• தீர்வுற்றது
 • Archived

I've been unable to restore bookmarks after allowing Firefox to speed things up? How can I find them?

I followed the instructions and got the message: "Unable to process the backup file." I really need my bookmarks! How can I restore them?

Asked by memcneill 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

O/S turns off after 1 hour of non usage.

I had FF56 and set o/s to sleep after 1 hour. touch a button and it wakes up.

Now I have FF62 and system turns off after 1 hour.

Asked by Pappy 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

nothing shows up on my tab, not even firefox homepage.

I was running Firefox beta and suddenly the minimized pages would not restore to their previous sizes. I uninstalled Firefox and installed the new version from the web si… (மேலும் படிக்க)

I was running Firefox beta and suddenly the minimized pages would not restore to their previous sizes. I uninstalled Firefox and installed the new version from the web site. All bookmarks, history and passwords were updated to the new install, however nothing appears on the tab, not ever the Firefox home page and none of my bookmarks work. There is simply no link. I am running Windows 10 (32 bit) and have a vpn. I am using Chrome to contact you, but would like to go back to firefox asap. I use my computer for work, and cannot be without it.

Asked by hjwinder 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

What syntax does the search feature in Developer tools use?

The search boxes in the inspector window window returns no results whenever I try to search for specific key-value pairs like: role="main". I can only get results for ma… (மேலும் படிக்க)

The search boxes in the inspector window window returns no results whenever I try to search for specific key-value pairs like: role="main".

I can only get results for main or role. Is there a search string parameter/syntax reference anywhere? I've searched high and low, but articles/references found in the documentation is VERY basic.

Thanks

Asked by PatientZRow 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by user1929 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Some Web Page's Backgrounds are Red

Some web pages like LinkedIn for example show a dark solid red background with black lettering. I tried installing a theme and changing the settings in Firefox. Opening t… (மேலும் படிக்க)

Some web pages like LinkedIn for example show a dark solid red background with black lettering.

I tried installing a theme and changing the settings in Firefox.

Opening the same pages in Chrome, they are normal and not red.

Could not find any articles on this other than ones pointing to themes.

Thanks,

Asked by bnsenseney 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • Locked
 • Archived

Webpage rendering problem, cannot see video thumbnails for youtube

I am facing a issue recently in firefox that I cannot see the page contents correctly. Couple of examples : - when I open youtube.com, dont see the video thumbnail images… (மேலும் படிக்க)

I am facing a issue recently in firefox that I cannot see the page contents correctly. Couple of examples : - when I open youtube.com, dont see the video thumbnail images. I see blank there. I can see the video description though. But when I click on a video link, it plays okay. - Some webpages are not rendering correctly even when there is no video.

I tried following, without success - - uninstalled and re-installed firefox - opened firefox in safe mode.

I dont have any extension. I have shockwave plugin installed. And the OS is Windows 10

Asked by anirban_b 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by Roland Tanglao 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Default theme refuses to load properly, and looks like the Dark theme after using add-ons?

A few days ago, I was testing a dark theme related add-on, but since uninstalling it, have had this issue where my theme seems to be stuck as the Dark theme that naturall… (மேலும் படிக்க)

A few days ago, I was testing a dark theme related add-on, but since uninstalling it, have had this issue where my theme seems to be stuck as the Dark theme that naturally comes with Firefox. When attempting to change my theme in the customize window, mousing over the Default theme does show the proper colors for it, but selecting it still shows the Dark theme colors. I tried examining my Add-ons manager, where it shows that I am still using the Default theme, despite the colors clearly belonging to the Dark theme. I can freely change to the Light theme without issue, but for some reason, the Default one refuses to load properly. I have since tried uninstalling all my Add-ons, deleting my profiles, and uninstalling Firefox before restarting my computer, but to no avail. The Add-on I was examining initially was the Dark Night Mode add-on. Examining the page info, it does say it is not perfect, and their home page says that there are complex issues with getting it to work with Firefox, but I was unable to find more information on this offhand, nor any descriptions of scenarios like mine. I believe the initial settings for my Default theme came from some setting based off my color scheme I have set for my computer themes in general, based off my background, but I was unable to find more information on this at the time. The screenshots I am including are of my Add-on manager showing that I am using the default theme, the customize menu showing the Default theme when highlighted in the drop down menu to change it, and the result that displays when the Default theme is selected. Any ideas on why this issue is occurring, and how to fix it, would be appreciated.

Asked by BJConeys 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I am a software QA tester and wanting to learn about testing web apps. How can I volunteer, to learn more?

I did not know where else to go, the "Volunteer" button brought this direction. What things do I need to know for testing? I have manually tested web-based apps in Qualit… (மேலும் படிக்க)

I did not know where else to go, the "Volunteer" button brought this direction. What things do I need to know for testing? I have manually tested web-based apps in Quality Assurance for two years, but no real coding skill-set as of yet. I figured I would learn more by volunteering, but there are so many options. I would appreciate the basics cover across the board for starters. Thank you

Asked by Jon6858 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Roland Tanglao 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox alert me "this account has been suspended" why and how to restore it?

Firefox alert me "this account has been suspended" why and how to restore it?

Asked by copperplate 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by McCoy 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Poor quality fonts on all Firefox screens

I am using Firefox 63 with Windows 10. I am NOT a power user!

Asked by stan_k 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by McCoy 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Explain "Critical" security advisory for 60.3ESR

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-27/ Shows "Critical," but no details except for CVEs below beginning with "high." So question: is there a criti… (மேலும் படிக்க)

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-27/ Shows "Critical," but no details except for CVEs below beginning with "high." So question: is there a critical vulnerability fixed in this version or not? If a critical vulnerability has been fixed, where do I find details?

[url=https://postimg.cc/KRNg80WG][img]https://i.postimg.cc/KRNg80WG/Screen-Shot-2018-10-24-at-1-55-50-PM.png/img/url

Asked by mvk87 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by mvk87 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I do not have any other devices-- so how will this update work for me

I do not own a mobile phone or i pad or any devices.. so there is not a back up for me.. how can I now go online and get my google questions answered..etc

Asked by Jwri 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Connecting my bank site I got message SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT

I use Firefox 63.0 (64 bits). Since 23 oct 2018 I got message "SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT" when connecting to my bank site LCL. I don't have this issue with Microsoft ed… (மேலும் படிக்க)

I use Firefox 63.0 (64 bits). Since 23 oct 2018 I got message "SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT" when connecting to my bank site LCL. I don't have this issue with Microsoft edge navigator. If I deselect OCS option in Firfox parameter the issue disappear but come back when I select again the OCS option. How this issue can be solve definitively with keeping OCS option ? Is the connection as well secure without this option ?

Asked by Daniel-Paul 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by FredMcD 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

The box for "Ask to save logins and passwords for websites" doesn't stay checked.

Recently, if I want to log into websites that require passwords, every time I open Firefox, I have to go to Options > Privacy & Security and RECHECK the box for "A… (மேலும் படிக்க)

Recently, if I want to log into websites that require passwords, every time I open Firefox, I have to go to Options > Privacy & Security and RECHECK the box for "Ask to save logins and passwords for websites," which is now unchecked every time I open Firefox. I can't find a way to have the box stay checked session-to-session. This is a recent development and, I suspect, is related to the "upgrade" to the latest version. Is there a fix?

Asked by kogs 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by McCoy 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

FF 62.0.3 I can not delete, edit or modify bookmarks. Not from TopSites on new tab nor from bookmarks menus.

Simply ignores all attempts to modify or delete my bookmarks. UPDATE! Fixed by disabling plug-in: Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc. … (மேலும் படிக்க)

Simply ignores all attempts to modify or delete my bookmarks.

UPDATE! Fixed by disabling plug-in: Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc.

Asked by rico444 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by FredMcD 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

problem z poczta o2.pl

witam od tygodnia nie wyswietla mi sie poczta w waszej przegladarce mozilla firefox. Dodaje screen który pokazuje jak wyglada strona po zalogowaniu. Wszystkie ciasteczka … (மேலும் படிக்க)

witam od tygodnia nie wyswietla mi sie poczta w waszej przegladarce mozilla firefox. Dodaje screen który pokazuje jak wyglada strona po zalogowaniu. Wszystkie ciasteczka itp usunełam, nawet od nowa zainstalowałam mozille ale niestety problem dalej wystepuje. Na innych przegladarkach np explorer czy Safari problem nie wystepuje, normalnie sie poczta loguje. prosze o pomoc. Pozdrawiam Ewa Ratajczak

Asked by Ratajczak 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by FredMcD 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I have Blur and AdBlockPlus installed & configured, should I disable Firefox tracker & ad blockers?

Firefox 63.0 just installed and I see a tracker blocker is enabled by default. However, I will continue using Blur (by Abine) which provides tracker blocking. Will I im… (மேலும் படிக்க)

Firefox 63.0 just installed and I see a tracker blocker is enabled by default. However, I will continue using Blur (by Abine) which provides tracker blocking. Will I improve performance by turning the Firefox tracker blocker off?

I also have AdBlock Plus installed with exceptions configured. Does the Firefox ad blocker offer anything that AdBlock Plus does not? It seems logical for me to turn the Firefox ad blocker off to avoid blocking sites where I wish to enable ads.

Asked by EngRick 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by user1929 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • Locked
 • Archived

Control T half opens tab

Sometimes, when I press ctrl+t, I get the tab in my tab bar, but it is not functional(clicking it does nothing, and ctrl+pgup/dwn will show the previous tab for a few pre… (மேலும் படிக்க)

Sometimes, when I press ctrl+t, I get the tab in my tab bar, but it is not functional(clicking it does nothing, and ctrl+pgup/dwn will show the previous tab for a few presses until it gets passed the broken tab), and the only way to close Firefox afterwards is through the menu, pressing the 'x' in the corner will do nothing. I would say this happens about 50% of the time. If I use the plus(+) at the top to open a new tab it always works. I have been having this problem for atleast the past 5 versions, or more. I have tried with a new profile, and no addons loaded, and it still happens. Is this just my computer?

Asked by piercedfreak 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by McCoy 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • Locked
 • Archived

Disable annoying Download Firefox Update popup

For me, updating the browser is acceptable only after restarting the computer. And generally I'm happy with the current version. It is very disturbing and annoying, the b… (மேலும் படிக்க)

For me, updating the browser is acceptable only after restarting the computer. And generally I'm happy with the current version.

It is very disturbing and annoying, the browser can be accidentally updated when it is unnecessary.

Asked by vpchko 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by user633449 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

remove recently closed tabs

i want that not saved in PRIVATE mode. how can I remove them?

Asked by pdeavilla99 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு