Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox (61.0.2 (64-bit), win 10) crashes when printing pdf from web page

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 54 изгледи
more options

Trying to print pdf file from web page on my Canon printer but Firefox crashes. Printing with Acrobat pdf-printer works fine. Just to test I printed the web pdf with my pdf-printer and then printed that pdf on the Canon printer, No problem. Any suggestions?

Trying to print pdf file from web page on my Canon printer but Firefox crashes. Printing with Acrobat pdf-printer works fine. Just to test I printed the web pdf with my pdf-printer and then printed that pdf on the Canon printer, No problem. Any suggestions?