Vyhľadajte odpoveď

Vyhnite sa podvodom s podporou. Nikdy vás nebudeme žiadať, aby ste zavolali alebo poslali SMS na telefónne číslo alebo zdieľali osobné informácie. Nahláste prosím podozrivú aktivitu použitím voľby “Nahlásiť zneužitie”.

Learn More

Do not use the Firefox address bar to search

  • 1 odpoveď
  • 1 má tento problém
  • 3 zobrazenia
  • Posledná odpoveď od TyDraniu

more options

Hello, I would like to use the search function in the tab again. How can I adjust this? At the moment it is so that when you enter it it appears right above in the link line (see picture). I would like it to be in the search below, directly in the tab. Before version 88 this was possible. Why was it removed?

hallo, ich möchte wieder im Tab die Suchfunktion nutzen. Wie kann ich dies einstellen? Zur Zeit ist es so, daß bei einer Eingabe es gleich oben in der Linkzeile erscheint (siehe Bild) Dabei möchte ich es unten in der Suche, direkt im Tab haben. Vor Version 88 war das möglich. Warum wurde es entfernt?

Hello, I would like to use the search function in the tab again. How can I adjust this? At the moment it is so that when you enter it it appears right above in the link line (see picture). I would like it to be in the search below, directly in the tab. Before version 88 this was possible. Why was it removed? hallo, ich möchte wieder im Tab die Suchfunktion nutzen. Wie kann ich dies einstellen? Zur Zeit ist es so, daß bei einer Eingabe es gleich oben in der Linkzeile erscheint (siehe Bild) Dabei möchte ich es unten in der Suche, direkt im Tab haben. Vor Version 88 war das möglich. Warum wurde es entfernt?
Priložené obrázky

Vybrané riešenie

You can turn it off by going to about:config and switching browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.

Čítať túto odpoveď v kontexte 👍 1

Všetky odpovede (1)

more options

Vybrané riešenie

You can turn it off by going to about:config and switching browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.