Έλεγχος αυτόματης συμπλήρωσης φορμών στο Firefox

Το Firefox μπορεί να απομνημονεύει τι έχετε εισάγει στις φόρμες ιστοσελίδων, γνωστές κι ως πεδία κειμένου. Αφού εισάγετε κάτι σε κάποια φόρμα μιας ιστοσελίδας (όπως ένα πεδίο αναζήτησης), την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα, η προηγούμενη καταχώρηση θα είναι ξανά διαθέσιμη. Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης φορμών και πώς να διαγράψετε τις καταχωρήσεις ή να εμποδίσετε την αποθήκευση καταχωρήσεων.

Χρήση αυτόματης συμπλήρωσης φορμών

Για να χρησιμοποιήσετε την προηγούμενη καταχώρηση σε μια φόρμα:

 1. Πληκτρολογήστε μερικά από τα πρώτα γράμματα της καταχώρησης στο πεδίο της φόρμας. Το Firefox θα εμφανίσει ένα αναδιπλούμενο μενού με αυτά που έχετε πληκτρολογήσει προηγουμένως στη φόρμα.
  • Θα δείτε μια λίστα με όλες τις αποθηκευμένες καταχωρήσεις για ένα συγκεκριμένο πεδίο πατώντας το πλήκτρο , όταν το πεδίο είναι κενό.
 2. Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε την καταχώρηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά. Πατήστε το EnterReturn όταν επισημανθεί η κατάλληλη καταχώρηση. Το κείμενο της καταχώρησης θα εμφανιστεί στο πεδίο. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην καταχώρηση με το ποντίκι.

Διαγραφή μεμονωμένων καταχωρήσεων φόρμας

Αν θέλετε να αφαιρέσετε κάποια από τις προηγούμενες καταχωρήσεις φορμών από το ιστορικό του Firefox:

 1. Κάντε κλικ στο πεδίο και πατήστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε όλες τις αποθηκευμένες καταχωρήσεις. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μερικά από τα πρώτα γράμματα της καταχώρησης για να περιορίσετε τον αριθμό των εμφανιζόμενων καταχωρήσεων.
 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ή τον κέρσορα του ποντικιού για να επισημάνετε την καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Delete. Η καταχώρηση θα αφαιρεθεί.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε.

Απαλοιφή ιστορικού φορμών

Αν θέλετε το Firefox να ξεχάσει όλες τις προηγούμενες καταχωρήσεις φορμών: Αν θέλετε το Firefox να ξεχάσει όλες τις προηγούμενες καταχωρήσεις φορμών:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί βιβλιοθήκης 57 library icon .
 2. Κάντε κλικ στο Ιστορικό και έπειτα, στο Εκκαθάριση πρόσφατου ιστορικού….
 3. Στο αναδιπλούμενο μενού Χρονικό διάστημα εκκαθάρισης:, επιλέξτε το Όλα.
 4. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο Λεπτομέρειες για να εμφανίσετε τη λίστα των στοιχείων που μπορείτε να διαγράψετε.
 5. Βεβαιωθείτε ότι το Ιστορικό φορμών & αναζήτησης έχει επιλεχθεί.
 6. Κάντε κλικ στο Εκκαθάριση τώρα για να απαλείψετε το ιστορικό φορμών σας και για να κλείσετε το παράθυρο.

Απενεργοποίηση αυτόματης συμπλήρωσης φορμών και αποθήκευσης καταχωρήσεων φορμών

Αν δεν θέλετε το Firefox να απομνημονεύει τι έχετε εισάγει στα πεδία φορμών, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης φορμών:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu Fx57Menu και επιλέξτε το Επιλογές.Προτιμήσεις.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο & ασφάλεια.
 3. Στο αναδιπλούμενο μενού δίπλα στο Το Firefox, επιλέξτε το Θα κάνει χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ιστορικού.
 4. Απενεργοποιήστε το Διατήρηση ιστορικού αναζήτησης και φορμών.
 5. Κλείστε τη σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Η απενεργοποίηση ιστορικού φορμών εμποδίζει και την αποθήκευση ιστορικού αναζήτησης για τη γραμμή αναζήτησης στη γραμμή εργαλείων πλοήγησης.

Αυτόματη συμπλήρωση διευθύνσεων: Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη συμπλήρωση διευθύνσεων, δείτε το άρθρο "Automatically fill in your address on web forms".

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν δείτε ότι το Firefox δεν αποθηκεύει τις καταχωρήσεις φορμών και δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ξανά, παρακαλούμε διαβάστε το άρθρο "Firefox doesn't save web form entries".Βασισμένο σε πληροφορίες από το Deleting autocomplete entries (mozillaZine KB)

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:Jim Spentzos, pkaek23. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla