Plošča Napredno – sistem, omrežje, posodobitve in druge napredne možnosti v Thunderbirdu

Ta članek opisuje nastavitve, ki so na voljo v Thunderbirdovih možnostihnastavitvah na plošči Napredno. To so nastavitve, ki se jih ne uporablja pogosto (npr. nastavitve posrednika ali razne napredne nastavitve) in jih potrebujejo samo nekateri.

Zavihek Splošno

Napredne možnosti - Splošno - tb52 tb45-advanced-general-mac Napredne možnosti - Splošno - Linux - tb45

Povratnice

Povratnica vašemu sporočilu doda zahtevo za obvestilo, da je prejemnik odprl sporočilo.

Pogovorno okno za povratnice

Povratnice - tb52

 • Ob pošiljanju sporočila vedno zahtevaj povratnico: to nastavitev označite, če želite, da Thunderbird samodejno zahteva povratnico za vsako sporočilo, ki ga pošljete.

Ko povratnica prispe:

 • jo pusti v mapi "Prejeto": povratnice prispejo preko e-pošte. Izberite to možnostnastavitev, če želite povratnice pustiti v mapi "Prejeto".
 • jo premakni v mojo mapo "Poslano": izberite to možnostnastavitev, če želite, da Thunderbird samodejno premakne povratnice v mapo "Poslano".

Kadar pride zahteva za povratnico:

 • nikoli ne pošlji povratnice: izberite to možnostnastavitev, če želite, da Thunderbird vedno prezre zahteve za povratnico.
 • dovoli povratnice za nekatera sporočila: za vsakega od naslednjih primerov lahko Thunderbird nastavite, da vedno pošlje povratnico, prezre zahtevo ali vas ob odprtju sporočila vpraša, ali jo želite poslati.

Drsenje

 • Uporabi samodejno drsenje: samodejno drsenje je uporabna možnost, ki vam omogoča drsenje s klikom na srednji gumb na miški (običajno drsni kolešček) in premikanjem miške gor ali dol. Nekatere ljudi to moti, tako da lahko samodejno drsenje s to možnostjonastavitvijo onemogočite.
 • Uporabi gladko drsenje: gladko drsenje je lahko zelo uporabno, če berete veliko dolgih sporočil. Običajno se pogled ob pritisku na Page Down pomakne za eno stran dol. Pri gladkem drsenju pa lahko vidite, za koliko. Pri tem je nadaljevanje branja od tam, kjer ste ostali, enostavnejše.

Sistemska povezljivost

 • Ob zagonu vedno preveri, ali je Thunderbird privzeti odjemalec elektronske pošte: izberite to nastavitev, če želite, da Thunderbird ob zagonu preveri, ali je privzeti odjemalec za elektronsko pošto. Če Thunderbird nastavite za privzetega e-poštnega odjemalca, bodo drugi programi za pošiljanje e-pošte vedno uporabili Thunderbird. Za več informacij glejte Nastavite Thunderbird za privzetega poštnega odjemalca.
 • Dovoli iskanju Windows, da preišče sporočila: izberite to možnost, da vgrajenemu iskanju sistema Windows omogočite sestavljanje kazala za sporočila v Thunderbirdu. Ko je kazalo sestavljeno, bodo vaša sporočila v Thunderbirdu vključena v rezultate iskanja, ko uporabite možnost iskanja v sistemu Windows.
 • Dovoli iskalniku Spotlight, da preišče sporočila: izberite to nastavitev, da iskalniku Spotlight omogočite sestavljanje kazala za sporočila v Thunderbirdu. Ko je kazalo sestavljeno, bodo vaša sporočila v Thunderbirdu vključena v rezultate iskanja s Spotlightom.

Napredne nastavitve

 • Omogoči splošno iskanje in kazalo: to omogoči Thunderbirdovo vgrajeno možnost iskanja, ki vam omogoča iskanje po vseh sporočilih v Thunderbirdu. Za več informacij glejte Splošno iskanje.
 • Vrsta shrambe sporočil za nove račune: privzeto Thunderbird poštne mape shranjuje krajevno v posamezne datoteke (na primer v datoteko Inbox). S to možnostjo lahko nastavite, naj novo ustvarjeni računi vsako sporočilo shranijo v svojo datoteko. Za več informacij glejte Maildir v Thunderbirdu.
 • Uporabi strojno pospeševanje, kadar je na voljo: Thunderbird lahko za prikaz nekaterih sporočil z videoposnetki in animacijami uporabi grafični procesor računalnika. To omogoča hitrejše delovanje Thunderbirda, ker je grafični procesor računalnika precej boljši pri prikazovanju takih vsebin kot glavni procesor. To polje je privzeto označeno, vendar ta možnost ni na voljo za vse grafične procesorje. Thunderbird jo bo omogočil, kadar je to mogoče.
  Če to nastavitev spremenite, boste morali Thunderbird ponovno zagnati.
 • Urejevalnik nastavitev: urejevalnik nastavitev prikazuje vse možnostinastavitve, ki jih je Thunderbird naložil. Mnogo od njih je naprednih, ki niso na voljo v oknu možnostinastavitev ali nastavitev računa. V urejevalniku nastavitev si lahko te možnostinastavitve ogledate, jih urejate in ponastavite. Za več informacij glejte Urejevalnik nastavitev za Thunderbird.

Zavihek Izbire podatkov

Izbire podatkov - tb52 tb45-advanced-data-mac tb45-advanced-data-linux

Telemetrija

 • Omogoči telemetrijo: če je nastavitev omogočena, bo Thunderbird Mozilli pošiljal anonimne podatke (več o tem) o splošni zmogljivosti Thunderbirda. Ti podatki se uporabljajo za izboljšanje Thunderbirda.

Poročevalec o sesutju

 • Omogoči Poročevalca o sesutju: če se Thunderbird sesuje, se bo pojavil Mozillin Poročevalec o sesutju, ki vas bo vprašal, ali želite sesutje prijaviti Mozilli. Če to polje označite, bo polje Obvesti organizacijo Mozilla o napaki v poročevalcu privzeto označeno.

Zavihek Omrežje in prostor na disku

Omrežje in prostor na disku - tb52 tb45-advanced-network-mac Omrežje in prostor na disku - Linux - tb45

Povezava

Vaša organizacija ali ponudnik internetnih storitev morda ponuja ali zahteva uporabo posrednika. Posrednik deluje kot vmesni člen med vašim računalnikom in internetom. Prestreže vse zahteve za povezavo na internet, da ugotovi, ali lahko zahtevi ugodi z vsebino predpomnilnika. Posredniki se uporabljajo za izboljšanje zmogljivosti, filtriranje zahtev in skrivanje računalnika na internetu, da se izboljša varnost. Posredniki so v podjetjih pogosto del požarnih zidov.

Pogovorno okno nastavitev povezave

Nastavitve povezave - tb52

 • Brez posrednika: izberite to, če ne želite uporabljati posrednika.
 • Samodejno zaznaj nastavitve posrednika za to omrežje: izberite to, če želite, da Thunderbird samodejno zazna nastavitve posrednika za vaše omrežje.
 • Uporabi sistemske nastavitve za posrednika: izberite to, če želite uporabiti nastavitve operacijskega sistema (privzeta nastavitev).
 • Ročna nastavitev posrednika: izberite to, če imate seznam enega ali več posrednikov. Za podatke o nastavitvi vprašajte sistemskega skrbnika. Vsak posrednik zahteva gostiteljsko ime in število vrat.
  • Če se za vse protokole uporablja enako ime in vrata posrednika, označite Uporabi isti posrednik za vse protokole.
  • Brez posrednika za: izberite to, če imate za nastavitve posrednika datoteko .pac. Vnesite URL in kliknite V redu, da shranite spremembe in naložite nastavitve posrednika.
  • Ponovno naloži: gumb Ponovno naloži bo naložil nastavitve posrednika, ki so trenutno na voljo.

Brez povezave

Te nastavitve nadzirajo vedenje Thunderbirda, kadar ni povezan z internetom. Na primer, Thunderbird ne bo preverjal novih sporočil ali prenašal sporočil ob kliku nanje. Če sestavljate novo sporočilo, bo gumb Pošlji postal Pošlji kasneje in odhodna sporočila bodo, namesto da bi se poslala, prestavljena v mapo Odhodna pošta.

Pogovorno okno Nastavitve za stanje Brez povezave

Nastavitve za stanje brez povezave - tb52

 • Samodejno sledi zaznanemu stanju povezave: Thunderbird bo preverjal, ali je vaš računalnik povezan na internet. Če ni povezan, bo Thunderbird preklopil na način brez povezave. Ko je povezava zaznana, bo Thunderbird preklopil na povezan način.
 • Ročno stanje ob zagonu: če Samodejno sledi zaznanemu stanju povezave ni omogočeno, bo ta nastavitev določila, v kakšnem stanju naj se Thunderbird zažene. Če jo nastavite na Brez povezave, se bo Thunderbird vedno zagnal v nepovezanem načinu, če jo nastavite na S povezavo, pa se bo vedno zagnal v povezanem načinu. Vprašaj me za stanje povezave vas bo vedno pozvalo za izbiro načina. Zapomni si prejšnje stanje povezave bo Thunderbird zagnalo v stanju, v katerem je bil, ko ste ga nazadnje zaprli.
 • Ali naj se neposlana sporočila pošljejo ob začetku povezave?: če imate v mapi Odhodna pošta sporočila in imate izbrano Da, se bodo sporočila samodejno poslala, ko preklopite na povezan način. Če imate izbrano Ne, se sporočila v mapi Odhodna pošta ne bodo poslala. Če imate izbrano Vprašaj me, vas bo Thunderbird ob preklopu na povezan način vprašal, če želite sporočila v mapi Odhodna pošta poslati.
 • Ali naj se sporočila za delo brez povezave prenesejo pred prekinitvijo povezave?: če imate nastavljeno mapo brez povezave, ki naj obdrži kopije vseh sporočil na računalniku in če je nastavitev Da, bo Thunderbird ob preklopu na način brez povezave samodejno prenesel sporočila v teh mapah, ki niso krajevno shranjena. Če imate izbrano Ne, krajevne kopije sporočil ne bodo sinhronizirane. Če imate izbrano Vprašaj me, vas bo Thunderbird pozval za prenos novih sporočil iz povezanih map, ko preklopite na način brez povezave.

Prostor na disku

Sporočila, ki si jih ogledate in ki niso shranjena na vašem računalniku, se običajno shranijo v posebno mapo predpomnilnika, da se lahko ob naslednjem ogledu hitreje naložijo. Tukaj lahko nastavite količino prostora na disku za predpomnilnik. Vsebino predpomnilnika lahko tudi takoj izbrišete.

 • Počisti zdaj: takoj počisti trenutno vsebino predpomnilnika in sprosti prostor na disku.
 • Porabi do ___MB prostora za predpomnjenje: to polje vam omogoča določiti največjo velikost predpomnilnika na računalniku v MB.
 • Strni mape, kadar bo to skupaj prihranilo več kot ___MB: ko izbrišete sporočilo, ga bo Thunderbird še naprej hranil in ga le označil kot izbrisanega, tako da ga ne boste videli. Strnjevanje mape iz shrambe odstrani vsa sporočila, ki so bila označena kot izbrisana. To bo omogočilo hitrejše nalaganje seznamov sporočil in sprostilo prostor na disku. Označitev tega polja vam omogoča določiti največjo velikost mape v MB, preden jo bo Thunderbird samodejno strnil.

Zavihek Posodobitve

Posodobitve - tb45 tb45-advanced-update-mac tb45-advanced-update-linux

 • Samodejno namesti posodobitve (priporočeno: izboljšana varnost): Thunderbird samodejno prenese in namesti najdene posodobitve.
  • Opozori me, če bo to onemogočilo razširitve in teme: izberite to nastavitev, če želite biti opozorjeni, kadar bo posodobitev onemogočila nameščen dodatek.
 • Preveri za posodobitve, toda naj sam izberem ali naj se namestijo: ko so posodobitve najdene, vas Thunderbird vpraša, ali jih želite prenesti in namestiti. Če se za to ne odločite, jih lahko prenesete kasneje.
 • Nikoli ne preveri za posodobitve (ni priporočljivo: varnostno tveganje): Thunderbird ne bo preverjal, ali so na voljo posodobitve.
  Opozorilo: če izberete to nastavitev, ne boste prejemali pomembnih varnostnih posodobitev, razen če redno ročno preverjate posodobitve.
 • Za pregled zgodovine posodobitev, ki so bile prenesene in nameščene, kliknite Pokaži zgodovino posodobitev.
 • Za nameščanje posodobitev uporabljaj storitev v ozadju: za nameščanje posodobitev bo Thunderbird uporabil Mozillino storitev za vzdrževanje. To omogoči nameščanje posodobitev brez prikaza pogovornega okna Nadzora uporabniškega računa Windows Vista in 7 za opravljanje sprememb na računalniku.
Opomba: za nameščanje posodobitev morate Thunderbird izvajati kot skrbnik ali kot uporabnik, ki je namestil Thunderbird.
Opomba: možnosti za posodobitev Thunderbirda bodo morda manjkale, če posodobitve nadzira upravitelj paketov.

