Silence incoming phone calls

(Uchezukiswe kusuka Silence incoming smartphone calls)

Le athikhili ayisanakiwe, ngakho okutholakala kuyona kungenzeka ukuthi sekudlulelwe yisikhathi.

  1. To silence incoming calls, press and hold the power button for two seconds.
  2. The Phone menu appears.
  3. Tap Silence Incoming Calls.
  4. New calls will not ring.
Tip: Press and hold the power button at the top of your device to set the phone back to Ring Incoming Calls.

 

Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: Tonnes, feer56, Swarnava, mluna. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.