Berichten over toestemmingsaanvragen voor Firefox-extensies

Als u een extensie installeert in Firefox, kan een bericht zoals het volgende worden aangeboden:

permissions request

Dit is een extensie die om uw toestemming vraagt voor inmenging in het interne raamwerk van Firefox (via API’s) om het gedrag van uw browser aan te passen. Deze API’s kunnen vragen gegevens die u in webpagina’s invoert te lezen of te schrijven, gegevens van uw computer te lezen of toegang tot functies hierop te krijgen, of de instellingen in uw browser aan te passen. Als u een van deze berichten niet ziet, betekent dit dat de extensie geen gegevens probeert te benaderen, noch de instellingen in uw browser probeert te wijzigen.

Voor de praktische gevolgen op uw surfervaring en gegevens is het beter om te begrijpen wat deze berichten betekenen. Dit artikel biedt details over al deze berichten.

(We adviseren u ook om Tips voor het beoordelen van de veiligheid van een extensie te bekijken voor aanvullende richtlijnen bij het evalueren van extensies.)

Uw gegevens voor alle websites benaderen

De extensie kan de inhoud van elke webpagina die u bezoekt lezen, evenals de gegevens die u op die webpagina’s invult, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Product- en prijsinformatie van een pagina lezen om u te helpen de beste prijs voor gezochte items bij het winkelen te vinden
 • Een wachtwoordenbeheerder aanbieden die details over uw gebruikersnaam en wachtwoord leest en schrijft
 • Een adblocker aanbieden door de inhoud van elke webpagina die u opent te lezen en advertentiecode op te zoeken en te verwijderen

IP-adres en hostnaaminformatie benaderen

Als u een website bezoekt, heeft u in het algemeen de hostnaam ingevuld (bijvoorbeeld amazon.com) of u ziet deze staan. Een dienst met de naam DNS zet de hostnaam om in een IP-adres, een getal dat het apparaat identificeert dat op het netwerk is aangesloten. Dit geldt ook voor de apparaten op uw lokale netwerk thuis of op het werk. Met deze toestemming kan de extensie hostnamen in IP-adressen omzetten.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Informatie over uw huidige lokatie gebruiken
 • Vaststellen of u op een lokaal netwerk bent aangesloten, en daarover informatie verzamelen

Uw gegevens voor websites in het ‘genoemde’ domein benaderen

De extensie kan de inhoud van webpagina’s die u in het opgegeven domein bezoekt lezen, evenals gegevens die u in deze webpagina’s invoert, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • De vormgeving van enkele of alle pagina’s in het domein bijwerken
 • Inhoud blokkeren, zoals advertenties of inhoud via bepaalde labels, vanaf de inhoudsfeed van een domein

Uw gegevens in x andere domeinen benaderen

Gebruikt in combinatie met het bericht over het ‘genoemde’ domein (hierboven) wanneer de extensie om toegang tot vijf of meer domeinen vraagt; de eerste drie worden vermeld en de andere domeinaanvragen geteld.

Uw gegevens voor ‘genoemde website’ benaderen

De extensie kan de inhoud van webpagina’s die u bezoekt lezen op de opgegeven website, evenals gegevens die u in die webpagina’s invoert, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • De vormgeving van enkele of alle pagina’s binnen de website bijwerken
 • Inhoud blokkeren, zoals advertenties of inhoud die van bepaalde labels is voorzien

Uw gegevens op x andere websites benaderen

Gebruikt in combinatie met het bericht over de ‘genoemde’ website (hierboven) wanneer de extensie om toegang tot vijf of meer websites vraagt; de eerste drie worden vermeld en de andere website-aanvragen geteld.

Bladwijzers lezen en aanpassen

De extensie kan bladwijzers maken, aanpassen of verwijderen of de mappenstructuur waarin bladwijzers zijn opgeslagen wijzigen.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Bladwijzers toevoegen voor hun functies of voor bepaalde webpagina’s
 • Uitgebreide functies voor bladwijzerbeheer bieden

Browserinstellingen lezen en aanpassen

De extensie kan een of meer van het volgende doen:

 • De weergave van pop-ups in- of uitschakelen
 • Het bufferen van webpagina’s in- of uitschakelen
 • De browser instellen voor het weigeren van of vragen om alle nieuwe aanvragen voor het weergeven van notificaties
 • De URL van de startpagina van de browser lezen
 • De URL die in nieuwe tabbladen wordt gebruikt lezen
 • Vaststellen hoe de browser bewegende afbeeldingen weergeeft – afspelend als normaal, eenmalig, of helemaal niet

Recente browsergeschiedenis, cookies en gerelateerde gegevens wissen

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen uitgebreide functies voor het opschonen van uw surfgeschiedenis bieden.

De extensie zou een deel van of al het volgende kunnen wissen:

 • Browserbuffer (cache)
 • Cookies
 • Downloads
 • Geschiedenis
 • Lokale opslag
 • Plug-in-gegevens
 • Opgeslagen formuliergegevens
 • Opgeslagen wachtwoorden

Gegevens van klembord ophalen

De extensie kan gegevens van het klembord ophalen, het equivalent van ‘plakken’:

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • U gekopieerde tekst in een vertaalhulpmiddel laten plakken
 • Een gekopieerde afbeelding gebruiken om een zoekopdracht in een visuele zoekmachine uit te voeren

Gegevens op het klembord plaatsen

De extensie kan gegevens naar het klembord schrijven, het equivalent van ‘kopiëren’ of ‘knippen’:

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen inhoud aan het klembord toevoegen, zodat u deze elders in uw browser of computer kunt gebruiken.

Ontwikkelaarshulpmiddelen uitbreiden om uw gegevens in open tabbladen te benaderen

De extensie kan een nieuw paneel aan de ontwikkelaarshulpmiddelen toevoegen en krijgt toegang tot alle gegevens in alle tabbladen.

Extensies die om deze toestemming vragen, leveren doorgaans nieuwe ontwikkelaarshulpmiddelen. Enkele gebruikelijke extensies gebruiken de ontwikkelaarshulpmiddelen echter voor het bieden van aanvullende diagnostische of informatieve functies. Een voorbeeld is Adblock Plus, dat een functie in de ontwikkelaarshulpmiddelen biedt waarin u details kunt zien over de geblokkeerde advertenties en inhoud.

Bestanden downloaden en downloadgeschiedenis van de browser lezen en aanpassen

De extensie kan een bestand van het internet of een in de extensie gemaakt bestand opslaan via de downloadbeheerder van de browser. De extensie kan ook details van gedownloade bestanden die in de downloadbeheerder zijn opgeslagen benaderen en bijwerken.

Noot: de extensie dient de instelling in de downloadbeheerder te respecteren, waardoor u de controle houdt over waar de bestanden worden opgeslagen.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Gegevens vanuit de extensie naar uw computer opslaan (extensies mogen niet rechtstreeks naar het bestandssysteem van uw computer schrijven)
 • Bestanden vanaf een website of externe server opslaan
 • Een functie voor het beheren van downloadgeschiedenis bieden

Naar uw computer gedownloade bestanden openen

De extensie kan erom vragen dat de toepassing op uw computer die bestanden van een specifiek type vewerkt een gedownload bestand opent. Als bijvoorbeeld Microsoft Word op uw computer is geïnstalleerd, kan de extensie het vragen een bestand met ‘.docx’ te openen.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Audiobestanden in de muziekspeler van uw computer openen
 • Documenten, afbeeldingen of andere bestanden in een bewerkingsprogramma openen

De tekst van alle open tabbladen lezen

De extensie kan een zoekopdracht naar de tekstinhoud van een willekeurig tabblad uitvoeren.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen een uitgebreide functie ‘zoeken’ bieden.

Uw locatie benaderen

De extensie kan uw locatie verkrijgen vanaf uw computer, gps, de locatie die met uw IP-adres is verbonden, of een andere methode.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Informatie over uw huidige locatie bieden
 • Uw locatie bijhouden met gegevens die in de extensie worden onderhouden

Browsergeschiedenis benaderen

De extensie kan een van het volgende met uw browsergeschiedenis doen:

 • Naar pagina’s zoeken
 • Enkele of alle pagina’s verwijderen
 • Pagina’s toevoegen
 • Details over bezoeken aan een pagina ophalen of verwijderen
 • De lijst van ’Topwebsites’ die in de nieuw-tabbladpagina van de browser wordt getoond benaderen

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Functies voor het verwijderen van browsergeschiedenis voor bepaalde websites of domeinen bieden
 • Verbeterde rapportage over uw browsergeschiedenis bieden

Extensiegebruik bewaken en thema’s beheren

De extensie kan:

 • Informatie over geïnstalleerde add-ons (extensies en thema’s) ophalen
 • Thema’s in- en uitschakelen
 • Zichzelf verwijderen
 • Meldingen ophalen over add-ons die worden geïnstalleerd, verwijderd, ingeschakeld of uitgeschakeld

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • De installatie van add-ons bewaken om te controleren op mogelijke conflicten
 • Thema’s wijzigen of beheren

Berichten met andere programma’s dan Firefox uitwisselen

De extensie kan berichten sturen naar en ontvangen van een aanvullende app op uw computer.

De aanvullende app dient onafhankelijk van de extensie op uw computer te zijn geïnstalleerd. Doorgaans gebeurt dit op een van deze twee manieren:

 • De extensie biedt een handleiding voor de stappen die u moet volgen om de app te installeren
 • U zou een app hebben geïnstalleerd die daarna vraagt een extensie in Firefox te installeren

Houd er rekening mee dat Mozilla de aanvullende app niet heeft gescreend of beoordeeld. U dient de installatie van de aanvullende app met evenveel zorgvuldigheid te benaderen als bij het installeren van andere software van derden vanaf het internet.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Een aanvullende app gebruiken om met aan uw computer gekoppelde hardware te communiceren
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden opslaan via een veilige methode die niet beschikbaar is in een browser
 • Uitgebreide berekeningen in een aanvullende app uitvoeren

Notificaties weergeven

De extensie kan notificaties uitgeven via het standaard notificatiesysteem van het besturingssysteem van uw computer.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • U informeren over de voltooiing van langlopende of achtergrondtaken in de extensie
 • Berichten van een of meer webservices verzamelen

Cryptografische authenticatieservices bieden

De extensie kan software op uw computer benaderen voor het genereren en valideren van beveiligingssleutels en certificaten via de PKCS #11-standaard. (Houd er rekening mee dat de extensie geen PKCS #11-software op uw computer kan installeren; u wordt apart gevraagd de software te installeren.)

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Functies voor het gebruik van veilig versleutelde single-sign-on-mechanismen bieden
 • Een smartcardlezer bieden

Privacyinstellingen lezen en aanpassen

De extensie kan privacygerelateerde instellingen wijzigen die het volgende beheren:

 • Netwerkgedrag
 • Of wachtwoorden in de wachtwoordenbeheerder van de browser worden opgeslagen
 • De manier waarop de browser met websites samenwerkt

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Browseropslag van wachtwoorden uitschakelen als onderdeel van een verbeterde wachtwoordenbeheerder
 • Uw privacy helpen beschermen door de informatie die in realtime-chat- en videotoepassingen beschikbaar wordt gesteld te beheren
 • Aanvullende functies voor bescherming tegen volgen bieden

Browserproxyinstellingen beheren

De extensie kan een deel van of al uw webbrowserverkeer naar een andere computer (een proxy) op het internet omleiden.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Toegang tot bepaalde websites of domeinen blokkeren
 • Toegang tot bepaalde websites en domeinen via proxyservers bieden, om bijvoorbeeld het navigeren mogelijk te maken waar dit anders door geografische ligging zou worden beperkt

Onlangs gesloten tabbladen benaderen

De extensie kan een lijst benaderen van onlangs gesloten vensters en tabbladen, deze tabbladen en vensters opnieuw openen, en details over deze tabbladen en vensters van de lijsten verwijderen.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Een verbeterde geschiedenisbeheerder voor de browser bieden
 • De mogelijkheid voor het opschonen of verwijderen van geschiedenis voor specifieke websites of domeinen bieden
 • Functies voor het opnieuw openen van gesloten tabbladen leveren

Browsertabbladen benaderen

De extensie kan de URL, titel en het pictogram van al uw tabbladen verkrijgen.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Tabbladdetails voor bladwijzerfunctionaliteiten benaderen
 • Tabbladen ordenen en groeperen
 • Tabbladen tussen vensters verplaatsen
 • Een alternatieve manier voor het vermelden van tabbladen bieden

Gegevens aan clientzijde onbeperkt opslaan

De extensie kan een onbeperkte hoeveelheid gegevens opslaan via de functies voor gegevensopslag van uw browser.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Grote bestanden, zoals afbeeldingen, lokaal in uw browser opslaan
 • Een uitgebreide lokale database met informatie bieden

Browseractiviteit tijdens navigeren benaderen

De extensie kan naar de stappen luisteren die de browser neemt om vanaf een koppeling naar een andere pagina te navigeren. De extensie kan vervolgens nieuwe functies voor de inhoud op de pagina bieden.

Extensies die om deze toestemming vragen, kunnen:

 • Detecteren of gestreamde video’s zullen worden afgespeeld en een downloadfunctie bieden
 • Naar pop-ups zoeken en voorkomen dat deze worden geopend

MIDI-apparaten met ondersteuning voor SysEx benaderen

De website-toestemmingsadd-on stelt een website in staat om te communiceren met MIDI-apparaten en SysEx-gegevens te verzenden en ontvangen. SysEx-gegevens zijn arbitrair, vaak specifiek voor een bepaald apparaatmodel of -bouwer. Websites die deze toestemming hebben kunnen het appraat beïnvloeden. Hoewel er veel gevallen van rechtmatig gebruik zijn voor SysEx-berichten, kan een kwaadwillende website het geheugen van het apparaat beschadigen. De gevolgen van een kwaadwillende actie variëren van het verlies van alle gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat tot het volledig nutteloos maken van het apparaat door het overschrijven van het programmageheugen van het apparaat.

Extensies die deze toestemming vragen kunnen:

 • Een reservekopie van de configuratiegegevens (voorinstellingen, fragmenten, enz.) van een MIDI-apparaat maken voor archivering
 • De configuratie van een MIDI-apparaat terugzetten naar een eerdere reservekopie, of deze terugzetten naar de fabrieksinstellingen
 • Een MIDI-apparaat configureren met een webinterface
 • De firmware-versie van een MIDI-apparaat upgraden
 • Communiceren met het appraat, waarbij complexere, meer geavanceerde berichten worden verstuurd en ontvangen dan de standaard MIDI-notities of CC-berichten. Bijvoorbeeld het instellen van een LED-kleur, tekst schrijven op een scherm, enz.


Dit artikel delen: https://mzl.la/39eEXqR

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info