 • Samodejno namesti posodobitve (priporočeno: izboljšana varnost): Thunderbird samodejno prenese in namesti najdene posodobitve.
  • Opozori me, če bo to onemogočilo razširitve in teme: izberite to nastavitev, če želite biti opozorjeni, kadar bo posodobitev onemogočila nameščen dodatek.
 • Preveri za posodobitve, toda naj sam izberem ali naj se namestijo: ko so posodobitve najdene, vas Thunderbird vpraša, ali jih želite prenesti in namestiti. Če se za to ne odločite, jih lahko prenesete kasneje.
 • Nikoli ne preveri za posodobitve (ni priporočljivo: varnostno tveganje): Thunderbird ne bo preverjal, ali so na voljo posodobitve.
  Opozorilo: če izberete to nastavitev, ne boste prejemali pomembnih varnostnih posodobitev, razen če redno ročno preverjate posodobitve.
 • Za pregled zgodovine posodobitev, ki so bile prenesene in nameščene, kliknite Pokaži zgodovino posodobitev.
Opomba: za nameščanje posodobitev morate Thunderbird izvajati kot skrbnik ali kot uporabnik, ki je namestil Thunderbird.

Zavihek Potrdila

Potrdila - tb52

Digitalna potrdila pomagajo pri šifriranju in dešifriranju povezav na spletne strani.

 • Ko strežnik zahteva moje osebno potrdilo: nekateri strežniki vas bodo pozvali, da se predstavite z digitalnim potrdilom. Da to naredijo, Thunderbirdu pošljejo zahtevo, da ga za vas ustvari. Za nadaljnji dostop do strežnika vas bo Thunderbird vprašal, katero potrdilo želite uporabiti. Če želite, da ga Thunderbird samodejno izbere za vas, izberite možnostnastavitev ga izberi samodejno.
  Opomba: osebno digitalno potrdilo lahko vsebuje podatke, ki se lahko uporabijo za vaše prepoznavanje, kot je vaše ime ali naslov. Zato lahko možnostnastavitev ga izberi samodejno ogrozi vašo zasebnost. Če jo izberete, ne boste opozorjeni, če spletna stran zahteva osebno digitalno potrdilo in lahko izgubite nadzor nad tem, kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov.
 • Poizvej po odzivnih strežnikih OCSP za potrditev trenutne veljavnosti potrdil: Thunderbird lahko potrditev veljavnosti potrdila preveri pri strežniku OCSP (Online Certificate Status Protocol). Privzeto Thunderbird potrdi veljavnost potrdila, če le-to navaja strežnik OCSP. To boste verjetno morali spremeniti samo, če to zahteva vaše internetno okolje.
 • Upravljaj z digitalnimi potrdili: kliknite ta gumb, da si v Thunderbirdu ogledate shranjena potrdila, uvozite nova, in varnostno kopirate ali izbrišete stara potrdila.
 • Varnostne naprave: varnostne naprave lahko šifrirajo, dešifrirajo in shranjujejo digitalna potrdila in gesla. Če želite uporabiti varnostno napravo, ki ni nameščena v Thunderbirdu, kliknite gumb Varnostne naprave.

Vam je bil ta članek v pomoč?

Prosimo počakajte...

Ti prima sodelavci so pomagali napisati ta članek:

Illustration of hands

Postanite prostovoljec

Pridobivajte in delite svoje znanje z ostalimi. Odgovarjajte na vprašanja in izboljšajte bazo znanja.

Več o tem