Översätt hjälpartiklar!

Låt oss se till att Mozilla Support talar ditt språk!

Hjälpartiklar är inte tillgängliga på ditt språk ännu? Vill du ansluta dig till den fantastiska gruppen som översätter dem? Du kommer att hjälpa miljontals användare på ditt språk. Ganska heroisk eller hur?

Registrera dig »

Översätt hjälpartiklar till ditt språk

Hur fungerar det

  1. Anmäl dig som volontär
  2. Kolla vår dokumentation
  3. Redigera artiklar på ditt språk!
Att översätta en artikel kan hjälpa 1000-tals användare på ditt språk