Skift til Thunderbird | Sådan gør du

Skift til Thunderbird

Skift fra Apple Mail til Thunderbird

Thunderbird kan importere dine meddelelser fra Apple Mail og adressebogen i Mac OS X, men det er ikke muligt at importere dine kontoindstillinger. I øjeblikket er det desværre kun muligt at importere meddelelser og adressebogen fra Apple Mail 5.0 eller ældre.

Importér meddelelser fra Apple Mail

 1. Klik på menuen Funktioner og vælg Importer…. Importguiden åbnes.

  mac-toolsimport

 2. Vælg Mail, og klik på knappen Næste>.

  mac-importwizard

 3. Markér Apple Mail, og klik på knappen Næste>.

  mac-importmail

 4. Du vil få vist en log over mapper der blev importeret. Klik på knappen Færdig for at lukke importguiden.

  mac-mailimportedsuccess

De importerede meddelelser vil ligge i en mappe med navnet "Apple Mail Import" under Lokale mapper.
mac-whereimportedmail

Importér adressebogen fra OS X

Thunderbird vil læse din OS X-adressebog og vise den i Thunderbirds egen adressebog! Klik på menuen Vindue, og klik så på Adressebog. Din OS X-adressebog vil blive vist i venstre rude.
mac-OSXaddressbook

Hvis du vil importere kontaktpersonerne i din OS X-adressebog ind i Thunderbirds adressebog, skal du blot trække og slippe dem fra OS X-adressebogen og ind i Personlig adressebog.

Bemærk: Du kan markere alle kontaktpersoner på én gang ved at trykke samtidigt på tasterne Kommando og A.

Skift fra Windows Mail eller Windows Live Mail til Thunderbird

Windows Mail følger med i Windows Vista. Windows Live Mail er et mailprogram, som følger med i Windows Essentials. Begge programmer opbevarer meddelelser i filformatet EML. Thunderbird kan ikke importere meddelelserne direkte, i stedet skal du først eksportere dem fra Windows Mail eller Windows Live Mail, hvorefter du kan importere dem i Thunderbird. Det samme gør sig gældende med kontaktpersoner.

Du kan se, hvor Windows Mail eller Windows Live Mail gemmer sine meddelelser ved at klikke på menuen Funktioner > Indstillinger > Avanceret > Vedligeholdelse > Lagringsmappe.

Hvis du ikke kan se menuen Funktioner, så prøv i stedet menuen Filer > Indstillinger > Mail… > Avanceret > Vedligeholdelse….

Importér meddelelser fra Windows Mail

Du kan importere meddelelser fra Windows Mail (.eml-filer) ind i Thunderbird ved hjælp af udvidelsen ImportExport Tools. Hent og installér ImportExport Tools.

 1. Eksporter dine meddelelser fra Windows Mail i .eml-formatet.
 2. Opret en mappe under "Lokale mapper" i Thunderbird, som de importerede mails skal placeres i.
 3. Højreklik på den nyoprettede mappe, og vælg ImportExportTools > Importer alle meddelelser fra en mappe > Også fra undermapperne.
 4. Find mappen med .eml-filerne. Standardstien for Windows Live Mail er C:\Users\<brugernavn>\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail (eller \Windows Mail).
 5. Klik på knappen Åbn. Dine meddelelser importeres.
Bemærk: Mappen "AppData" er en skjult mappe, så du skal slå visning af skjulte mapper til, før du kan se den. Læs Microsofts support-artikel Få vist skjulte filer for mere information.

Importér adressebogen fra Windows Mail

For at importere dine kontaktpersoner i Thunderbird skal du først eksportere dem som vCard-filer (.vcf-format) og derefter importere filerne i Thunderbird.

 1. Åbn Kontaktpersoner i Windows Live Mail, og vælg alle de kontaktpersoner, du vil eksportere.
 2. Klik på menuen Eksporter > Visitkort (.VCF).
 3. Opret en tom mappe, og gem kontaktpersonerne i den.

Installér udvidelsen MoreFunctionsForAddressBook i Thunderbird ved hjælp af følgende vejledning.

