• தீர்வுற்றது

My data won't sync from my other device

So, my old computer recently broke, but I luckily recovered all my files. I was re-downloading Firefox onto this computer, but my bookmarks and add-ons and stuff won't sy… (மேலும் படிக்க)

So, my old computer recently broke, but I luckily recovered all my files. I was re-downloading Firefox onto this computer, but my bookmarks and add-ons and stuff won't sync. When I searched for the solution to this, I saw someone having a similar-ish problem (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1403774#answer-1563248), but they just said they had to wait awhile for it to sync. Now, I have a couple questions that I can't seem to get the answer to:

1. How long does it take to sync my data? How long did that person have to wait?

2. What if it never syncs and that person just got lucky? Is there some sort of alternate way to fix this faster?

I'd really appreciate help on this topic, but I'm not the best with computers. If anyone has had this problem, and figured it out, please let me know! I had a lot of bookmarks and a good amount of add-ons, I really would like to not lose those.

Asked by ☆ 0L1V3R ☆ 8 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

Answered by ☆ 0L1V3R ☆ 4 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

I uninstalled Kaspersky and now I can't access gmail in firefox

I uninstalled Kaspersky, but when I try to access gmail through firefox, it shows that it is still trying to connect through some kaspersky address, ff.kis.v2.scr.kaspers… (மேலும் படிக்க)

I uninstalled Kaspersky, but when I try to access gmail through firefox, it shows that it is still trying to connect through some kaspersky address, ff.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com, and it never loads. Kaspersky is no longer listed under my extensions, and I am not sure how to get this resolved so that I can access gmail again. Please help!

Asked by Sean Wheeler 2 நாட்கள் முன்பு

Answered by Sean Wheeler 2 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

When links open firefox none of my saved items -- passwords, add-ons, etc. -- are availabe;l.

When I receive an email that has a link FIrefox opens without any of my settings. This also happens with Firefox pop-ups, which indicate I don't hae certain products, su… (மேலும் படிக்க)

When I receive an email that has a link FIrefox opens without any of my settings. This also happens with Firefox pop-ups, which indicate I don't hae certain products, such as Web Advisor, even though I do.

I guess he first question is why a new iteration of Firefox is opened when I already have it running.

Asked by crl4242 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

Answered by TechHorse 3 நாட்கள் முன்பு

 • Locked

ACCIDENTLY ERASED A LOAD OF FAVORITES

duplicate of /questions/1453751 thread. i WAS BROWSING AND GOING THROUGH SOME OF MY FIREFOX FAVORITES AND I highlighted a FEW (NOT JUST ONE!) and clicked the delete butt… (மேலும் படிக்க)

duplicate of /questions/1453751 thread.

i WAS BROWSING AND GOING THROUGH SOME OF MY FIREFOX FAVORITES AND I highlighted a FEW (NOT JUST ONE!) and clicked the delete button on accident. Is there any way of getting them back? I havent backed up a copy of them recently eitherr. Now Im all bumbed out!! :-(

Asked by Erin 3 நாட்கள் முன்பு

Last reply by jonzn4SUSE 3 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Weather app on New Tab page

Hello, directions to change locations on weather app, At the top left of the New Tab page, hover over the weather information and click the configuration icon IG page ac… (மேலும் படிக்க)

Hello, directions to change locations on weather app, At the top left of the New Tab page, hover over the weather information and click the configuration icon IG page actions.

  Click Change Location.
  Enter the new location in the field and select the desired location from the drop-down. 

I don't get a change location option in the menu.

What to do?

Thanks, Billy

Asked by corsdad0616 4 நாட்கள் முன்பு

Answered by TyDraniu 4 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Add 2nd Gmail to Firefox Bookmark

How do I add an existing 2nd email account to the Firefox Bookmarks. It keeps reverting to the my family account when I try to add a link to open an existing second emai… (மேலும் படிக்க)

How do I add an existing 2nd email account to the Firefox Bookmarks. It keeps reverting to the my family account when I try to add a link to open an existing second email address

Asked by dick.schrader11 5 நாட்கள் முன்பு

Answered by cor-el 5 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Thin white border left when fit screen

Hi, i just got a new laptop (Asus Zephryus G16, 2560 x 1600 screen) and after installing Firefox there is a thin white border to the left of the screen when running in fi… (மேலும் படிக்க)

Hi, i just got a new laptop (Asus Zephryus G16, 2560 x 1600 screen) and after installing Firefox there is a thin white border to the left of the screen when running in fit screen. This problem is not present when in a windowed mode or in F11 full screen.

I tried updating the Intel Arc drivers but this did not fix the problem. Changing to compatibility mode also did not fix te problem.

PS: in the uploaded screenshots it is quite dificult to see the white line(because the background is also white), but when the image is viewed in a new tab it is visible.

Thanks

Asked by Daellhin 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Daellhin 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

All icons are monochrome

I got an extension called BTRoblox and after installing it made most icons black and white. I uninstalled it and nothing changed, I tried changing my theme, restarting th… (மேலும் படிக்க)

I got an extension called BTRoblox and after installing it made most icons black and white. I uninstalled it and nothing changed, I tried changing my theme, restarting the browser, going in incognito tabs, and nothing has worked. I can't figure out for the life of me what this extension did to break Firefox.

