Sök i support

Akta dig för supportbedrägerier: Vi kommer aldrig att be dig att ringa eller skicka ett sms till ett telefonnummer eller dela personlig information. Rapportera misstänkt aktivitet med alternativet "Rapportera missbruk".

Learn More

Thhis XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.is is what I get when I install Firefox:

  • Inga svar
  • 130 har detta problem
  • 107 visningar
more options

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

     <SOAP-ENV:Envelope><SOAP-ENV:Body><SOAP-ENV:Fault SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode><faultstring>HTTP GET method not implemented</faultstring></SOAP-ENV:Fault></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>