• தீர்வுற்றது

nie działa mi stronka onet.pl w waszej przeglądarce

Witam, Nie działa mi strona główna onet.pl w waszej przeglądarce, instalowałem kilkukrotnie nową wersję i ciągle jest ten problem wyślę ci komunikat "Coś poszło nie tak, … (மேலும் படிக்க)

Witam, Nie działa mi strona główna onet.pl w waszej przeglądarce, instalowałem kilkukrotnie nową wersję i ciągle jest ten problem wyślę ci komunikat "Coś poszło nie tak, odśwież stronę"

Asked by marcin.kosinski 1 மணி நேரம் முன்பு

Answered by TyDraniu 52 நிமிடங்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

how to undo a firefox dialogue box selection

I was using lightspeed POS and routinely get a dialogue box asking me if i am sure i want to do something. in an effort to save .05 seconds, i selected do not let this we… (மேலும் படிக்க)

I was using lightspeed POS and routinely get a dialogue box asking me if i am sure i want to do something. in an effort to save .05 seconds, i selected do not let this website ask me again. this unfortunately broke a site function of doing the thing that requires confirmation and im sure broke countless other functions that rely on that confirmation. how do i undo?

Ive cleared cookies and site data, thinking it was sort of a cookie thing and it would reset, but no avail.

Asked by sean71 17 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

Answered by sean71 17 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Can't find my profile in Firefox

Windows 10 did an upgrade on 5/13/22 (today is 5/15/22), and when I restarted my laptop, and opened Firefox, my Firefox profile was gone. I searched "about:profiles" and… (மேலும் படிக்க)

Windows 10 did an upgrade on 5/13/22 (today is 5/15/22), and when I restarted my laptop, and opened Firefox, my Firefox profile was gone. I searched "about:profiles" and there is 1 default profile listed. When I clicked on "Open Folder", Firefox browser does not open. I need help trying to find my profile!

Asked by marionvgt 1 நாள் முன்பு

Answered by FredMcD 1 நாள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

linkage through email

Since an update several days ago I am unable to link to sites or email addresses I receive in emails. Serious time waster. Also in some accounts I have had for years th… (மேலும் படிக்க)

Since an update several days ago I am unable to link to sites or email addresses I receive in emails. Serious time waster. Also in some accounts I have had for years they don't recognize my password any longer when I try to log in via a link from an email.

Asked by nancydragon 1 நாள் முன்பு

Answered by Dropa 1 நாள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

DOWNLOAD MANAGER WINDOW

Why does the current version of firefox have a download manager window open very time a new download is initiated? This is a nuisance. It is typical for me to download ma… (மேலும் படிக்க)

Why does the current version of firefox have a download manager window open very time a new download is initiated? This is a nuisance. It is typical for me to download many small files in a session and having that window open every time, and having to click it away is a nuisance. Is there a way to disable this feature I haven't found?

Asked by NET123.0 1 நாள் முன்பு

Answered by YongHan 1 நாள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Stop with the unannounced updates

I am sick of the unannounced updates that occur without prompting me. Edge doesn't do this and I'm fed up with Mozilla unannounced updates. Going to uninstall Firefox bec… (மேலும் படிக்க)

I am sick of the unannounced updates that occur without prompting me. Edge doesn't do this and I'm fed up with Mozilla unannounced updates. Going to uninstall Firefox because of unannounced updates.

[Profanity removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]


Asked by Michael Rohwedder 2 நாட்கள் முன்பு

Answered by Chris Ilias 1 நாள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

FlightRadar24 map not showing

I'm running Firefox 100.0 (64 bit) on windows 10 pro 21H2. I've been using Firefox to access Flightradar24 to view real time flight across the globe. All of a sudden tod… (மேலும் படிக்க)

I'm running Firefox 100.0 (64 bit) on windows 10 pro 21H2. I've been using Firefox to access Flightradar24 to view real time flight across the globe. All of a sudden today the map doesn't appear any more . I think they use Google maps and overlay their info.

The maps show properly in MS EDGE and Google Chrome.

I've attached a screen shot of what I get.

Thanks

Nor

Asked by njsg1 2 நாட்கள் முன்பு

Answered by njsg1 1 நாள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Javascript

I have one website, newsleader.com, that says I need to enable Javascript for it to work. It worked yesterday and I didn't change anything. I have done all suggestions to… (மேலும் படிக்க)

I have one website, newsleader.com, that says I need to enable Javascript for it to work. It worked yesterday and I didn't change anything. I have done all suggestions to enable Javascript and it shows that it is enabled. This site works fine on Chrome. Thanks

Asked by emswheels 2 நாட்கள் முன்பு

Answered by FredMcD 2 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Audio no longer plays on website

I enjoy listening to https://ici.radio-canada.ca/ohdio online with Windows 10. Since the latest version of Firefox was installed, the audio no longer plays; nothing happ… (மேலும் படிக்க)

I enjoy listening to https://ici.radio-canada.ca/ohdio online with Windows 10. Since the latest version of Firefox was installed, the audio no longer plays; nothing happens when I click the hyperlinks on the page. The audio plays in Edge and Chrome. I've turned off Enhanced Tracking protection, and the pop-up blocker is off. Any help much appreciated!

