Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

can't open google web albums: URL TOO LONG error using 3.6.13

  • 3 отговора
  • 5 имат този проблем
  • 27 изгледи
  • Последен отговор от mleis2@juno.com

more options

I can' open Google's web album either from Picasa or via login to google directly. IE is ok.

Get the error message:

Request-URI Too Large The requested URL /lh/login... is too large to process.


And the url appearing is very large.

Всички отговори (3)

more options

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

  • "Clear the Cache": Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"
  • "Remove the Cookies" from sites causing problems: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"
more options
more options

More data on behavior: The first screen opens with "Redirecting" then the second with URL too long.

Anyone understand this? Is it a firefox issue, or Google?

Thanks all.