Meldingen Use Internet Explorer bij het opstarten van Firefox

Dit artikel wordt niet meer onderhouden, dus de inhoud ervan kan verouderd zijn.

Als u vreemde of anderzijds onverwachte meldingen ziet tijdens het opstarten van Firefox of bij het bezoeken van websites, kan uw lokale computer zijn geïnfecteerd met een virus. Dit artikel beschrijft enkele symptomen van de infectie en hoe u het virus kunt verwijderen.

Noot: het is een goed idee om bijgewerkte antivirussoftware op uw computer te onderhouden, onafhankelijk van de programma’s die u er op hebt geïnstalleerd. Ook kunt u periodiek uw computer scannen via een van de beschikbare online virusscanprogramma’s die op deze pagina worden genoemd.


Meldingen in uw browser

Internet Explorer

USE INTERNET EXPLORER U DOPE. I DNT HATE MOZILLA BUT USE IE OR ELSE...

Andere meldingen

Bij het bezoeken van Orkut.com: ORKUT IS BANNED. Orkut is banned you fool, The administrators didnt write this program guess who did?? MUHAHAHA!!

Bij het bezoeken van YouTube.com: youtube IS BANNED. youtube is banned you fool, The administrators didnt write this program guess who did?? MUHAHAHA!!

Uw computer herstellen

Virusinformatie

Als een van de bovenstaande situaties optreedt terwijl u Firefox gebruikt, bent u geïnfecteerd met het W32/AHKHeap-virus. Dit virus wordt verspreid via verwisselbare schijven, zoals verwisselbare USB-schijven. Voor meer informatie, zie “W32/AHKHeap” virus.

Het virus verwijderen

Om dit virus te verwijderen kunt u online-antivirushulpmiddelen gebruiken. De volgende scanners worden in uw browser uitgevoerd via een plug-in, en kunnen tevens vele infecties verwijderen/repareren:

Ook kunt u antivirussoftware gebruiken die u op uw computer dient te installeren. De volgende commerciële producten zijn populair onder Windows-gebruikers:

Herstart Firefox zodra u het virus hebt verwijderd.
Gebaseerd op informatie van Use IE messages upon opening Firefox (mozillaZine KB)

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.