Asked by afwi2g 2 நாட்கள் முன்பு

Answered by Dropa 2 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Delete Firefox account without email access

I'd like to permanently delete an account that was set up on a former employers email address (email which I can no longer access). Unfortunately I have no secondary emai… (மேலும் படிக்க)

I'd like to permanently delete an account that was set up on a former employers email address (email which I can no longer access). Unfortunately I have no secondary email address recorded in the account and all the options on my account page require that I authorise any changes from the email account which I can no longer access.

Is it possible to delete the account?

Asked by Paul JCH 3 நாட்கள் முன்பு

Answered by Seburo 2 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Credit Card Autofill

The credit card autofill shows all the credit cards but when I click on any of them it does not autofill. Ive used this hundreds of times before and it worked fine. I nev… (மேலும் படிக்க)

The credit card autofill shows all the credit cards but when I click on any of them it does not autofill. Ive used this hundreds of times before and it worked fine. I never changed any settings and the autofill setting is on.

Please help!

Alex

Asked by ad96321 3 நாட்கள் முன்பு

Answered by YongHan 3 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Secure Connection Failed

Good day, A month ago my system froze. Firefox re-loaded and went back to a clean install with none of my settings saved. Managed to get it back to where I had it before … (மேலும் படிக்க)

Good day, A month ago my system froze. Firefox re-loaded and went back to a clean install with none of my settings saved. Managed to get it back to where I had it before with one exception: All of a sudden, when I try to log into certain web pages, even Amazon, I get this message:

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.amazon.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

However, if I log into the website using a VPN, I have no problem! Help! Thank you VERY MUCH! Pietro

Asked by gaiusplinius 3 நாட்கள் முன்பு

Answered by FredMcD 2 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

locating unread emails

Hello, I occasionally see an unopened mail listed, but it is not at the current date. Sometimes I have scrolled the inbox to locate it. Is there a simpler way?

Asked by NorJean 3 நாட்கள் முன்பு

Answered by FredMcD 3 நாட்கள் முன்பு

 • Locked

Firefox preference policy missing from gpedit.msc

duplicate of /questions/1376925 thread. I am trying to address a STIG V-251569 I already downloaded the firefox template policy v3.9 and moved adml and admx files to the… (மேலும் படிக்க)

duplicate of /questions/1376925 thread.

I am trying to address a STIG V-251569 I already downloaded the firefox template policy v3.9 and moved adml and admx files to the proper place here: C:\Windows\PolicyDefinitions and here: en-US then after running gpupdate /force from command prompt i navigate here from gpupdate.msc: Local Computer Policies => Administrative Templates => Mozilla => Firefox => Preferences (Deprecated)

Question: Why is "browser.contentblocking.category" missing in the policy for Firefox enterprise?

Asked by reggies_mail100 3 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

how to change background color back to white instead of black

I was just updated to version 100 and now the background in the sites I visit, ebay for example, are totally black where they used to be white. I've set my firefox theme… (மேலும் படிக்க)

I was just updated to version 100 and now the background in the sites I visit, ebay for example, are totally black where they used to be white. I've set my firefox theme to "light" as recommended in another thread, restarted my computer, but to no avail. I now have a light background/black letter tab bar but every site is black where it used to be white. Thanks for a simple answer, I'm not highly technically skilled.

Asked by bob122eight 4 நாட்கள் முன்பு

Answered by RobertJ 4 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

this file was downloaded to computer

this file was downloaded to my computer, ETpjU_5v.htm, i did not click on anything, in the down load box it says "moz-safe-about resource" what is this?

Asked by rem_22 4 நாட்கள் முன்பு

Answered by Terry 4 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox Browser

When I modify my website, the updated version shows fine in CHROME and EDGE but shows my old version in Firefox. I cleared browser cache, hit reload numerous times, relo… (மேலும் படிக்க)

When I modify my website, the updated version shows fine in CHROME and EDGE but shows my old version in Firefox. I cleared browser cache, hit reload numerous times, relogged, all the usual things I could think of.

Have any helpful info?

Kind regards, Vally https://valiumsl.com

Asked by valiumregion 5 நாட்கள் முன்பு

Answered by FredMcD 4 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

what is going on???

This problem just started today. I am very angry. what is going on with Firefox? Websites are filled to the brim with annoying ad's. and you tube videos are constantly in… (மேலும் படிக்க)

This problem just started today. I am very angry. what is going on with Firefox? Websites are filled to the brim with annoying ad's. and you tube videos are constantly interrupted with ad's!!!!! What is with all the ad's? This problem has not existed until today. Please STOP this! And, No, I can not just wait a few seconds then click on "skip ads" because I am looking at videos on a computer screen while sitting away from the computer in a chair so constantly having to get up, walk to the computer, click on "skip ads", walk back to my chair is an annoyance! Just stop with all the ads!

Asked by maryconstancelowery 5 நாட்கள் முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 5 நாட்கள் முன்பு