Λειτουργίες προσβασιμότητας στο Firefox - Κάντε το Firefox και το περιεχόμενο ιστού να λειτουργούν για όλους τους χρήστες

Το Firefox περιλαμβάνει πολλές λειτουργίες, οι οποίες κάνουν το ίδιο και το διαδικτυακό περιεχόμενο προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες, ακόμη και σε άτομα που έχουν κακή ή καθόλου όραση, ή άλλες αναπηρίες, με τη χρήση πληκτρολογίου ή ποντικιού.

Με πληκτρολόγιο

Μια λίστα με κοινές συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαθέσιμη στο "Συντομεύσεις πληκτρολογίου - Γρήγορη εκτέλεση εργασιών στο Firefox".

Χρήση πληκτρολογίου για πλοήγηση στις ιστοσελίδες

Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και επιλέξτε το «ΕπιλογέςΠροτιμήσειςΡυθμίσεις» . Στην ενότητα Περιήγηση της καρτέλας Γενικά, θα δείτε τη ρύθμιση Πάντα χρήση των πλήκτρων του δρομέα για πλοήγηση στις ιστοσελίδες. Αυτό σάς επιτρέπει να μετακινηθείτε μέσα στο διαδικτυακό περιεχόμενο σαν να βρίσκεστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εγγράφων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε διαδικτυακό περιεχόμενο και να το αντιγράψετε στο πρόχειρο.

Μπορείτε να πατήσετε το F7 ανά πάσα στιγμή για να (απ)ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Όταν πατήσετε το F7, το Firefox θα σάς ρωτήσει αν πραγματικά θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την ερώτηση, επιλέγοντας το Να μην εμφανιστεί ξανά αυτός ο διάλογος.

Αναζήτηση κειμένου κατά την έναρξη πληκτρολόγησης

Μεταβείτε στην καρτέλα Γενικά του παραθύρου "«ΕπιλογέςΠροτιμήσειςΡυθμίσεις» " του Firefox. Εκεί, θα βρείτε την ενότητα Περιήγηση, η οποία περιλαμβάνει τη ρύθμιση Αναζήτηση κειμένου κατά την έναρξη πληκτρολόγησης. Αυτό σάς επιτρέπει να πλοηγηθείτε γρήγορα σε κείμενο ή υπερσυνδέσμους σε μια ιστοσελίδα. Αυτή η ρύθμιση έχει δύο λειτουργίες. Πατήστε το / και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε για αναζήτηση όλου του κειμένου στην τρέχουσα σελίδα, ή πατήστε το ' πριν το κείμενο σας για αναζήτηση υπερσυνδέσμων μόνο. Το Firefox θα επισημάνει το αντίστοιχο κείμενο ή υπερσύνδεσμο όσο πληκτρολογείτε.

Οι εξής συντομεύσεις πληκτρολογίου ελέγχουν αυτή τη λειτουργία:

 • Πληκτρολογήστε περισσότερους χαρακτήρες για να περιορίσετε την αναζήτηση. Το Firefox θα επισημάνει τον επόμενο υπερσύνδεσμο ή κείμενο ή θα σάς ειδοποιήσει ότι τίποτα δεν ταιριάζει με την αναζήτησή σας.
 • Πατήστε τα Ctrlcommand+G ή το F3 για να βρείτε την επόμενη εμφάνιση της τρέχουσας αναζήτησης.
 • Πατήστε τα Ctrlcommand+Shift+G ή τα Shift+F3 για να βρείτε την προηγούμενη εμφάνιση της τρέχουσας αναζήτησης.
 • Πατήστε το Backspace για αναίρεση του τελευταίου χαρακτήρα που πληκτρολογήσατε. Το Firefox θα επιστρέψει στο προηγουμένως επισημασμένο κείμενο.
 • Πατήστε το Esc για ακύρωση αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε μια αναζήτηση αλλάζοντας την εστίαση, ή απλά περιμένοντας τη λήξη του χρονικού ορίου.

