Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Unable to connect after opening VPN since Android system update.

  • 4 отговора
  • 0 имат този проблем
  • 1 изглед
  • Последен отговор от leliannazhao

more options

Unable to connect after opening VPN since Android system update.

Unable to connect after opening VPN since Android system update.
Прикачени екранни снимки

Избрано решение

Hi

Which locale do you have your VPN set to?

If you turn off your VPN, does Firefox for Android open the web page correctly?

Прочетете този отговор в контекста 👍 1

Всички отговори (4)

more options

Избрано решение

Hi

Which locale do you have your VPN set to?

If you turn off your VPN, does Firefox for Android open the web page correctly?

more options

Paul said

Hi Which locale do you have your VPN set to? If you turn off your VPN, does Firefox for Android open the web page correctly?

I tried many VPN nodes, including the United States, Japan, Canada and Germany, but could not connect (there is no problem with my VPN, I can access the webpage normally with chrome). But when I turn off the VPN, Firefox works just fine.

more options

Paul said

Hi Which locale do you have your VPN set to? If you turn off your VPN, does Firefox for Android open the web page correctly?
I tried many VPN nodes, including the United States, Japan, Canada and Germany, but could not connect (there is no problem with my VPN, I can access the webpage normally with chrome). But when I turn off the VPN, Firefox works just fine.

Paul said

Hi Which locale do you have your VPN set to? If you turn off your VPN, does Firefox for Android open the web page correctly?

I searched the web for this problem and it seems that many people have the same problem. Someone discovered that this seems to be related to Firefox using the wrong port.

more options

Paul said

Hi Which locale do you have your VPN set to? If you turn off your VPN, does Firefox for Android open the web page correctly?

this bug has been fixed in the last updated,thank you very much.