• தீர்வுற்றது

whatsapp web asks update Firefox, but I have firefox in the last version...

how to make whatsappweb going on firefox. 3 days ago was going whitout problem

Asked by stefdesa 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by philipp 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox account locked.

When I used a new computer to log into my Firefox account, the account was locked. Waited 24 hours but account is still locked. I could not find website that will assis… (மேலும் படிக்க)

When I used a new computer to log into my Firefox account, the account was locked. Waited 24 hours but account is still locked. I could not find website that will assist me in unlocking my Firefox account. Need someone to send me another link to my Yahoo email to unlock.

Asked by ronsuwa345 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by ronsuwa345 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Pocket List Din drop-down menus has disappeared -

"Pocket List" has disappeared in the drop down menu under the "library" icon where it used to be not more than a few days ago. It's not under the Bookmarks icon, either.… (மேலும் படிக்க)

"Pocket List" has disappeared in the drop down menu under the "library" icon where it used to be not more than a few days ago. It's not under the Bookmarks icon, either. the "Pocket" icon is in the menu bar, and I can save items to Pocket, but can no longer locate the page with the articles. "View List" does appear when you click the Pocket icon, but it also saves whatever page you're on whether or not you want to save it.

Asked by hhartus 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

lockwise : maintain updated password

I have firefox on windows with lockwise activated when I change a password on a site eg. FB, I have to maintain the password in lockwise. Is this correct ? It does not pr… (மேலும் படிக்க)

I have firefox on windows with lockwise activated when I change a password on a site eg. FB, I have to maintain the password in lockwise. Is this correct ? It does not prompt for update of saved password .. or do we have to activate a setting for this or does this feature not exist ? thanks for all info best regards, Guy

Asked by Guy Przytula 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 6 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Disqus and other comment boxes no longer appear.

Suddenly a week ago or so, Disqus comment boxes no longer appear. I reported it to a website that employs Disqus for commenting. They have been investigating for a coup… (மேலும் படிக்க)

Suddenly a week ago or so, Disqus comment boxes no longer appear. I reported it to a website that employs Disqus for commenting. They have been investigating for a couple of weeks with no response.

There was a question asked on this forum in 2013 that describes the Subject, but nothing since. Running on Window 10 Home.

This problem does not occur on my Windows 10 machine with Edge or Chrome browsers.

Nor does it occur on Ipad or Android browsers.

Thanks!

Asked by knipester 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by Scribe 6 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Visual Glitches and Distortions

I can't remember when it started, but one day tabs on my Firefox browser suddenly started having visual issues where textures or pictures would show up as a vibrant green… (மேலும் படிக்க)

I can't remember when it started, but one day tabs on my Firefox browser suddenly started having visual issues where textures or pictures would show up as a vibrant green (more recently its begun highlighting some yellow as well). I've had similar problem in the past with videos instead, but I fixed that by updating my graphics card. This problem also affects text as well. Sometimes letters will be invisible, glitched beyond comprehension, or purple. I've tried turning off hardware acceleration, resetting Firefox to default, and completely uninstalling and reinstalling, but none of these have fixed it. I'll attach some images below. (this problem is specific to Firefox, Microsoft Edge works fine)

Asked by Ryan 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by strafy 6 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Using Facebook to sign into other sites

The websites that I use Facebook to login with won't let me login, I've tried closing and reopening the browser, refreshing the page, and deleting and signing back into t… (மேலும் படிக்க)

The websites that I use Facebook to login with won't let me login, I've tried closing and reopening the browser, refreshing the page, and deleting and signing back into the account, but nothing works. The browser Windows 7 desktop and the websites in question are Dailymotion, Viki Rakuten and We TV. I wonder if it was because I was using a Windows 7 machine, but other login sources like Google seem to work fine.

