Bruk Java programtillegget for å se interaktivt innhold på nettsider

Viktig: Firefox har stoppet noen versoner av Java programtillegget fra å kjøre automatisk av sikkerhetsmessige grunner. Allikevel kan du fortsatt aktivere Java på sider du stoler på hvis det er nødvendig. Learn how.
Viktig: Firefox has stoppet noen versjoner av Java programtillegget fra å kjøre automatisk av sikkerhetsårsaker, du kan fortsatt bruke Java på sider du godkjente sider Lær mer.

Mange nettsider bruker Java applets for interaktivt innhold slik som nettspill. For at Firefox skal kunne kjøre disse Java appletene må du ha java programtillegget installert og aktivert. Java er et programmeringsspråk som kan kjøre på Windows, Mac, Linux og andre operativsystemer. Denne artikkelen vil hjelpe deg å installere og oppdatere Java, og få det til å fungere i Firefox.

 • Java er ikke det samme som JavaScript (se this article for informasjon om JavaScript).

Installering eller oppdatering av Java

Manuell installasjon eller oppdatering

 1. Gå til nedlastingssiden på java.com.
 2. Trykk på Free Java Download knappen.
 3. Trykk på Agree and Start Free Download knappen for å laste ned Java installasjonsprogrammet til din datamaskin.
 4. Etter å ha fullført nedlastingen, lukk Firefox.
 5. Åpne filen du har lastet ned for å starte java installasjonen

Automatisk oppdatering

Java for Windows inkluderer en automatisk oppdateringsfunksjon som periodisk sjekker for oppdateringer og forteller deg når en oppdatering er tilgjengelig for installasjon. Du kan se eller endre dine oppdateringsinstillinger i Oppdateringsfanen av Java Kontrollpanelet, der du også kan sjekke for oppdateringer manuelt. For mer informasjon, se Javas hjelpesider Hva er Java Automatisk oppdatering? Hvordan endrer jeg varslingsinstillingene?.

Merk: For å eliminerer potensielle sikkerhetsfarer og for å spare diskplass burde du fjerne alle eldre versjoner av Java som du kan ha installert. For mer informasjon, besøk Java hjelp siden Hvordan avinstallerer jeg Java på min Windows maskin?.

Mac OS X 10.6 og lavere

Java er installert med operativsystemet. For å oppdatere Java, bruk Mac OS X Programoppdatering-funksjonen.

Mac OS X 10.7 og høyere

Java er ikke installert som standard. For å installere den nyeste versjonen av Java, gå til nedlastingssiden hos java.com. Se Java-hjelpesiden, How do I install Java for my Mac? for systemkrav og installasjonsinstruksjoner.

For å oppdatere Java, gå til din Apple Systeminnstillinger, trykk på Java-ikonet for å starte Java-kontrollpanelet, deretter gå til Oppdatering-fanen og trykk på Oppdater nå-knappen. Se Java-hjelpesiden, How do I update Java for my Mac? for å lese mer.

Se Oracles Manual for installasjon og registrering av Java programtillegget for Linux artikkelen for hjelp med å installere eller oppdatere Java på ditt Linux system.

Teste Java

For å teste om Java er installert og aktivert i Firefox kan du besøke en av disse test-sidene.

Når du besøker disse sidene kan du trengetrenger du vanligvis å aktivere Java. Denne artikkelen; hvordan aktivere Java på sider du stoler på forklarer hvordan. Du kan også se en Java sikkerhetsmelding som ber deg bekrefte at du ønsker å kjøre Java. Denne sikkerhetsmeldingen er fra Java, ikke Firefox. For mer informasjon, se Java sin hjelpeside Hva burde jeg gjøre når jeg ser en sikkerhetsmelding fra Java?.

Aktivere Java

Hvis Java ikke fungerer, sjekk om Java programtillegget er aktivert i utvidelsesmenyen:

 1. Trykk på menyknappen Fx57menu New Fx Menu og velg Utvidelser Fx57Addons-icon Utvidelser. Utvidelsesbehandleren vil så åpnes

 2. I utvidelsesbehandleren, velg Plugins panelet.
 3. Trykk på Java(TM) Platform programtilleggetJava Plug-in 2 for NPAPI Browsers (Mac OS 10.5 & 10.6) or Java Applet Plug-in (Mac OS 10.7 eller høyere)Java programtillegget for å velge det.
 4. Trykk på Slå på knappen (hvis knappen viser Slå av er Java allerede aktivert).
 1. Trykk på menyknappen Fx57menu New Fx Menu og velg Utvidelser Fx57Addons-icon Utvidelser. Utvidelsesbehandleren vil så åpnes

 2. I utvidelsesbehandleren, velg Plugins panelet.
 3. Trykk på Java(TM) Platform programtilleggetJava Applet Plug-inJava programtillegget for å velge den.
 4. Dersom Java er deaktivert, trykk på Aldri aktiver for å åpne dens nedrykksmeny og velg Alltid aktiver for å aktivere Java. (Hvis ditt eneste alternativ er Spør for å aktivere er Java blokkert for din beskyttelse. Les Hvordan aktivere Java på sider jeg stoler på for mer informasjon.)
 1. Trykk på menyknappen Fx57menu New Fx Menu og velg Utvidelser Fx57Addons-icon Utvidelser. Utvidelsesbehandleren vil så åpnes

 2. I utvidelsesbehandleren, velg Plugins panelet.
 3. Trykk på Java(TM) Platform programtilleggetJava Applet Plug-inJava programtillegget for å velge det.
 4. Hvis Java er deaktivert, trykk Aldri Aktiver knappen for å åpne dens nedtrykksmeny og velge alternativet for å aktivere Java. Det anbefalte alternativet er Spør for å aktivere, hvilket lar deg kjøre Java når du blir spurt.
Merk: Du trenger bare å aktivere "Java(TM) Platform" programtillegget hvis den er slått av. "Java Deployment Toolkit" programtillegget er brukt av Java utviklere for å sjekke din Java versjon og for å distribuere deres Java applikasjoner, og den trenger ikke å være aktivert for at Java skal fungere.

Feilsøking

Prøv disse løsningene hvis java er installert men ikke fungerer:

Java programtillegget vises ikke i programtillegsbehandleren

Java programtillegget er ikke synlig i programtilleggfanen, selv om Java er installert, prøv hver av de følgende (en av gangen), og restart Firefox for å se om det løser problemet.

Fjern pluginreg.dat filen

Med Firefox avsluttet, slett (eller endre navn) på "pluginreg.dat" filen, som finnes i [Profiles|Firefox profil mappen] (Det vil bli laget en ny en når du restarter Firefox, men andre programtillegg du kan ha deaktivert vil bli aktivert). Se [Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems#w_re-initializing-the-plugins-database|gjen-initialisering av programtillegget i programtilleggdatabasen] for detaljerte instruksjoner.

Sørg for at Firefox ikke er i 32-bit modus

Java 7 programtillegget vil kun kjøre i 64-bit nettlesere, så bekreft at du ikke kjører Firefox i 32-bit modus.

 1. Åpne applikasjonensmappen i Finder
 2. Høyre trykkHold nede Ctrl tasten mens du trykker Firefox.app
 3. Velg Få Info

Sørg for at boksen foran Åpne i 32-bit modus ikke er valgt (hvis den er må du fjerne markeringen).

Sørg for at Java er aktivert i Java kontrollpanelet

Fra og med Java 7, Java Kontrollpanelet inkluderer sikkerhetsalternativet, "Aktiver Java innhold i nettleseren", hvilket er valgt som standard. Hvis du fjerner markeringen vil du forhindre Java applets fra å kjøre i nettleserne og Java programtilleget vil ikke lenger være synlig i Firefox programtilleggbehandler. Sørg for at Aktiver Java innhold i nettleseren er valgt i Java Kontrollpanel Sikkerhetsfanen. Se this Java Hjelp siden for detaljer.

Sørg for at 32-bit versjonen av Java er installert

På 64-bit Windows, hvis du bare har 64-bit versjonen av Java installert, vil Java programtillegget ikke være tilgjengelig. Per dags dato er Firefox 32-bit nettleser og du vil trenge 32-bit versjonen av Java.


Sørg for at programtillegg-skanning ikke er deaktivert

Mozilla nettlesere bruker programtillek-skanning for å lokalisere installerte programtilleg, så du burde forsikre deg om at plugin.scan.plid.all instillingene ikke har blitt deaktivert:

 1. I adresselinjen, skriv inn about:config og trykk EnterReturn.

  • Advarselen "Fortsett med varsomhet. Du kan bryte garantien!" vises. Trykk Jeg aksepterer risikoen! for å fortsette til about:config-siden.
 2. Søk for instillingen plugin.scan.plid.all
 3. Hvis den er satt til false, Høyre-trykk på den og velg "Slå av/på".

Avinstallere JavaFX hvis det er installert

Noen ganger, etter en oppdatering fra en tidligere Java versjon til Java 7 oppdatering 10 eller nyere vil Java(TM) Platform programtilleget ikke lenger bli oppdaget av. Dette kan bli forårsaket av en konflikt med Java og en installasjon av JavaFX som forhindrer Java programtillegget fra å bli registrert korrekt. For å løse problemet, avinstaller JavaFX. For mer informasjon, se java.com hjelp siden.

Andre løsninger

Hvis Java er installert og aktivert (se over), men ikke fungerer riktig, prøv følgende:

Fjern utdaterte Java programtillegg-filer

Sørg for at ulike versjoner av Java(TM) Platform programtillegget ikke blir oppdaget. For eksempel, hvis Java 7 oppdatering 51 er installert, burde Java(TM) Platform programtilleget i programtilleggs behandlingsfanen bli vist som Java(TM) Platform SE 7 U51. Hvis du ser andre "Java(TM) Platform" versjoner oppført, avinstaller eldre versjoner (ee Hvordan avinstallerer jeg Java på min Windows maskin?) ellers, fjern de manuelt (se Avinstaller et programtillegg manuelt).

Andre programmer kan blokkere Java

Selv om Java er installert og aktivert i Firefox kan det være blokkert av andre programmer eller andre Firefox programtillegg, for eksempel:

 • Brannmurprogramvaren ZoneAlarm Pro kan blokkere Java. For mer informasjon om hvordan du kan slå på Java gjennom dette programmet, se ZoneAlarm Pro-forumet.
 • NoScript-utvidelsen for Firefox blokkerer Java. For mer informasjon, se NoScript FAQ.

Andre ressurser

 • Java FAQs siden på java.com svarer på noen vanlige spørsmål.
Basert på informasjo fra Java (mozillaZine KB)

Var artikkelen nyttig? Vent ...

Disse dyktige menneskene hjalp å oversette denne artikkelen: Håvard Mork, JCPlus. Du kan hjelpe også - les om hvordan.