανίσετε την ιστοσελίδα στο κανονικό της μέγεθος.

Για άλλους τρόπους μεγέθυνσης και σμίκρυνσης μιας ιστοσελίδας, δείτε το Μέγεθος γραμματοσειράς και ζουμ - αύξηση μεγέθους ιστοσελίδων.

Ζουμ Κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε μόνο το κείμενο με τη λειτουργία Ζουμ Κειμένου:

 1. Πατήστε το πλήκτρο Alt για προσωρινή εμφάνιση των παραδοσιακών μενού του Firefox. Στο πάνω μέρος του παραθύρου του FirefoxΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού Προβολή και, έπειτα, μεταβείτε στην επιλογή Μεγέθυνση.
 2. Επιλέξτε Μεγέθυνση μόνο του κειμένου, που θα κάνει τα πλήκτρα ελέγχου ζουμ να ισχύουν μόνο για το κείμενο και όχι για τις εικόνες.

Οι ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου ελέγχουν το μέγεθος του κειμένου όταν επιλεχθεί το Ζουμ Κειμένου:

 • Πατήστε Ctrlcommand++ για μεγέθυνση κειμένου.
 • Πατήστε Ctrlcommand+- για σμίκρυνση κειμένου.
 • Πατήστε Ctrlcommand+0 (μηδέν) για επαναφορά μεγέθους κειμένου στο προεπιλεγμένο.

Σημειώστε ότι μερικές ιστοσελίδες ενδέχεται να εμφανίζονται εσφαλμένα αν αλλάξετε το μέγεθος κειμένου.

Για άλλους τρόπους μεγέθυνσης και σμίκρυνσης κειμένου μιας ιστοσελίδας, δείτε το Μέγεθος γραμματοσειράς και ζουμ - αύξηση μεγέθους ιστοσελίδων.

Ρύθμιση Γραμματοσειρών και Χρωμάτων

Δείτε το Change the fonts and colors websites use για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την επιλογή των προτιμώμενων γραμματοσειρών και χρωμάτων.

Ρύθμιση Ελάχιστου Μεγέθους Γραμματοσειράς

Μερικές ιστοσελίδες ενδέχεται να εμφανίζουν κείμενο που είναι πολύ μικρό και δυσανάγνωστο. Για να κάνετε τέτοιες σελίδες ευκολότερες στην ανάγνωση, μπορείτε να ορίσετε ένα ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς. Στις ιστοσελίδες που προσπαθούν να εμφανίσουν κείμενο μικρότερο από αυτό το ελάχιστο μέγεθος, το Firefox θα μεγεθύνει το κείμενο στο επιλεγμένο σας μέγεθος.

Για να ορίσετε ένα ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς, ανοίξτε το παράθυρο ΕπιλογέςΠροτιμήσεις, επιλέξτε την καρτέλα Περιεχόμενο και κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους… στην ενότητα Γραμματοσειρές & χρώματα. Μπορείτε να ορίσετε ένα ελάχιστο μέγεθος από το αναδυόμενο μενού.

Σημειώστε ότι μερικές ιστοσελίδες ενδέχεται να εμφανίζονται εσφαλμένα ανάλογα με το ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς της επιλογής σας.

Παράκαμψη Γραμματοσειρών Σελίδας

Μερικές ιστοσελίδες ενδέχεται να εμφανίζουν κείμενο σε δυσανάγνωστες γραμματοσειρές, ενώ άλλες ενδέχεται να βασίζονται στις προεπιλεγμένες γραμματοσειρές του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να ορίσετε τις προεπιλεγμένες γραμματοσειρές ανοίγοντας το παράθυρο ΕπιλογέςΠροτιμήσεις, επιλέγοντας την καρτέλα Περιεχόμενο και, έπειτα, επιλέγοντας μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά και μέγεθος στην ενότητα Γραμματοσειρές & χρώματα.

Μπορείτε να καθορίσετε τις προεπιλεγμένες γραμματοσειρές για διαφορετικά στυλ, όπως το serif, το sans-serif και το monospace (καθορισμένου πλάτους) κάνοντας κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους…. Ωστόσο, πολλές ιστοσελίδες καθορίζουν τις δικές τους γραμματοσειρές, άρα οι επιλογές σας δεν εφαρμόζονται σε τέτοιες σελίδες. Για να παρακάμψετε τις γραμματοσειρές τέτοιων σελίδων, από-επιλέξτε την επιλογήπροτίμηση Οι ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν τις δικές τους γραμματοσειρές.

Σημειώστε ότι μερικές ιστοσελίδες ενδέχεται να εμφανίζονται εσφαλμένα ανάλογα με την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά της επιλογής σας.

Παράκαμψη Χρωμάτων Σελίδας

Μερικές ιστοσελίδες ενδέχεται να εμφανίζουν χρώματα κειμένου και φόντου που είναι δυσανάγνωστα, ενώ άλλες ενδέχεται να βασίζονται στα προεπιλεγμένα χρώματα του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να ορίσετε τα προεπιλεγμένα χρώματα ανοίγοντας το παράθυρο ΕπιλογέςΠροτιμήσεις, επιλέγοντας την καρτέλα Περιεχόμενο και, έπειτα, κάνοντας κλικ στο κουμπί Χρώματα… στην ενότητα Γραμματοσειρές & χρώματα. Μπορείτε να καθορίσετε τα προεπιλεγμένα χρώματα κειμένου και φόντου, καθώς και τα προεπιλεγμένα χρώματα για τους υπέρ-συνδέσμους που (δεν) έχετε επισκεφθεί. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε αν οι υπέρ-σύνδεσμοι θα πρέπει να υπογραμμίζονται.