 1. Klik på knappen Adressebog.
 2. Klik på den adressebog, du vil importere kontakterne til.
 3. Klik på menuen Funktioner > MoreFunctionsForAddressBook > Actions for Contacts > Import vCard / VCF.
 4. Find mappen, du eksporterede dine kontakter til.
 5. Vælg alle de kontakter, du vil importere.
 6. Klik på knappen Åbn for at importere alle de valgte kontakter.

Hvis det ikke virker, kan du prøve dette:

Læs artiklen Eksportere kontakter fra OutlookMicrosoft.com for vejledning i, hvordan du eksporterer kontaktpersoner i Windows.

Når du har fået eksporteret dine kontaktpersoner til en CSV-fil, kan du importere dem i Thunderbird ved hjælp af guiden Importer:

 1. Klik på menuknappen i Thunderbird, peg på Funktioner, og klik så på Importer…. Importguiden åbnes.
 2. Vælg Adressebøger, og klik på knappen Næste>.
 3. Markér Tekstfil (LDIF, .tab, .csv, .txt), og klik på knappen Næste>.
 4. Vælg Kommasepareret (*.csv) (eller Alle filer) i rullemenuen nederst til højre, klik dig frem til csv-filen med den eksporterede adressebog, markér den, og klik så på knappen Åbn.
 5. Når adresserne er blevet importeret skal du klikke på knappen Færdig.

Du får åbnet vinduet Importer adressebog, hvor du kan se to kolonner. Kolonnen Adressebogsfelter viser de felter, som findes i Thunderbirds adressebog, mens kolonnen Vælg data der skal importeres viser de felter, som findes i CSV-filen. Markér et felt i kolonnen Adressebogsfelter og brug knapperne Flyt op og Flyt ned for at placere feltet ud for det rette felt i kolonnen med CSV-felterne. Fjern fluebenet ud for felter, du ikke vil importere fra CSV-filen. Klik på knappen OK, når du er færdig. Dine kontakter skulle nu være importeret og klar til brug i Thunderbird.

Bemærk, at hvis felterne ikke importeres korrekt, fx hvis alle de importerede data placeres i et enkelt felt, så skyldes det sandsynligvis, at der ikke er benyttet komma til at separere felterne i CSV-filen, men at der i stedet er benyttet semikolon - eller omvendt. Problemet opstår typisk, hvis sproget i Windows ikke svarer til sproget i Thunderbird. Fx hvis du eksporterer CSV-filen fra et engelsk program for derefter at importere i en dansk Thunderbird. For at løse dette problem, skal du sørge for, at separatoren i sprogindstillingerne matcher sproget i Thunderbird, før du eksporterer CSV-filen. Eller du kan bruge en teksteditor til manuelt at erstatte alle semikolon i CVS-filen med kommaer (eller omvendt). Prøv herefter at importere igen.

Importér fra Outlook og Eudora

Importfunktionen kræver, at du har Outlook eller Eudora installeret på din computer. Hvis du ikke har dem installeret, kan du finde alternative metoder nedenfor.

I stedet for at benytte Thunderbirds importfunktion, kan du benytte et værktøj, der kan omforme dine data til mbox-formatet (.mbx). Herefter kan du benytte Thunderbird-tilføjelsen Import Export Tools til at importere mbox-filerne. Et eksempel på sådan et værktøj til Eudora: Eudora Rescue.

Eudora er ikke installeret

Hvis Eudora ikke er installeret, og du ønsker at bruge Thunderbirds importfunktion, kan du ændre en nøgle i registreringsdatabasen i Windows, så der peges på dine Eudora-filer; herefter kan du benytte importfunktionen.

 • Opret en reg-fil med navnet eudora.reg og med de nedenstående linjer. Udskift H:\\SCRATCH\\Eudoradata med placeringen af dine Eudora-filer (bemærk de dobbelte baglæns skråstreger og den tomme linje).

=== Registreringsdatabasefil, tilpas placering af filer ===
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Qualcomm\Eudora\CommandLine]
 "Current"="Anything H:\\SCRATCH\\Eudoradata Anything"
 ===

 • Kør følgende kommando i et kommandovindue i Windows: "regedit /s eudora.reg".
 • Du kan nu bruge Thunderbirds importfunktion til at importere dine data.

Skift fra Outlook til Thunderbird

Den følgende vejledning hjælper dig med at importere meddelelser og kontaktpersoner fra Outlook.

