Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

How do I get the first launch options to show again?

  • 1 отговор
  • 0 имат този проблем
  • 5 изгледи
  • Последен отговор от jonzn4SUSE

more options

Hello everyone,

I am sure no one has asked this before, but how can I get firefox to show the welcome options again where you can select a custom color?

Hello everyone, I am sure no one has asked this before, but how can I get firefox to show the welcome options again where you can select a custom color?

Променено на от Sgtkeebler

Избрано решение

Just try going to the menu and then Add-ons and Themes to see that option.

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение

Just try going to the menu and then Add-ons and Themes to see that option.