Update Accuweather or Wikipedia

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

If you have the blue ZTE Open phone and try to download updates for the Accuweather and Wikipedia apps, you may find that they never finish downloading.

Here's how you can get the updates to install:

  1. Try downloading the updates for Accuweather or Wikipedia again. The update will not download but that's OK.
  2. Tap the download progress and then tap the Yes button that comes up to confirm that you want to stop the download.
    update_error
  3. Now, restart your device by pressing and holding the power button and then selecting Restart.

The updates will be installed during the restart and the notification will be cleared.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Michael Verdi, Andrew, mluna, Matt_G, user669794, Amit Kumar Thakur, scootergrisen. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.