ติดตั้ง, ย้ายข้อมูลและอัปเดต

รุ่นและภาษาของ Thunderbird

สิ่งใหม่ ๆ ใน Thunderbird 38.0

บทความนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน Thunderbird รุ่น 38.0 ที่ออกมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2558

ในภาษาอังกฤษ

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม