Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Why won't themes install

  • 2 отговора
  • 1 има този проблем
  • 36 изгледи
  • Последен отговор от Cabrio

more options

I have an android device with Firefox on it and when I goto the themes page, find a theme, click on Install, nothing happens. Extensions seem to install no problem

I have an android device with Firefox on it and when I goto the themes page, find a theme, click on Install, nothing happens. Extensions seem to install no problem

Избрано решение

It seems to be working now. Thanks.

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (2)

more options

Hi

So that I can try this myself, what is the name of the theme that you are trying to install?

more options

Избрано решение

It seems to be working now. Thanks.