Ωστόσο, πολλές ιστοσελίδες καθορίζουν τα δικά σας χρώματα, άρα οι επιλογές σας δεν εφαρμόζονται. Για να παρακάμψετε τα χρώματα αυτών των σελίδων, από-επιλέξτε την επιλογήπροτίμηση Allow pages to choose their own colors, instead of my selections above (Οι ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν τα δικά τους χρώματα).

Χρήση ενός Θέματος Υψηλής Αντίθεσης

Το Firefox ανιχνεύει αυτόματα αν χρησιμοποιείτε κάποιο θέμα Υψηλής Αντίθεσης και εμφανίζει τα πάντα στο σχήμα χρωμάτων υψηλής αντίθεσης. Αυτό παρακάμπτει όλες τις άλλες ρυθμίσεις περιηγητή ή ιστοσελίδων και επηρεάζει το ίδιο το περιβάλλον χρήσης του Firefox (όλα τα μενού, τα παράθυρα και τα παράθυρα διαλόγων) και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα θέμα Υψηλής Αντίθεσης, μεταβείτε στο μενού Έναρξη, επιλέξτε Πίνακας Έλεγχου και, έπειτα, Επιλογές Προσβασιμότητας και, τέλος, Οθόνη και επιλέξτε την επιλογή Χρήση Υψηλής Αντίθεσης.

Έλεγχος Διαδικτυακού Περιεχομένου

Αποκλεισμός Αναδυόμενων Παραθύρων

Δείτε το Ρυθμίσεις φραγής αναδυόμενων, εξαιρέσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων για πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων.

Απενεργοποίηση Java Applets

Μερικές ιστοσελίδες παρέχουν μια εμπλουτισμένη, διαδραστική εμπειρία με τα Java™ applets. Ωστόσο, μερικοί χρήστες που βασίζονται στην πλοήγηση με πληκτρολόγιο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα με μερικά Java applets που ρυθμίζουν, αυτόματα, την εστίαση και δεν παρέχουν κάποιο τρόπο για να φύγετε από το applet και να πλοηγηθείτε στην υπόλοιπη ιστοσελίδα. Αν αυτό αποτελεί πρόβλημα για εσάς, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Java ανοίγοντας τη διαχείριση προσθέτων, επιλέγοντας την καρτέλα Πρόσθετες λειτουργίες και, έπειτα, το/τα στοιχείο/στοιχεία Java στη λίστα. Τέλος, κάντε κλικ στο Απενεργοποίησηεπιλέξτε Ποτέ ενεργοποιημένο.

Περιορισμός Συμπεριφοράς JavaScript

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς το JavaScript ανοίγοντας το παράθυρο ΕπιλογέςΠροτιμήσεις, επιλέγοντας την καρτέλα Περιεχόμενο και από-επιλέγοντας το Ενεργοποίηση JavaScript. Μερικές ιστοσελίδες βασίζονται στο JavaScript και ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά αν το JavaScript είναι απενεργοποιημένο.

Αν δεν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς το JavaScript, υπάρχουν επίσης πολλές προηγμένες επιλογές για το JavaScript, ώστε να περιορίσετε τη συμπεριφορά των σεναρίων. Αμέσως μετά το κουτί επιλογής Ενεργοποίηση JavaScript, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους… για να ανοίξετε το παράθυρο Ρυθμίσεις JavaScript για προχωρημένους. Μπορείτε να ελέγξετε αν θα επιτρέπεται στα σενάρια να μετακινούν ή να αλλάζουν το μέγεθος των παραθύρων, να ψηλώνουν ή να χαμηλώνουν τα παράθυρα, να απενεργοποιούν ή να αντικαταστήσουν τα μενού επιλογών.

Το JavaScript μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πράγματα που δεν αρέσουν σε ορισμένους χρήστες. Για καλύτερο έλεγχο, μπορείτε να εγκαταστήσετε επεκτάσεις απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το JavaScript settings and preferences for interactive web pages.

Συμβατότητα με Βοηθητικές Τεχνολογίες

Λογισμικό Ανάγνωσης Οθόνης (Screen Reader)

Το Λογισμικό Ανάγνωσης Οθόνης (Screen Reader) είναι ένα λογισμικό που προσπαθεί να αναγνωρίσει και να ερμηνεύσει τι προβάλλεται στην οθόνη (ή, ακριβέστερα, αποστέλλεται στην τυπική έξοδο, αν είναι παρούσα ή όχι μια οθόνη βίντεο). Έπειτα, αυτή η ερμηνεία παρουσιάζεται στο χρήστη με κάποιο μηχανισμό "κείμενο-σε-ομιλία", εικονίδια ήχου, ή μια συσκευή εξόδου Μπράιγ. Τα λογισμικά ανάγνωσης οθόνης είναι μια μορφή βοηθητικής τεχνολογίας (AT) χρήσιμης (σε συνδυασμό με άλλες AT, όπως μεγεθυντικούς φακούς οθόνης) για άτομα που είναι τυφλά ή έχουν προβλήματα όρασης, που είναι αναλφάβητα ή έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Το παραπάνω κείμενο προέρχεται από τη Βικιπαίδεια υπό την άδεια Creative Commons Attribution - ShareAlike 3.0.

Ορίστε μια λίστα με λογισμικά ανάγνωσης οθόνης και συνδέσμους για τα πιο συνηθισμένα:

Εύρεση χρήσιμων συνδέσμων σχετικά με την προσβασιμότητα

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:pkst, Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla