Nastavení Firefoxu – sekce Rozšířené

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Poznámka: Tento článek popisuje sekci Rozšířené v nastavení Firefoxu verze 55 a nižší. V nejnovějších verzích Firefoxu bylo nastavení přeorganizováno.

Tento článek vysvětluje jednotlivé volby, které jsou dostupné v nastavení Firefoxu v sekci Rozšířené. Nacházejí se zde volby, které nejsou používány příliš často, jako je nastavení proxy serveru a různá jiná pokročilá nastavení, která potřebují jen někteří uživatelé.

Podsekce Obecné

moznosti-rozsirene-obecne-fx38 moznosti-rozsirene-obecne-fx55

Přístupnost

 • Používat kurzorové klávesy pro pohyb po stránce: Když je tato volba zaškrtnuta, bude Firefox zobrazovat na webových stránkách posuvný kurzor, který vám umožní označovat text pomocí klávesnice. Tento režim je znám jako Procházení stránky či Procházení pomocí kurzoru a jeho zapnutí/vypnutí přepíná klávesa F7.
 • Psaním vyhledávat text na stránce: Když je tato volba zaškrtnuta, bude Firefox na aktuální stránce vyhledávat text, který zadáváte z klávesnice. Při zadávání textu se v dolní části okna automaticky zobrazí vyhledávací panel, ve kterém uvidíte, co jste zadali a nalezli.
 • Varovat, pokud se stránka pokouší o přesměrování nebo obnovení: Když je tato volba zaškrtnuta, Firefox zabrání webové stránce v automatickém přesměrování na jinou stránku nebo v automatickém obnovení.

Prohlížení

 • Použít automatické posunování: Automatické posunování je užitečná funkce, která umožňuje posunovat stránku stiskem prostředního tlačítka myši (obvykle kolečko) a pohybem myši nahoru a dolů. Ne všem se však tato funkce zamlouvá, proto je možné ji vypnout.
 • Použít jemné posunování: Funkce Jemné posunování může být velmi užitečná, pokud čtete větší množství dlouhých stránek. Normálně při stisku klávesy Page Down stránka skočí o jednu obrazovku dolů. S použitím funkce Jemné posunování se stránka posunuje plynuleji, takže vidíte, o kolik se posunula a můžete tak snadněji pokračovat ve čtení od místa, kde jste přestali.
 • Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná: Firefox může pro zobrazení některých stránek s videem a animací použít procesor grafické karty vašeho počítače. To umožní Firefoxu pracovat rychleji, protože procesor grafické karty je v zobrazování těchto věcí mnohem lepší než hlavní procesor počítače. Tato volba je ve výchozím nastavení zaškrtnuta, nicméně tato funkce není dostupná pro všechny grafické karty. Firefox ji zapne, když to bude možné. Přečtěte si více o grafické akceleraci.
  Při změně tohoto nastavení musíte Firefox restartovat.
 • Při psaní kontrolovat pravopis: Pokud je tato volba zaškrtnuta, bude Firefox během vašeho psaní do textových polí na webových stránkách provádět kontrolu pravopisu a případně nabídne možnosti opravy. Je možné, že si budete muset stáhnout slovníky pro váš jazyk: klepněte pravým tlačítkempodržte klávesu Ctrl a klepněte do libovolného textového pole, povolte kontrolu pravopisu, není-li povolena, následně do pole klepněte znovu a pomocí nabídky Jazyky stáhněte potřebný slovník.

Podsekce Možnosti hlášení

moznosti-rozsirene-hlaseni-fx38 moznosti-rozsirene-hlaseni-fx51

 • Povolit hlášení o zdraví aplikace Firefox: Hlášení o zdraví aplikace Firefox (dozvědět se více) vám poskytuje informace o výkonu a stabilitě prohlížeče v průběhu času. Tato volba je ve výchozím nastavení zaškrtnutá. Mozilla tato vaše data porovnává s daty ostatních uživatelů a podává vám výsledky spolu s užitečnými radami. Mozilla také všechna tato data získaná od uživatelů agreguje a slouží jí k vylepšování Firefoxu.
 • Povolit vzdálené měření: Zaškrtnutím této volby začnete Mozille posílat anonymní data (dozvědět se více) o výkonu vašeho Firefoxu. Tyto údaje poslouží k vylepšování Firefoxu.
 • Povolit hlášení pádů: Pokud Firefox spadne, zobrazí se Oznamovatel pádů, který se vás dotáže, zda chcete Mozille tento pád ohlásit. Když je tato volba zaškrtnutá, bude automaticky zaškrtnuta volba "Říci Mozille o tomto pádu, aby mohli chybu opravit" v Oznamovateli pádů.
 • Povolit aplikaci Firefox odesílat hlášení o pádech vaším jménem: Pokud Firefox spadne, zobrazí se Oznamovatel pádů, abyste mohli pád Mozille oznámit. V některých případech mohou existovat hlášení o dřívějších pádech, která nikdy nebyla Mozille odeslána. Když zaškrtnete tuto volbu, Firefox tato nevyřízená hlášení automaticky odešle Mozille.

Podsekce Síť

moznosti-rozsirene-sit-fx38

Připojení

Vaše organizace nebo váš poskytovatel připojení k Internetu může nabízet nebo vyžadovat používání proxy serveru, jenž funguje jako prostředník mezi vaším počítačem a Internetem. Proxy servery se používají ke zvýšení výkonu sítě, filtrování požadavků a skrytí počítače před Internetem za účelem zvýšení bezpečnosti. Často jsou součástí firemních firewallů. Jak změnit nastavení připojení ve Firefoxu se dozvíte v článku Nastavení připojení ve Firefoxu.

Mezipaměť webových stránek

Navštívené stránky jsou obvykle uchovávány v mezipaměti, aby se při příští návštěvě zobrazily rychleji. Zde můžete určit, kolik místa na disku má mezipaměť vyhrazena a rovněž zde můžete mezipaměť vymazat.

 • Vymazat: Okamžitě vymaže obsah mezipaměti a uvolní tak místo na disku.
 • Nepoužít automatickou správu mezipaměti: Zaškrtnutím této volby můžete stanovit maximální velikost mezipaměti (v MB).

Offline obsah a uživatelská data

 • Vymazat: Okamžitě vymaže data uložená webovými stránkami pro použití v režimu offline.
 • Upozornit, pokud server chce uložit offline obsah: Umožní webovým stránkám uložit data potřebná k tomu, aby se zobrazily při absenci připojení k Internetu. Pokud jste dříve webové stránce zablokovali ukládání dat pro použití v režimu offline a chcete své rozhodnutí změnit, klepněte na tlačítko Výjimky.... V zobrazeném dialogu zvolte stránku, kterou již nechcete blokovat a klepněte na tlačítko Odebrat server. Pro odstranění všech stránek ze seznamu klepněte na tlačítko Odebrat.

Podsekce Aktualizace

moznosti-rozsirene-aktualizace-fx38 moznosti-rozsirene-aktualizace-lin-fx38

moznosti-rozsirene-aktualizace-fx49 moznosti-rozsirene-aktualizace-lin-fx49

Aktualizace aplikace Firefox

 • Instalovat aktualizace automaticky (doporučováno z důvodů vyšší bezpečnosti): Firefox bude automaticky vyhledávat, stahovat a instalovat nalezené aktualizace.
  • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Zaškrtněte, pokud si přejete, abyste byli upozorněni, pokud aktualizace zakáže některý nainstalovaný doplněk.
 • Vyhledat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány: Firefox se vás dotáže, zda si přejete aktualizaci stáhnout a nainstalovat. Pokud se rozhodnete ji neinstalovat, budete tak moci učinit později.
 • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučováno z důvodu rizika ohrožení): Firefox nebude vyhledávat aktualizace.
  Upozornění: Pokud zaškrtnete tuto volbu, neobdržíte důležité bezpečnostní aktualizace, které vám mohou pomoci zůstat na Internetu v bezpečí, jestliže nebudete často vyhledávat aktualizace ručně.
 • Firefox si pamatuje všechny aktualizace, které jste provedli. Pro jejich zobrazení klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
 • K instalaci aktualizací použít službu na pozadí: Firefox k instalaci aktualizací použije službu Mozilla Maintenance Service. Tím se ve Windows 7 a Windows Vista odstraní nutnost povolovat Firefoxu skrze dialogové okno Řízení uživatelských účtů, aby mohl provést změny ve vašem počítači.
Poznámka: Aby bylo možné nainstalovat aktualizace, musíte Firefox spustit jako administrátor nebo jako uživatel, který Firefox nainstaloval.

Automaticky aktualizovat

 • Vyhledávací moduly: Zaškrtněte, pokud si přejete získávat automatické aktualizace pro své vyhledávací moduly.
Poznámka: Pokud aktualizaci Firefoxu zajišťuje systémový správce balíčků, mohou volby pro aktualizaci Firefoxu chybět.

Aktualizace aplikace Firefox

 • Instalovat aktualizace automaticky (doporučováno z důvodů vyšší bezpečnosti): Firefox bude automaticky vyhledávat, stahovat a instalovat nalezené aktualizace.
  • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Zaškrtněte, pokud si přejete, abyste byli upozorněni, pokud aktualizace zakáže některý nainstalovaný doplněk.
 • Vyhledat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány: Firefox se vás dotáže, zda si přejete aktualizaci stáhnout a nainstalovat. Pokud se rozhodnete ji neinstalovat, budete tak moci učinit později.
 • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučováno z důvodu rizika ohrožení): Firefox nebude vyhledávat aktualizace.
  Upozornění: Pokud zaškrtnete tuto volbu, neobdržíte důležité bezpečnostní aktualizace, které vám mohou pomoci zůstat na Internetu v bezpečí, jestliže nebudete často vyhledávat aktualizace ručně.
 • Firefox si pamatuje všechny aktualizace, které jste provedli. Pro jejich zobrazení klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
Poznámka: Pro instalaci aktualizací musíte Firefox spustit jako administrátor nebo jako uživatel, který Firefox nainstaloval.
Poznámka: Pro instalaci aktualizací musíte Firefox spustit jako superuživatel nebo jako uživatel, který Firefox nainstaloval.

Automaticky aktualizovat

 • Vyhledávací moduly: Zaškrtněte, pokud si přejete získávat automatické aktualizace pro své vyhledávací moduly.

Podsekce Certifikáty

moznosti-rozsirene-certifikaty-fx38

Certifikáty pomáhají šifrovat a dešifrovat spojení s webovými servery.

 • Pokud server vyžaduje osobní certifikát: Některé servery od vás požadují, abyste se identifikovali svým osobním certifikátem. Za tímto účelem žádají Firefox, aby vám nějaký vygeneroval. Když potom tento server znovu navštívíte, Firefox se vás zeptá, který certifikát má použít. Pokud chcete vždy nechat výběr certifikátu na Firefoxu, zaškrtněte volbu Zvolit automaticky.
  Poznámka: Osobní certifikát může obsahovat osobní informace, pomocí nichž vás je možné identifikovat (např. vaše jméno či adresu). Pokud tudíž zaškrtnete volbu Zvolit automaticky, může to narušit vaše soukromí. Kromě toho nebudete upozornění, když webová stránka požádá o váš osobní certifikát a můžete tak ztratit kontrolu nad tím, kdo může přistupovat k vašim osobním údajům.
 • Aktuální platnost certifikátů ověřovat na serverech OCSP: Pro ověření, že je certifikát stále platný, může Firefox vyslat dotaz serveru OCSP (Online Certificate Status Protocol). Ve výchozím nastavení Firefox ověřuje nějaký certifikát, pokud certifikát poskytuje server OCSP. S největší pravděpodobností budete potřebovat tyto volby změnit pouze tehdy, když to bude vyžadovat vaše Internetové prostředí.
 • Certifikáty: Po klepnutí na tlačítko se zobrazí dialogové okno, v němž si můžete prohlédnout uložené certifikáty, importovat nové a zálohovat či odstraňovat staré.
 • Bezpečnostní zařízení: Bezpečnostní zařízení mohou šifrovat a dešifrovat spojení a uchovávat certifikáty a hesla. Pokud potřebujete použít jiné bezpečnostní zařízení než to, které je používáno ve Firefoxu, klepněte na tlačítko Bezpečnostní zařízení....

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více