Αν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε ανά πάσα στιγμή για αυτόματη έναρξη αναζήτησης στην τρέχουσα σελίδα. Εξαρχής, οι αυτόματες αναζητήσεις ψάχνουν όλο το κείμενο στη σελίδα. Μπορείτε ακόμη να πατήσετε το ' ή το / για να εκκινήσετε την εύρεση στη μια λειτουργία ή στην άλλη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να βρείτε κουμπιά, πλαίσια κειμένου και άλλες φόρμες. Αναζητήστε το κείμενο αμέσως μετά τη φόρμα που θέλετε και πατήστε Tab. Πατώντας το Tab, θα κλείσει αυτόματα η αναζήτηση και θα γίνει εστίαση στο επόμενο πεδίο φόρμας ή κουμπί μετά το επισημασμένο κείμενο.

Πλήκτρα πρόσβασης HTML

Σε μερικές ιστοσελίδες, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου ανατίθενται σε διαφορετικά στοιχεία στη σελίδα. Για να μετακινήσετε τον κέρσορα απευθείας σε ένα από αυτά τα στοιχεία, πατήστε τα Shift+AltCtrl + option+Πλήκτρο πρόσβασης.

Το πλήκτρο πρόσβασης εξαρτάται από την ιστοσελίδα και καθορίζεται από το δημιουργό της, όχι από το Firefox.

Συντομεύσεις ποντικιού

Μια λίστα με κοινές συντομεύσεις ποντικιού είναι διαθέσιμη στο "Χρήση συντομεύσεων ποντικιού για την εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών στο Firefox".

Ζουμ, γραμματοσειρές και χρώματα

Ζουμ σελίδας

Μπορείτε να μεγεθύνετε/σμικρύνετε τις ιστοσελίδες, καθώς και τις εικόνες τους με τις εξής συντομεύσεις πληκτρολογίου:

 • Πατήστε τα Ctrlcommand++ για εμφάνιση της ιστοσελίδας κατά ένα βαθμό μεγαλύτερο.
 • Πατήστε τα Ctrlcommand+- για εμφάνιση της ιστοσελίδας κατά ένα βαθμό μικρότερο.
 • Πατήστε τα Ctrlcommand+0 (μηδέν) για εμφάνιση της ιστοσελίδας στο κανονικό μέγεθος.

Για άλλους τρόπους μεγέθυνσης/σμίκρυνσης μιας ιστοσελίδας, δείτε το "Μέγεθος γραμματοσειράς και ζουμ - αύξηση μεγέθους ιστοσελίδων".

Ζουμ κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε μόνο το κείμενο με τη λειτουργία Ζουμ κειμένου:

 1. Πατήστε το πλήκτρο Alt για προσωρινή εμφάνιση των παραδοσιακών μενού του Firefox. Στο πάνω μέρος του παραθύρου του FirefoxΣτη γραμμή του μενού, κάντε κλικ στο μενού Προβολή και έπειτα, μεταβείτε στην επιλογή Ζουμ.
 2. Επιλέξτε το Ζουμ μόνο στο κείμενο, που θα εφαρμόζει το ζουμ μόνο στο κείμενο, όχι στις εικόνες.

Οι εξής συντομεύσεις πληκτρολογίου ελέγχουν το μέγεθος του κειμένου όταν επιλεχθεί το "Ζουμ κειμένου":

 • Πατήστε τα Ctrlcommand++ για μεγέθυνση κειμένου.
 • Πατήστε τα Ctrlcommand+- για σμίκρυνση κειμένου.
 • Πατήστε τα Ctrlcommand+0 (μηδέν) για επαναφορά του κειμένου στο προεπιλεγμένο μέγεθος.

Σημειώστε ότι μερικές ιστοσελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά αν αλλάξετε το μέγεθος κειμένου.

Για άλλους τρόπους μεγέθυνσης/σμίκρυνσης του κειμένου μιας ιστοσελίδας, δείτε το "Μέγεθος γραμματοσειράς και ζουμ - αύξηση μεγέθους ιστοσελίδων".

Ρύθμιση γραμματοσειρών και χρωμάτων

Δείτε το "Αλλαγή γραμματοσειρών και χρωμάτων ιστοτόπων" για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την επιλογή των προτιμώμενων γραμματοσειρών και χρωμάτων.

Ρύθμιση ελάχιστου μεγέθους γραμματοσειράς

Μερικές ιστοσελίδες ενδέχεται να εμφανίζουν πολύ μικρό και δυσανάγνωστο κείμενο. Για να κάνετε τέτοιες σελίδες πιο ευανάγνωστες, μπορείτε να ορίσετε ένα ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς. Στις ιστοσελίδες που προσπαθούν να εμφανίσουν κείμενο μικρότερο από αυτό, το Firefox θα μεγεθύνει το κείμενο στο μέγεθος που επιλέξατε.

Για να ορίσετε ένα ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς, ανοίξτε το μενού του Firefox Fx57Menu και επιλέξτε το «ΕπιλογέςΠροτιμήσειςΡυθμίσεις» . Στην καρτέλα Γενικά, εντοπίστε το Γλώσσα και εμφάνιση και κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους… της ενότητας Γραμματοσειρές & χρώματα. Μπορείτε να ορίσετε ένα ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς από το αναδιπλούμενο μενού.

Σημειώστε ότι μερικές ιστοσελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά ανάλογα με το ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς της επιλογής σας.

Παράκαμψη γραμματοσειρών σελίδας

Μερικές ιστοσελίδες ενδέχεται να εμφανίζουν κείμενο σε δυσανάγνωστες γραμματοσειρές, ενώ άλλες ενδέχεται να βασίζονται στις προεπιλεγμένες γραμματοσειρές του προγράμματος περιήγησης. Για να ορίσετε τις προεπιλεγμένες σας γραμματοσειρές:

 1. Στη γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 2. Στην καρτέλα Γενικά, εντοπίστε το Γλώσσα και εμφάνιση.
 3. Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά και μέγεθος στην ενότητα Γραμματοσειρές & χρώματα.

Μπορείτε να καθορίσετε τις προεπιλεγμένες γραμματοσειρές για διαφορετικά στυλ, όπως το serif, το sans-serif και το monospace (καθορισμένου πλάτους), κάνοντας κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους…. Ωστόσο, πολλές ιστοσελίδες καθορίζουν τις δικές τους γραμματοσειρές, άρα οι επιλογές σας δεν εφαρμόζονται. Για να παρακάμψετε τις γραμματοσειρές τέτοιων σελίδων, καταργήστε την επιλογήπροτίμηση Να επιτρέπεται στις ιστοσελίδες να επιλέγουν τις δικές τους γραμματοσειρές, αντί για τις παραπάνω.

Σημειώστε ότι μερικές ιστοσελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά ανάλογα με την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά της επιλογής σας.

Παράκαμψη χρωμάτων σελίδας

Μερικές ιστοσελίδες ενδέχεται να εμφανίζουν χρώματα κειμένου και φόντου που είναι δυσανάγνωστα, ενώ άλλες ενδέχεται να βασίζονται στα προεπιλεγμένα χρώματα του προγράμματος περιήγησης. Για να ορίσετε τα προεπιλεγμένα σας χρώματα:

 1. Στη γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 2. Στην καρτέλα Γενικά, εντοπίστε το Γλώσσα και εμφάνιση.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Χρώματα… στην ενότητα Γραμματοσειρές & χρώματα.

Μπορείτε να ορίσετε τα προεπιλεγμένα χρώματα κειμένου και φόντου, καθώς και τα προεπιλεγμένα χρώματα για τους υπερσυνδέσμους που (δεν) έχετε επισκεφθεί. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε αν οι υπερσύνδεσμοι θα πρέπει να υπογραμμίζονται.

Ωστόσο, πολλές ιστοσελίδες ορίζουν τα δικά σας χρώματα, άρα οι επιλογές σας δεν εφαρμόζονται. Για να παρακάμψετε τα χρώματα αυτών των ιστοσελίδων, καταργήστε την επιλογήπροτίμηση Αντικατάσταση καθορισμένων χρωμάτων σελίδας με τις παραπάνω επιλογές.

