Ryzyka cofnięcia wersji programu Firefox na współdzielonym profilu

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Poniżej opisane zmiany dotyczą przeglądarki Firefox począwszy od wersji 62.

Czym są profile?

Wszystkie ustawienia użytkownika programu Firefox są przechowywane w katalogu nazywanym profilem użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Jakie zmiany wprowadziliśmy?

Przełączanie się pomiędzy nowszymi i starszymi instalacjami przeglądarki Firefox przy użyciu tego samego profilu na tym samym komputerze może spowodować uszkodzenie profilu i utratę danych, ponieważ zmiany w strukturze profilu zwykle nie są zgodne z wcześniejszymi wersjami.

Począwszy od wersji Firefox 62, użytkownicy przełączający się między wieloma kompilacjami zainstalowanymi w różnych lokalizacjach na dysku z tym samym profilem zobaczą następujące ostrzeżenia:

  • Po przełączeniu ze starszej wersji kompilacji na nowszą nie będzie można przełączać się bez zmiany profili.
  • Podczas przełączania z nowszej wersji na starszą, zaleca się uruchomienie najnowszej kompilacji lub użycie innego profilu w celu uruchomienia starszej wersji.
Więcej informacji o menedżerze profili oraz używaniu wielu profili znajdziesz na stronie Zarządzanie profilami.

Jakie są konsekwencje dla tych, którzy nie współdzielą profili między różnymi instalacjami Firefoksa?

Żadne. Użytkownicy z pojedynczą instalacją przeglądarki Firefox lub z kilkoma instalacjami mającymi osobny profil nie zobaczą ostrzeżenia.

Czy mogę używać synchronizacji, aby nadal mieć dostęp do zakładek i historii przeglądania w różnych instalacjach przeglądarki Firefox?

Jeśli jesteś zalogowany do usługi Sync w nowszej wersji programu Firefox, po uruchomieniu starszej wersji przeglądarki możesz otworzyć Menedżer profili i wybrać inny profil. Następnie zaloguj się na swoje konto Firefox i przeprowadź synchronizację, aby przywrócić zakładki i historię przeglądania.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.
Zostań wolontariuszem Mozilla Support