Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

chrome://browser/content/browser.xul, I get this each time I open a book mark or switch tabs with grease monkey running??

  • Няма отговори
  • 94 имат този проблем
  • 51 изгледи
more options

it happens with greasemonkey on and opens a browser in a browser, this recently started happening....can you help me stop it...i run multiple profiles and it is doing it on all of them...thanks