Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

I had to uninstall Firefox and when I reloaded it i lost the ability to right click and it would show ADD TO and gave a list of to whom you wanted it shared

  • 1 отговор
  • 8 имат този проблем
  • 2 изгледи
  • Последен отговор от user633449

more options

so i was able to right click say on an article or a photo and it show a list of places i could share ,in my case it is to share on face book. how do get that back?

Избрано решение

Did you have an add-on that you were using to do this?

Прочетете този отговор в контекста 👍 7

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение

Did you have an add-on that you were using to do this?