Dailymotion: https://www.dailymotion.com/ca Viki: https://www.viki.com/ We TV: https://wetv.vip/en

Asked by star_queen108 6 நாட்கள் முன்பு

Answered by jscher2000 6 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Yahoo search engine has disappeared

A couple of days ago after an upgrade to the latest Firefox (in Wndows 10) my default search engine changed to DuckDuckgo. Yahoo - which had been my previous default no … (மேலும் படிக்க)

A couple of days ago after an upgrade to the latest Firefox (in Wndows 10) my default search engine changed to DuckDuckgo. Yahoo - which had been my previous default no longer appeared in list of options for search engines in Firefox options. Looking at other posts, I deleted search.json.mozlz4 and restarted Firefox. This time my default search is Google. Yahoo is still not an option. Can anyone help me to get it back please? ( I did notice some Yahoo extensions, but these don't seem to be straight search tools but have additional 'features' like putting up photos on every new tab)

Asked by swllms 5 நாட்கள் முன்பு

Answered by Haktan Bilen 5 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Internet options

A "Voting" website that I normally access has changed their security. They require anyone connecting, to change their internet options to TLS. I have no clue how I would … (மேலும் படிக்க)

A "Voting" website that I normally access has changed their security. They require anyone connecting, to change their internet options to TLS. I have no clue how I would do that. I'm using Firefox on Windows 10. Detailed instructions for a "Dummy" would be very helpful. Thanks in advance.

Asked by Ebbaldwin 4 நாட்கள் முன்பு

Answered by Taimur Ahmad 4 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

In Shaw webmail, incoming email complete except for body of email (completely empty). In Shaw Webmail Inbox, after Subject (in bold) first few words of the body of email are light gray--as usual. In Safari, Shaw webmail works OK.

What can I do to continue using Firefox to access my Shaw webmail? Using Firefox (but not Safari) seems to blank out only the body of emails (Incoming & Sent) when … (மேலும் படிக்க)

What can I do to continue using Firefox to access my Shaw webmail? Using Firefox (but not Safari) seems to blank out only the body of emails (Incoming & Sent) when I save a Draft into the Draft folder and retrieve it, the body of the email is there. But when I send the draft to myself, the body of the email becomes empty EVEN THOUGH, IN THE INBOX, THE FIRST LINES OF THE BODY APPEAR IN LIGHT GRAY AFTER THE SUBJECT '(WHICH IS IN BLACK).

SUGGESTIONS?? (I like Firefox and want to use it. In fact, I contribute modestly to Mozilla. HELP!

Asked by fredbass 4 நாட்கள் முன்பு

Answered by FredMcD 4 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

iCloud Mail... can't read body of email

Log in just fine, can access all emails and folders but the body of the email is either magically invisible like David Copperfield made it disappear or it's just not load… (மேலும் படிக்க)

Log in just fine, can access all emails and folders but the body of the email is either magically invisible like David Copperfield made it disappear or it's just not loading for the first time for me... ever. Oh, this is in iCloud mail on a pc because I'm only a hundredaire. Any suggestions for a fix? Thanks in advance!!

Asked by NutnfancyFan 4 நாட்கள் முன்பு

Answered by FredMcD 4 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Zapamiętywanie zakładek przed zamknięciem przeglądarki

cześć, Posiadam OS Big Sur Mac Mini i mam pytanie, dlaczego na tym komputerze nie działa zapamiętywanie otwartych kart (przywracanie sesji)? Zaznaczyłam w opcjach: przyw… (மேலும் படிக்க)

cześć, Posiadam OS Big Sur Mac Mini i mam pytanie, dlaczego na tym komputerze nie działa zapamiętywanie otwartych kart (przywracanie sesji)? Zaznaczyłam w opcjach: przywracanie poprzednich sesji, ale to nie działa. Nie rozumiem tego. Jak miałam Windowsa, to nigdy nie było z tym problemu. A pracuje przy kilkudziesięciu otwartych kartach i nie wyobrażam sobie, żebym miała je za każdym razem otwierać pojedynczo... Z jednej grupy wsparcia Apple dostałam informacje, że Mac ma swoją przeglądarkę: Safarii i żebym jej zaczęłam używać. Ale ja nie chcę innej przeglądarki. Mam za dużo zapamiętanych kart, żeby je przenosić i nie chcę uczyć się kolejnej aplikacji. Dodatkowo powiedziano mi, że Mac nie lubi innych oprogramowań niż swoje. Idąc tym torem, nie można by używać Photoshopa, Adobe PDF, i wiele wiele innych aplikacji, bo Mac ich nie wyprodukował... To jakiś absurd! Proszę o pomoc, jak otwierać przeglądarkę z kartami z poprzedniej sesji?