Asked by Aidan 6 நாட்கள் முன்பு

Answered by Aidan 6 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Display fonts on Fb squished together

Hi, So I'm on Facebook. A friend has a new post. The post is all squished together, almost on top of the other line. I have looked over my settings to see if there is … (மேலும் படிக்க)

Hi, So I'm on Facebook. A friend has a new post. The post is all squished together, almost on top of the other line. I have looked over my settings to see if there is a way to alter the spacing but to no avail. I now realized why I stopped using Firefox a little while back and this is the main reason. If I can't read posts on social media apps on my computer browser what's the use?

Suggestions and fixes MOST welcome before I throw my hands up again. Edge is messed up in other ways as is Opera so I'd really love to have just ONE browser that I can depend on. Considering I used to be a HUGE fan of FF back in the day before the entire code was rewritten I'd love to be back in the fold. If this can be resolved I'll stay. For sure.

Thanks so much Richard

Asked by Richard McWolff 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by Richard McWolff 6 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Major complaint by many! Can the Firefox code writers fix this?

With the latest version of Firefox the menu, etc. have a font size that is TOO SMALL. There are many Mozilla posts about this problem. https://support.mozilla.org/bm/qu… (மேலும் படிக்க)

With the latest version of Firefox the menu, etc. have a font size that is TOO SMALL. There are many Mozilla posts about this problem.

https://support.mozilla.org/bm/questions/1260063 https://support.mozilla.org/mk/questions/1395315 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1274586 https://support.mozilla.org/bm/questions/1268779

My wife cannot read them. I can barely read them. If this is not fixed soon, we will switch to another browser.

Can the Firefox code writers fix this?

Asked by bhs67 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Playstation Can't Connect to the server

I am having issues signing in to the playstation store using firefox. It works on edge (although I have the same issue in ungoogled chromium). I have tried refreshing but… (மேலும் படிக்க)

I am having issues signing in to the playstation store using firefox. It works on edge (although I have the same issue in ungoogled chromium). I have tried refreshing but that didn't work. I uninstalled it and deleted all mozilla folders in appdata, then tried again without signing in to my mozilla account on a fresh install but i'm still having the issue. It might be a windows configuration issue because I don't see why this would work on edge but not on firefox. I've tried disabling all cookie and tracking protection features but I still have the same issue.

Asked by hts739 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by hts739 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Informacje : Przeglądarka jest zarządzana przez Twoją organizację - jak usunąć?

"Przeglądarka jest zarządzana przez Twoją organizację " taka informacja jest po zainstalowaniu przeglądarki - była ona przyczyną dla której na jakiś czas odinstalowałem F… (மேலும் படிக்க)

"Przeglądarka jest zarządzana przez Twoją organizację " taka informacja jest po zainstalowaniu przeglądarki - była ona przyczyną dla której na jakiś czas odinstalowałem Firefoksa gdy sie pojawiła po kolejnej aktualizacji. Co to znaczy ? Jestem osobą prywatną i nie chcę by moja przeglądarka była przez kogoś administrowana. Jak usunąć tę "Twoją organizację" z MOJEJ przeglądarki z Mojego komputera?

Asked by Max58 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Customize Links on Firefox New Tab Page

For many years I have used the ability to set shortcuts to website on the Firefox home tab, using the method given at: https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-item… (மேலும் படிக்க)

For many years I have used the ability to set shortcuts to website on the Firefox home tab, using the method given at: https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-items-on-firefox-new-tab-page#w_pin-unpin-or-remove-a-shortcut.

However, today, when I try to edit a shortcut link, I do not get the 3 dots menu by right clicking on a shortcut tile.

Is this a recent change, a bug, an issue with my installation (which has been stable for many years)?

How can I get back the functionality back?

I am using Firefox 127.0 (64 bit) on Windows (Windows 11, all up to date).

Asked by Paul McKeown 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by Paul McKeown 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Google Sheets - Scrolling Issue

As of today, I am unable to scroll with my mouse in google sheets. The scroll bar on the right disappears and I'm taken to the bottom of the spreadsheet and can't scroll … (மேலும் படிக்க)

As of today, I am unable to scroll with my mouse in google sheets. The scroll bar on the right disappears and I'm taken to the bottom of the spreadsheet and can't scroll back up. I have to use CTRL+Home and then the arrow keys to go down the rows. This appears to be only on Firefox. I tried a different browser and it worked fine.

Asked by Maria Quetell 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Sean Thomas 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Incredible slow download speeds with 999Mbps connection (below 15Mbps)

Just recently Firefox seems to have its downloads capped at 15-16 meg speedtests show the full 1Gig speed OPERA AND EDGE both download at the full 999 megs but firefox … (மேலும் படிக்க)

Just recently Firefox seems to have its downloads capped at 15-16 meg speedtests show the full 1Gig speed OPERA AND EDGE both download at the full 999 megs but firefox has recently stopped downloading any faster then 19 meg

what in firefox could be causing this its not happening in any other browser.

Asked by firefox2776 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by firefox2776 3 மாதங்களுக்கு முன்பு