Jak wyłączyć wbudowany program do obsługi PDF i użyć innego

Informacje o wersji
 • Identyfikator wersji: 131851
 • Utworzono:
 • Autor: vesper
 • Komentarz: aktualizacja do najnowszej wersji
 • Zrecenzowano: Tak
 • Zrecenzowano:
 • Autor recenzji: TyDraniu
 • Zatwierdzone? Tak
 • Aktualna: Nie
 • Gotowy do tłumaczenia: Nie
Źródło wersji
Podgląd zawartości

Jeśli nie chcesz korzystać z wbudowanej w Firefoksie przeglądarki plików PDF, dostępne są odrębne programy różnych twórców. Aby wyłączyć otwieranie plików PDF w Firefoksie i zacząć korzystać z innego programu do otwierania plików PDF, zainstalowanego na twoim komputerze:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Przejdź do panelu Aplikacje.
 3. Znajdź na liście Portable Document Format (PDF) i kliknij ten wiersz, by go wybrać.
 4. Kliknij strzałkę otwierającą rozwijane menu w kolumnie Czynność i wybierz żądaną aplikację do otwierania plików PDF.
  ApplicationsPDF Fx47Applications-PDFwin7
  Uwaga: Jeśli chcesz otwierać pliki PDF w Firefoksie za pomocą wtyczki, zamiast zewnętrznej przeglądarki, wybierz Wtyczka nazwa wtyczki PDF (w programie Firefox). Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Otwieranie plików PDF w Firefoksie.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.