Żądanie hasła głównego, mimo że nie zostało ono założone

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Niektórzy użytkownicy po aktualizacji Thunderbirda do wersji 3.x proszeni są w komunikacie:

Urządzenie zabezpieczające: wprowadź hasło główne
o podanie hasła głównego – mimo że w Thunderbirdzie 2 hasło to nie było założone.

Inne objawy tego problemu to:

 • nie można otworzyć okna z zapisanymi hasłami,
 • nie można założyć nowego hasła głównego,
 • zmiany dokonane w oknie Zmień hasło główne nie zapisują się i okno się nie zamyka.

Jest to błąd modułu menedżera haseł, wspólnego dla programów SeaMonkey i Thunderbird. Nie dotyczy on wszystkich użytkowników. Można go śledzić w Bugzilli.

Rozwiązanie

Istnieją dwa sposoby na rozwiązanie tego problemu.

Zresetowanie za pomocą konsoli błędów

 1. Na górze okna ThunderbirdaNa pasku menu kliknij menu Narzędzia i wybierz Konsola błędów. Zostanie otworzona konsola błędów.
 2. Wklej poniższe polecenie w pole Kod i naciśnij przycisk Analizuj.
  openDialog("chrome://pippki/content/resetpassword.xul")
  Zostanie otworzone okno resetowania hasła głównego.
 3. Naciśnij przycisk Zresetuj.

Usunięcie pliku key3.db

 1. Wyłącz Thunderbirda.
 2. Usuń plik key3.db. Plik ten znajduje się w katalogu z profilem, z którego ostatnio korzystał Thunderbird. Przykładowe miejsca położenia katalogu z profilem:
 • Windows 7/Vista: C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\<katalog_profilu>\
 • Windows XP/2000: C:\Documents and Settings\<nazwa_użytkownika>\Dane aplikacji\Thunderbird\Profiles\<katalog_profilu>\
 • Mac OS X: ~/Library/Application Support/Thunderbird/Profiles/<katalog_profilu>/
 • Linux: ~/.thunderbird/<katalog_profilu>/

Jeśli nie możesz ustalić położenia, zapoznaj się z artykułem: Profile Thunderbirda lub znajdź plik key3.db przy pomocy systemowej funkcji wyszukiwania.

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji