Template:newfeatureupdate

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.
This feature is available on a newer version of Firefox. Update Firefox to the latest release to use this new feature.
// These fine people helped write this article:Joni. You can help too - find out how.
Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla