Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

installed the wrong update

  • 4 отговора
  • 1 има този проблем
  • 20 изгледи
  • Последен отговор от cagroup

more options

i accidentally installed the latest update not realizing it will not be compatible with my iOS 10.11.6 operating software. Can I reverse this and go bak to using the browser version I was using prior to this update?

i accidentally installed the latest update not realizing it will not be compatible with my iOS 10.11.6 operating software. Can I reverse this and go bak to using the browser version I was using prior to this update?

Избрано решение

Firefox since Fx 79.0 and later including the current Fx 100 and Fx 91 ESR requires Mac OS X 10.12 (ten.twelve) at minimum.

Besides updating your OS to Mac OS X 10.12 (ten.twelve) or later, the most current Firefox version you can install on mac OS 10.11.6 is Fx 78.15.0 ESR though it is EOL with no more updates.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

https://www.mozilla.org/firefox/78.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/79.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/100.0/system-requirements/

In case you ever need the Firefox 78.15.0esr file. https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/ other locales at https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (4)

more options

Sounds like you are actually referring to macOS and not the mobile iOS. Moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox section.

more options

Избрано решение

Firefox since Fx 79.0 and later including the current Fx 100 and Fx 91 ESR requires Mac OS X 10.12 (ten.twelve) at minimum.

Besides updating your OS to Mac OS X 10.12 (ten.twelve) or later, the most current Firefox version you can install on mac OS 10.11.6 is Fx 78.15.0 ESR though it is EOL with no more updates.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

https://www.mozilla.org/firefox/78.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/79.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/100.0/system-requirements/

In case you ever need the Firefox 78.15.0esr file. https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/ other locales at https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/

more options

Thanks James, You helped solve my problem! I'm back up and running. Carlos