Opret og brug mailinglister i Thunderbird

En mailingliste er liste med flere kontaktpersoner i din adressebog.
En adressebog kan omfatte mere end én mailingliste.
Alle kontakter i en adressebog, der har en gyldig mailadresse, kan indgå i en mailingliste.
En mailingliste bruges til at skrive en mail til flere kontakter på én gang.

Sådan opretter du en mailingliste

 1. Åbn adressebogen.
 2. Vælg Filer > Ny > Mailingliste.
 3. Giv listen et passende navn.
 4. Du har nu to muligheder:
  • Mulighed 1:
   1. Indtast kontakternes mailadresser manuelt.
   2. Indtast en mailadresse pr. linje.
    Du kan ikke sortere mailadresserne på listen i dette vindue. De vil blive vist i den rækkefølge, de blev indtastet.
 5. Klik på knappen OK, når du er færdig.
  • Mulighed 2:
   1. Tast ikke nogen mailadresser ind i dette vindue.
   2. Luk vinduet ved at klikke på knappen OK.
   3. Vælg den adressebog, hvor kontakterne findes.
   4. Klik for at markere kontakter.
    • Vælg flere kontakter: Hold tasten CtrlCommand nede og klik på kontakterne.
    • For at danne en liste med kontakter, som så kan vælges på én gang: Klik på den første kontakt, tryk på tasten Skift, og klik så på den sidste kontakt, der skal indgå i listen.
   5. Klik på de kontakter, der er markerede, og som skal indgå i mailinglisten, og hold museknappen nede.
   6. Træk kontakterne til venstre, og hold dem over over mailinglistenavnet, der så vil blive markeret.
   7. Slip museknappen for at placere kontakterne i mailinglisten.

Hvis kontakterne ikke allerede var i den tilhørende adressebog, vil de blive tilføjet i den.
Billedet herunder er et eksempel på en ny mailingliste med navnet "Test". Det er en mailingliste i den personlige adressebog.

Mailing List add contacts

Sådan bruger du en adresseliste i en meddelelse

Der er to metoder, der resulterer i hvert sit resultat.

Ved hjælp af adressebogen

 1. Klik på knappen Adressebog i værktøjslinjen for at åbne adressebogen.
 2. Markér mailinglisten.
 3. Klik på knappen Skriv i værktøjslinjen.

Dette vil åbne et nyt meddelelsesvindue, og alle kontakterne fra mailinglisten vil stå i hvert sit Til-felt. Det betyder, at du kan slette et navn, hvis det er nødvendigt.
Du kan også manuelt vælge Bcc ud for hver mailadresse, hvis dine kontakter ikke ønsker, at deres mailadresse bliver vist til andre.
Angiv emnet, skriv meddelelsen, og klik på knappen Send.

Ved at oprette en ny meddelelse

 1. Klik på knappen Skriv i værktøjslinjen.
  Kompositionsvinduet åbnes. I venstre side bør ruden med kontakterne blive vist.
  • Hvis du ikke kan se ruden, skal du åbne den.
   • Klik på menuen Vis > Kontakter, eller tryk på tasten F9 for at få ruden vist.
 2. Markér den adressebog, hvor mailinglisten er gemt.
 3. Markér mailinglisten.
 4. Klik på knappen Skjult kopi til ->, eller vælg en af de andre muligheder.

Mailing Lists

Dette vil overføre mailingslistens navn til fx "Skjult kopi til"-feltet. Du kan ikke se den enkelte kontakt. Det sparer dig for at ændre fra fx "Til" til "Skjult kopi til", men du kan ikke rette enkelte modtagere på denne måde.
Udfyld emnefeltet, skriv meddelelsen, og klik på knappen Send.

Tilføjning af to kontakter, der bruger den samme mailadresse

Fx:
I din adressebog har du to personer, der bruger den samme mailadresse.
a) Jens Hansen har mailadressen: familien.hansen@eksempel.dk.
b) Lone Hansen har også mailadressen: familien.hansen@eksempel.dk.
Disse to personer fungerer fint i adressebogen, men de kan ikke begge føjes til mailinglisten på den sædvanlige måde. Gør i stedet følgende for at få dem føjet til mailinglisten:

Vælg en af de to personer i adressebogen og redigér mailadressen. Du kan fx tilføje et 'A' foran navnet.
Jens Hansen har nu mailadressen Afamilien.hansen@eksempel.dk.

Flyt nu begge personer til mailinglisten. Da mailadresserne ikke længere er de samme, kan de begge flyttes til mailinglisten. Når de først er i mailinglisten, kan mailadresserne redigeres, dvs 'A' kan fjernes igen. Klik på knappen OK.

Nu har du to forskellige personer med samme mailadresse i mailinglisten, og hvis du vender tilbage til adressebogen og kontrollerer, vil de også stå korrekt der.

Hjalp denne artikel?

Vent venligst...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Bliv frivillig

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Læs mere