Signaturer

En signatur er en tekst, som automatisk tilføjes alle meddelelser, du sender. En signatur indeholder som regel navn og andre kontaktinformationer, som er relevante for alle meddelelser. Denne artikel hjælper dig med at oprette og bruge signatur i dine mails.


Signatur

En signatur i en mail kan fx se sådan ud:

Jens Jensen
Min virksomhed

Signaturer oprettes i Thunderbirds kontoindstillinger, og de oprettes særskilt for hver konto. Klik på FunktionerRediger | Kontoindstillinger, klik på navnet på den ønskede konto i oversigten til venstre. Til højre har du nu flere muligheder for at oprette en signatur.

18b145ed7d093472557cda5e6f9b1477-1263782960-169-1.jpg

Tekstsignaturer

Skriv den ønskede tekst i feltet Tekstsignatur. En tekstsignatur kan bruges i både HTML-formaterede meddelelser og i meddelelser i tekstformat.

18b145ed7d093472557cda5e6f9b1477-1270075431-260-1.jpg


Ovenstående signatur vises sådan her:


18b145ed7d093472557cda5e6f9b1477-1270075532-990-1.jpg

Bemærk, der indsættes en linje med to streger og et mellemrum over din signatur. Det er en signaturadskiller, der fortæller modtagerens mailprogram, at det efterfølgende er en signatur. Modtagerens mailprogram vil så måske vise signaturen i en anden farve for at adskille den fra indholdet, og det vil måske fjerne signaturen, når modtageren besvarer mailen.


HTML-signaturer

Du kan bruge HTML til at formatere en signatur, så du fx kan benytte fed skrift. Sæt flueben ud for Brug HTML, og skriv den ønskede signatur med HTML-opmærkning.

Bemærk, at hvis du benytter en HTML-signatur i en meddelelse i tekstformat, så vil HTML-opmærkningen blive udskiftet med en tekstopmærkning, som virker i de fleste - men ikke alle - mailprogrammer. Fx vil opmærkningen <b>Signatur</b> blive udskiftet med *Signatur*.

18b145ed7d093472557cda5e6f9b1477-1270075771-11-2.jpg


Ovenstående signatur vises sådan her:


18b145ed7d093472557cda5e6f9b1477-1270075771-11-1.jpg

Signaturer i filer

Alternativt kan du gemme signaturen i en fil. En fordel ved at gemme signaturen i en fil er, at du kan genbruge den samme signatur til flere konti. Skal du rette noget i signaturen, skal du kun rette ét sted. En anden fordel er, at du kan indsætte billeder i signaturen. Sæt flueben ud for Vedhæft signaturen fra en fil, og klik på knappen Vælg... for at finde og vælge den ønskede fil. Filen kan indeholde en signatur i tekstformat eller med HTML-opmærkning.

Bemærk, hvis du benytter HTML-opmærkning, og modtageren har slået HTML-visning fra, vil signaturen i stedet blive vist i tekstformat, og eventuelle billeder vil ikke blive vist.

Hvis du vil oprette en signaturfil med HTML-opmærkning, kan du fx bruge Thunderbirds indbyggede HTML-editor. Det gør du således: Klik på menuen Filer | Ny | Meddelelse. Hvis du ikke kan se formateringslinjen (se nedenstående billede), skal du skifte til HTML-format ved at klikke på menuen Valgmuligheder | Leveringsformat | Kun kodet tekst (HTML).

HtmlToolbar

  1. Skriv og formater din signatur som ønsket. Ud over mulighederne i formateringslinjen kan du finde flere muligheder i menuerne Indsæt og Formater.

18b145ed7d093472557cda5e6f9b1477-1270077639-894-1.jpg

  1. Klik på Filer | Gem som | Fil. Angiv et filnavn, og kontroller, at der er valgt HTML-filer i rullemenuen over knappen Gem. Klik på Gem.
  2. Luk meddelelsesvinduet. Du vil få vist en dialogboks, klik på knappen Gem ikke.
  3. Åbn kontoindstillingerne, og markér den ønskede mailkonto i oversigten til venstre.
  4. Sæt flueben ud for Vedhæft signaturen fra en fil, klik på knappen Vælg, og find den oprettede HTML-fil med din signatur.

Indsæt billeder i din signatur

Du kan inkludere et billede fra din egen computer i din signatur ved at klikke på Indsæt | Billede. Dialogboksen Egenskaber for billede åbnes. Klik på knappen Vælg fil for at finde og indsætte det ønskede billede.

18b145ed7d093472557cda5e6f9b1477-1270078353-181-1.jpg

Dialogboksen giver dig desuden mulighed for at ændre billedets størrelse, ombrydning af tekst m.m.

Du kan også angive et billede, der er placeret på en webserver. I stedet for at klikke på knappen Vælg fil, skal du blot indtaste URL'en i feltet Billedets adresse, fx http://eksempel.dk/mitbillede.jpg. Hvis du sætter flueben ud for Vedhæft dette billede til meddelelsen, vil billedet blive medsendt som en vedhæftet fil. Hvis du ikke vælger at vedhæfte billedet, kan modtageren kun se det, hvis vedkommende har forbindelse til internettet, når mailen læses. En anden god grund til at vedhæfte billedet er, at mange mailprogrammer blokerer indhold fra webservere, så hvis billedet ikke er vedhæftet, kan det ikke ses.

Brug af vCards

vCard er et standardiseret filformat til visitkort. Et vCard kan indeholde information om navn og adresse, telefonnummer, mailadresse, URL'er, logoer, billeder m.m. Hvis en indgående meddelelse har vedhæftet et vCard, vil Thunderbird vise dets indhold som en signatur. Du kan få Thunderbird til at vedhæfte et vCard til dine udgående meddelelser, enten automatisk eller ved at vælge det for den enkelte meddelelse. Læs mere herom i artiklen How to use a Virtual Card (vCard).

Placering af signatur

Når du svarer på en meddelelse, vil din signatur som standard blive placeret sidst i meddelelsen, altså under den citerede tekst. Du kan ændre dette ved at klikke på FunktionerRediger | Kontoindstillinger | <kontonavn> | Komposition & adressering. Vælg start mit svar over den citerede tekst i den første rullemenu, og brug rullemenuen ud for og placer min signatur til at vælge under mit svar (over citatet).

Denne indstilling gælder kun for den enkelte konto, og den kan desuden opsættes for de enkelte identiteter.

Hjalp denne artikel?

Vent venligst...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Bliv frivillig

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Læs mere