Przeszukaj pomoc

Unikaj oszustw związanych z pomocą.Nigdy nie będziemy prosić Cię o dzwonienie na numer telefonu, wysyłanie SMS-ów ani o udostępnianie danych osobowych. Zgłoś podejrzaną aktywność, korzystając z opcji „Zgłoś nadużycie”.

Learn More

Firefox onFullScreenChange Event not Firing

  • Nie ma odpowiedzi
  • 1 osoba ma ten problem
  • 1 wyświetlenie
more options

I am developing a JavaScript CSS HTML Canvas application using VS Code and Firefox. As the code renders graphics to the canvas - the size of the canvas is critical. Identifying chages in screen size works perfectly for normal resizing events. However - going into fullscreen mode does not work. I have tried a number of different event listeners:

document.addEventListener('fullscreenchange', setCanvasDimensions, false);

document.addEventListener('mozfullscreenchange', setCanvasDimensions, false);
document.addEventListener('MSFullscreenChange', setCanvasDimensions, false);
document.addEventListener('webkitfullscreenchange', setCanvasDimensions, false); 

None of these events fire when the screen goes into fullscreen mode. My apologies if this has already been addressed elsewhere or if this is a total newbie problem - I have searched for a solution although none seem to work. Any help with this would be appreciated. Stay safe.

I am developing a JavaScript CSS HTML Canvas application using VS Code and Firefox. As the code renders graphics to the canvas - the size of the canvas is critical. Identifying chages in screen size works perfectly for normal resizing events. However - going into fullscreen mode does not work. I have tried a number of different event listeners: document.addEventListener('fullscreenchange', setCanvasDimensions, false); document.addEventListener('mozfullscreenchange', setCanvasDimensions, false); document.addEventListener('MSFullscreenChange', setCanvasDimensions, false); document.addEventListener('webkitfullscreenchange', setCanvasDimensions, false); None of these events fire when the screen goes into fullscreen mode. My apologies if this has already been addressed elsewhere or if this is a total newbie problem - I have searched for a solution although none seem to work. Any help with this would be appreciated. Stay safe.