Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Can't grant a trusted site permission, permission not an option

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 4 изгледи
more options

I have used a site for years and I trust it. I can no longer access it. It gives me a server not found error. I click on the page info and Firefox tells me the site is not secure. I have followed the steps to grant permission, but when I bring it up, the permission tab is not there. I only have 3 options and none of them get me to my site. How do I grant permission for this site.

I have used a site for years and I trust it. I can no longer access it. It gives me a server not found error. I click on the page info and Firefox tells me the site is not secure. I have followed the steps to grant permission, but when I bring it up, the permission tab is not there. I only have 3 options and none of them get me to my site. How do I grant permission for this site.