Martyna

Asked by martyna.kondratowicz 3 நாட்கள் முன்பு

Answered by cor-el 2 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Docx links from Onedrive fail to open

A DOCX link sent from a Onedrive account by email to my account on Thunderbird opens blank screen in FIrefox and other browsers, but will open the file in MS Word 'if I u… (மேலும் படிக்க)

A DOCX link sent from a Onedrive account by email to my account on Thunderbird opens blank screen in FIrefox and other browsers, but will open the file in MS Word 'if I use MS Edge browser. Why?

Asked by 13pgus 3 நாட்கள் முன்பு

Answered by jonzn4SUSE 2 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

How to Remove Unwanted Search Software

When I attempted to do a post purchase customer survey, the scoundrels at Target tricked me into installing an incredibly invasive, suspicious SearchesCentral browser, wh… (மேலும் படிக்க)

When I attempted to do a post purchase customer survey, the scoundrels at Target tricked me into installing an incredibly invasive, suspicious SearchesCentral browser, which has now replaced my Firefox browser. What can I say? I am not very computer saavy. How do I undo this ghastly error, and remove this potentially dangerous software from my brand new laptop?

Asked by Lira Vickers 2 நாட்கள் முன்பு

Answered by FredMcD 2 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

The "Back Space" stopped working. How do I restore it?

The "Back Space" quit working. It used to return to the previously viewed page. The Alt+Left Arrow does the same but is not as convenient since it requires both hands to… (மேலும் படிக்க)

The "Back Space" quit working. It used to return to the previously viewed page. The Alt+Left Arrow does the same but is not as convenient since it requires both hands to return where the Back Space did not.

How do I restore its functionality?

Asked by Rick Tonsing 1 நாள் முன்பு

Answered by kevinadcruz 1 நாள் முன்பு

 • Locked

The facebook password I change on Monday and works will not work the next day...every time!!

Locking this thread.Please continue here: [/questions/1333024] The Facebook password I change on Monday and Works, will not work the next day...every time!! … (மேலும் படிக்க)

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1333024]
The Facebook password I change on Monday and Works, will not work the next day...every time!!

Asked by perks219 1 நாள் முன்பு

Last reply by TerryN21 1 நாள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Addons disappear after making Firefox Nightly not remember history

At [[about:preferences#privacy|about:preferences#privacy]], setting history to not remember it at all displays no plugins. Setting it back to normal makes the plugins app… (மேலும் படிக்க)

At [[about:preferences#privacy|about:preferences#privacy]], setting history to not remember it at all displays no plugins. Setting it back to normal makes the plugins appear again.

Asked by GrapeApple 21 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

Answered by GrapeApple 21 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Im seeing about:blank in my address bar for a second or two before going to a web page,it does not happen every time so i don't know what to think of this ,is it a virus?

About:Blank showing up sometimes for a few seconds in address bar,have scanned computer with Zone Alarm Anti Virus - Spy Bot - Super Anti Spyware all have found nothing. … (மேலும் படிக்க)

About:Blank showing up sometimes for a few seconds in address bar,have scanned computer with Zone Alarm Anti Virus - Spy Bot - Super Anti Spyware all have found nothing. Sometimes the Browser hesitates for 5-10 seconds before going to a page, i wonder if its related to the About:Blank

Asked by sears 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by John99 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How do I know if avast is working with Foxfire 6.0? It says it won't work with it even tho it looks like it is working?

If is is a known problem, how do I get back to my previous Foxfire?

Asked by rcc58 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by the-edmeister 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

unable to view privacy options in tools >options > privacy in firefox 6

Firefox 6 installed today - when checking tools>options>privacy, nothing happens. Either the box stays blank or it stays stuck on whichever box was opened previousl… (மேலும் படிக்க)

Firefox 6 installed today - when checking tools>options>privacy, nothing happens. Either the box stays blank or it stays stuck on whichever box was opened previously. How do I get this fixed? Without managing privacy options, version 6 is useless to me. Thank you.

Asked by heyk 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by the-edmeister 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு