How do I get more results in the Adaptive Search Screen?

Le athikhili ayisanakiwe, ngakho okutholakala kuyona kungenzeka ukuthi sekudlulelwe yisikhathi.

Swipe up the search results screen to load more results (until you see "Loading" at the bottom part). If you do not see Loading, you have reached the end of the results or your connection to the web has been disconnected.

 

Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: Tonnes, Andrew, Amit Kumar Thakur, Everything Support. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.