Χρήση θέματος υψηλής αντίθεσης

Το Firefox ανιχνεύει αυτόματα αν χρησιμοποιείτε κάποιο θέμα υψηλής αντίθεσης και εμφανίζει τα πάντα στο σχήμα χρωμάτων υψηλής αντίθεσης. Αυτό παρακάμπτει όλες τις άλλες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή των ιστοσελίδων και επηρεάζει το ίδιο το περιβάλλον χρήσης του Firefox (όλα τα μενού, τα παράθυρα και τα πλαίσια διαλόγων), καθώς και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα θέμα υψηλής αντίθεσης, μεταβείτε στο μενού Έναρξη, επιλέξτε το Πίνακας ελέγχου και έπειτα, το Εμφάνιση και εξατομίκευση. Τέλος, κάντε κλικ στο Αλλαγή θέματος και επιλέξτε ένα από τα θέματα υψηλής αντίθεσης.Για να χρησιμοποιήσετε ένα θέμα υψηλής αντίθεσης, ανοίξτε την πλευρική γραμμή συμβόλων, επιλέξτε το Πίνακας ελέγχου από το σύμβολο Ρυθμίσεις και έπειτα, το Εμφάνιση και εξατομίκευση. Τέλος, κάντε κλικ στο Αλλαγή θέματος και επιλέξτε ένα από τα θέματα υψηλής αντίθεσης.Για να χρησιμοποιήσετε ένα θέμα υψηλής αντίθεσης, μεταβείτε στο μενού Έναρξη, επιλέξτε το Ρυθμίσεις και έπειτα, το Προσβασιμότητα. Τέλος, κάντε κλικ στο Υψηλή αντίθεση στα αριστερά. Επιλέξτε ένα από τα θέματα υψηλής αντίθεσης στο αναδιπλούμενο μενού και κάντε κλικ στο Εφαρμογή.

Έλεγχος διαδικτυακού περιεχομένου

Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων

Δείτε το "Ρυθμίσεις φραγής αναδυόμενων, εξαιρέσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων" για πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων.

Περιορισμός συμπεριφοράς JavaScript

Το JavaScript μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πράγματα που δεν αρέσουν σε ορισμένους χρήστες. Για καλύτερο έλεγχο, μπορείτε να εγκαταστήσετε επεκτάσεις απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το "Ρυθμίσεις και προτιμήσεις JavaScript για διαδραστικές ιστοσελίδες".

Συμβατότητα με βοηθητικές τεχνολογίες

Ανάγνωση οθόνης

Για την ανάγνωση οθόνης απαιτείται ένα λογισμικό που προσπαθεί να αναγνωρίσει και να ερμηνεύσει αυτό που προβάλλεται στην οθόνη (ή, ακριβέστερα, αποστέλλεται στην τυπική έξοδο, αν είναι παρούσα ή όχι μια οθόνη βίντεο). Έπειτα, αυτή η ερμηνεία παρουσιάζεται στο χρήστη με κάποιο μηχανισμό "κείμενο-σε-ομιλία", εικονίδια ήχου, ή μια συσκευή εξόδου Μπράιγ. Τα λογισμικά ανάγνωσης οθόνης είναι μια μορφή βοηθητικής τεχνολογίας (AT), που είναι χρήσιμη για τυφλά άτομα ή άτομα με προβλήματα όρασης, αναλφάβητα άτομα ή άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, συχνά σε συνδυασμό με άλλες AT, όπως μεγεθυντικούς φακούς οθόνης. Το παραπάνω κείμενο προέρχεται από τη Wikipedia υπό την άδεια Creative Commons Attribution - ShareAlike 3.0.

Ορίστε μια λίστα με λογισμικά ανάγνωσης οθόνης και συνδέσμους για τα πιο κοινά:

Εύρεση χρήσιμων συνδέσμων σχετικά με την προσβασιμότητα

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη βάση γνώσεών μας.

Μάθετε περισσότερα