Importér meddelelser fra Outlook

Outlook skal være valgt som dit standardprogram til mails, når du importerer meddelelser herfra ind i Thunderbird.
 1. Klik på menuknappen i Thunderbird, peg på Funktioner, og klik så på Importer…. Importguiden åbnes.
 2. Vælg Mail, og klik på knappen Næste>.

  1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280168514-828-2.png

 3. Markér Outlook og klik på knappen Næste>.

  1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280168514-828-1.png

 4. Importguiden vil importere meddelelserne og vise resultatet. Klik på knappen Færdig.

  1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280168514-828-3.png

Dine meddelelser er nu importeret og placeret i en mappe med navnet Outlook Import der ligger som en undermappe i Lokale mapper.

1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280168514-828-4.png

Importér kontakter/adressebog fra Outlook

 1. Klik på menuknappen i Thunderbird, peg på Funktioner, og klik så på Importer…. Importguiden åbnes.
 2. Vælg Adressebøger, og klik på knappen Næste>.

  1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280177119-49-1.png

 3. Markér Outlook, og klik på knappen Næste>.

  1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280177119-49-2.png

 4. Vent mens der importeres, og afslut derefter importguiden ved at klikke på knappen Færdig.

  1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280177119-49-3.png

Importér fra PST-filer

Thunderbird kan ikke importere direkte fra en PST-fil. Import af meddelelser fra Outlooks PST-filer foregår via Outlook. Du skal altså have en fungerende version af Outlook på samme computer som Thunderbird for at kunne importere meddelelserne.

Skift fra Evolution til Thunderbird

Den følgende vejledning hjælper dig med at importere meddelelser og kontaktpersoner fra Evolution.

Importér meddelelser fra Evolution

Thunderbird og Evolution benytter samme filformat (mbox) til opbevaring af meddelelser, så det er ikke svært at importere meddelelserne manuelt.

 1. Åbn mappen ~/.local/share/evolution/mail/local, som indeholder Evolutions meddelelser.
 2. Kopiér alle filerne uden en filtype (fx Inbox og Outbox) over i mappen, som Thunderbird bruger til sine meddelelser (~/.thunderbird/uk41lql0.default/Mail/Local Folders, hvor du skal udskifte mappenavnet uk41lql0.default med det aktuelle mappenavn i din installation).
 3. Start Thunderbird, og kontroller, om meddelelserne er blevet overført korrekt.

Importér kontakter fra Evolution

 1. Åbn din adressebog i Evolution, højreklik på den, og vælg: Gem som vcard… for at eksportere dine kontakter i vCard-formatet.
 2. Klik på menuknappen i Thunderbird, peg på Funktioner, og klik så på Importer…. Importguiden åbnes.
 3. Vælg Adressebøger, og klik på knappen Næste>.
 4. Markér vCard-fil (.vcf) og klik på knappen Næste.
 5. Klik dig frem til din vCard-fil.

Skift fra webmail til Thunderbird

Hvis du bruger webmail, skal du sandsynligvis blot finde de nødvendige oplysninger om din konto for at skifte til Thunderbird. Læs artiklen Manuel konfiguration af konto for nærmere vejledning. Læs også artiklen Kontoindstillinger for diverse udbydere for at finde kontooplysninger for en række danske udbydere.

Når kontoen er oprettet i Thunderbird, skulle du gerne få hentet alle dine meddelelser, både dem du har modtaget, og dem du har sendt. Du vil dog ikke automatisk få overført adressebog, opsatte filtre og andre indstillinger til Thunderbird.

Nogle webmailtjenester giver dig mulighed for at eksportere kontaktpersoner i tekst- eller kommasepareret format, som så kan importeres i Thunderbird. Læs din udbyders supportsider for at finde mere information om eksportmuligheder. Du kan importere kontakter ind i Thunderbird via menuknappen > Funktioner > Importer… og så følge anvisningerne på skærmen.

Hjalp denne artikel?

Vent venligst...

// Disse udmærkede personer hjalp med at skrive denne artikel:Joergen, Kim Ludvigsen, scootergrisen. Du kan også hjælpe - find ud af hvordan.

Seneste opdatering: 2019-05-29

Få support til en anden platform:
Tilpas denne artikel

Thunderbird